Navigatie overslaan

Verkiezingsprogramma

Water is van levensbelang, voor mensen, dieren en planten. Water in Zeeland dooradert onze hele provincie en zorgt voor mogelijkheden om te recreëren, te werken, voedsel te verbouwen en voedt letterlijk onze natuurgebieden.

Een goed én betaalbaar waterbeheer betekent samenwerken. Want alleen samen met inwoners, met natuurorganisaties, met agrariërs, met gemeenten en provincies, met recreatie- en watersportorganisaties en met bedrijven, kunnen we het water goed beheren en beheersen.

Water Natuurlijk is er voor iedereen. Op 15 maart 2023 zijn er waterschapsverkiezingen. En dan kun je op Water Natuurlijk stemmen. En dat betekent een keuze voor schoon water, voor gezond water, voor voldoende water, voor waterrecreatie en voor bescherming tegen het water. En het betekent ook een keuze voor duurzaam waterbeheer, voor natuur, voor biodiversiteit.

Uitdagingen zijn er genoeg. Denk aan de toenemende klimaatsverandering, de stijgende zeespiegel, de uitputting van grondstoffen, de dramatische achteruitgang van de biodiversiteit en de teruggang van insecten en akker- en weidevogels. Genoeg redenen om te roepen: alle hens aan dek!

Stem daarom 15 maart 2023: Water Natuurlijk

Verkort Verkiezingsprogramma Water Natuurlijk 2023 def
bron: scheldestromen

Veiligheid staat bij ons voorop

Een groot deel van Zeeland bevindt zich onder de zeespiegel. Het kaartje hierboven laat dit zien. Hoe blauwer, hoe lager. Het waterschap moet er mede voor zorgen dat de Zeeuwen veilig in onze Delta kunnen wonen. Dat staat ten alle tijden voorop.

Is het dan alleen een kwestie van de dijken verhogen? Nee, was het maar zo simpel. Waar het kan, doen we dat maar we moeten ook kijken naar andere oplossingen. Want wie op het kaartje goed kijkt, ziet dat één van de hoogste delen het land van Saeftinghe is in Zeeuws Vlaanderen (het oranje geulendeel rechts onderin). Daar heeft eb en vloed vrij spel en op natuurlijke wijze verhoogt de rivier het land.

De volgende video laat dat proces zien:

het uitgebreide verkiezingsprogramma

Betaalbaarheid

Wie betaalt het waterschap? Precies! Wij! Daarom is het belangrijk dat het betaalbaar is en blijft. Dat is lastig in een waterschap waar veel uitdagingen liggen en relatief weinig mensen wonen. Wij vinden dat deze positie duidelijk gemaakt moet worden als het gaat om vereling van de lasten zodat in Zeeland de lasten niet onevenredig zwaar zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring