Navigatie overslaan
Nieuws
Scheldestromen

Waar staan we voor? Ons kernprogramma

In deze folder laten we Zeeuwen aan het woord die de kernpunten van ons verkiezingsprogramma verwoorden

Nieuws
Scheldestromen

De nieuwe kandidaten bij elkaar

Eind vorig jaar werd onze verkiezingslijst door de Algemene Ledenvergadering voor de komende periode vastgesteld. In december hadden we een eerste bijeenkomst in Terneuzen met de eerste acht mensen en spraken we over acties die we de komende maanden gaan oppakken.

Nieuws
Scheldestromen

okt-nov vertrek Philipp Keller en donkere financiële wolken

In de AV van 5 oktober werd kort stilgestaan bij het vertrek van DB-lid Philipp Keller.

Nieuws
Landelijk

Vermindering geborgde zetels een feit

Met de publicatie in het Staatsblad op vrijdag 16 december is de initiatiefwet democratisering waterschappen van Laura Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66) een feit. Inwoners van Nederland krijgen meer invloed in de samenstelling van de waterschapsbesturen. En dit gebeurt al bij de eerstvolgende waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023.

Nieuws
Landelijk

Laura Bromet en Tjeerd de Groot verrast door Water Natuurlijk

Dinsdag 6 december werden Laura Bromet en Tjeerd de Groot verrast door Water Natuurlijk. Voorzitter Peter Snoeren en vicevoorzitter Wybren Bakker brachten hen in de Tweede Kamer een bezoek om hen en hun medewerkers Jaap en Bouke face to face te bedanken voor de vasthoudende inzet om de waterschappen democratischer te maken.

Nieuws
Landelijk

Bestuurders gezocht

Het bestuur van Water Natuurlijk zoekt uitbreiding om alle drukke werkzaamheden die een groeiende organisatie met zich meebrengt, in goede banen te leiden. Naast algemene bestuursleden, zouden we het bestuur op korte termijn graag uitbreiden met een Secretaris en een Bestuurslid Marketing & Communicatie.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk blij met vermindering geborgde zetels.

Water Natuurlijk is blij dat het aantal geborgde zetels vermindert. Wat Water Natuurlijk betreft mogen alle geborgd zetels verdwijnen. Door vertragingstactieken lijken de inwoners van Nederland in 2023 opnieuw maar beperkte invloed te hebben op de samenstelling van de waterschappen. Daarover is Water Natuurlijk, de grootste waterschapspartij van Nederland, furieus. Het ministerie heeft ruim tijd gehad om alles tijdig voor te bereiden. Voor Water Natuurlijk is er maar een route: 15 maart 2023 is de wet geheel geldend.

Nieuws
Scheldestromen

AV 7 september Hansweert: Groot belang maar...

Besluitvorming over dijkversterking Hansweert: uit veiligheidsoogpunt onontkoombaar maar financieel moet het anders

Nieuws
Scheldestromen

Juni en Juli bij Scheldestromen

Zo vlak voor de zomer stapelt het werk zich in veel organisaties op. Zo ook bij het waterschap Scheldestromen.

Nieuws
Scheldestromen

Maai mei niet: Vragen over maaibeheer dijken

Het maaibeheer blijft een punt van aandacht

Nieuws
Scheldestromen

22 april Afscheid Luc Mangnus en Dennis Steijaert

Wisseling van de wacht bij DB-leden

Nieuws
Scheldestromen

7 april Algemene Vergadering.

Agenda

Onze mensen maken het verschil binnen Water Natuurlijk. Water Natuurlijk bestaat uit een mix van vrouwen en mannen en verschillende generaties.

Bekijk de gehele agenda

Waar wij voor staan

Groen

Klimaatverandering heeft grote gevolgen op natuur, ons en onze leefomgeving. Wij vinden dat de natuur centraal moet staan in het waterbeheer om zo de uitputting van de leefomgeving van mens en dier tegen te gaan.

Gezond

Het is hoog tijd dat de waterkwaliteit in Nederland wordt verbeterd. Onze wateren mogen geen afvoerputje zijn voor chemicaliën en afval. Wij zetten ons in om waterverontreiniging bij de bron aan te pakken.

Gezamenlijk

Een toekomstbestendig waterbeheer kunnen we alleen bereiken door te investeren in nieuwe technologieën én in samenwerking. We bereiken meer als we beter en intensiever samenwerken met andere partijen en gebruik maken van elkaars kennis.

Genieten

Iedereen moet van water en natuur kunnen genieten. Water verbindt mensen. Of het nu gaat om zwemmen, vissen of in alle vroegte en in alle rust vogels tellen.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring