Navigatie overslaan

Water Natuurlijk is sterk vertegenwoordigd in waterschappen en houdt focus op groene doelstellingen ondanks politieke verschuivingen

Ondanks de dynamiek van de recente Waterschapsverkiezingen van 15 maart jl., behoudt Water Natuurlijk, de grootste landelijke waterschapspartij, haar sterke en stabiele aanwezigheid in alle 21 waterschappen van Nederland. Ze is vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur van 13 waterschappen, waarvan in acht samen met de Boer Burger Beweging (BBB).

Water Natuurlijk staat bekend om haar toewijding aan een duurzaam en evenwichtig waterbeheer Daarbij ligt een sterke focus op de bescherming van natuur en biodiversiteit en het bevorderen van een gezond leefmilieu. Water Natuurlijk zet zich in voor groene innovaties in het licht van de klimaatverandering. "Onze toewijding aan deze kernwaarden blijft onveranderd, ondanks de politieke dynamiek," zegt Peter Snoeren, landelijk voorzitter, van Water Natuurlijk.De partij zet zich onder andere in voor een transparant, eerlijk, haalbaar en betaalbaar belastingsysteem, waarbij het principe 'de vervuiler betaalt voor de vervuiling, de gebruiker betaalt voor geleverde diensten' centraal staat. Daarnaast wil Water Natuurlijk de waterkwaliteit verbeteren, de uitputting van de leefomgeving van mens en dier tegengaan, en de biodiversiteit versterken.Water Natuurlijk bevordert ook de toegankelijkheid van water en natuur voor recreatie, en moedigt het duurzaam beheer van waterbronnen aan. "Het bevorderen van toegankelijkheid tot waterwegen, dijken en watererfgoed is essentieel om iedereen de kans te geven van deze rijkdommen te genieten," legt Snoeren uit. Na de afronding van de bestuursvorming in alle waterschappen, blijft Water Natuurlijk haar missie voortzetten. De partij blijft zich inzetten voor de verwezenlijking van haar visie op duurzaam waterbeheer, in samenwerking met alle relevante partners in de waterschapsbesturen.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring