Navigatie overslaan

Privacy statement

Water Natuurlijk, is de landelijke waterschapspartij die zich inzet voor natuur, landschap en recreatie. Bij Water Natuurlijk streven we naar een duurzaam ingericht en beheerd watersysteem in een aantrekkelijke omgeving, waarin het voor jou, flora en fauna nu en in de toekomst goed toeven is. Deze privacyverklaring heeft tot doel te voldoen aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en je te informeren over ons privacybeleid.

https://www.waternatuurlijk.nl
Johan Vesterstraat 43
5644TB Eindhoven

1. Wie zijn wij

Water Natuurlijk is een politieke partij met een sterke focus op natuur, landschap en recreatie binnen het waterschap. Onze missie is het bevorderen van een duurzaam ingericht en beheerd watersysteem in een aantrekkelijke omgeving. We zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52187535. Voor vragen of verzoeken kun je bij voorkeur contact met ons opnemen via secretaris@waternatuurlijk.nl.


2. Persoonsgegevens

Water Natuurlijk verwerkt persoonsgegevens om de vereniging te organiseren, onze doelen te bereiken en de beweging te laten groeien. We verzamelen gegevens om te weten wie er precies lid is en wat leden, donoren en sponsors financieel bijdragen. Voor deze categorieën leggen we daarom de NAW-gegevens, het e-mailadres en telefoongegevens vast, evenals het banknummer.

Op onze website verzamelen we geen persoonsgegevens, tenzij anders aangegeven. Externe applicaties die zijn ingebed in de portal kunnen echter persoonlijke gegevens nodig hebben voor correcte werking. In dergelijke gevallen zal specifieke toestemming binnen die applicaties worden gevraagd.

3. Contact

In contact met Water Natuurlijk worden gegevens vastgelegd. Het betreft dan meestal een e-mailadres of telefoonnummer als je reageert op de website, geabonneerd bent op een nieuwsbrief of deel uitmaakt van een Whatsapp- of andere social media groep. We verwerken deze gegevens om te kunnen reageren op jouw bericht aan ons. De gegevens worden bewaard tot het doel waarvoor je contact met ons hebt opgenomen is bereikt.

4. Bewaartermijnen

Gegevens bewaren we niet langer dan nodig is voor het doel waarmee ze zijn verzameld. Op deze regel bestaan enkele uitzonderingen. Bepaalde gegevens zijn gebonden aan wettelijke bewaartermijnen voor politieke partijen. Daarom bewaren wij gegevens die aan je lidmaatschap, donaties en aan sponsoring zijn gekoppeld voor een periode van 10 jaar.

Een andere uitzondering is als we jouw toestemming krijgen om gegevens langer te bewaren (bijvoorbeeld omdat we je cv voor toekomstige sollicitatieprocedures willen bewaren) of als ze relevant zijn voor toekomstig wetenschappelijk of historisch onderzoek.


5. Rechten

Je hebt bepaalde rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

  • Je hebt het recht om inzage te krijgen in de gegevens die wij van jou hebben en je kunt verzoeken om correcties of verwijdering van deze gegevens in veel gevallen.

  • Je hebt het recht om je toestemming voor bepaalde verwerkingen in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

  • Je hebt het recht op beperking van de verwerking in bepaalde situaties, bijvoorbeeld als de verwerking onrechtmatig is.

  • Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

  • Als je klachten hebt over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan, heb je het recht om deze klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Water Natuurlijk, gevestigd aan Johan Vesterstraat 43, 5644 TB te Eindhoven is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretaris@waternatuurlijk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

6. Beveiliging persoonsgegevens

Water Natuurlijk heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerking.


7. Welke gegevens worden geregistreerd

  • Google Analytics: We maken gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics om statistieken te verzamelen over het gebruik van onze website. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens.

  • Links: Op onze website vind je links naar externe websites. Deze websites kunnen gebruikmaken van cookies. Raadpleeg de cookies- of privacyverklaring van de betreffende website voor meer informatie.

  • Marketing cookies: We gebruiken een Facebook Pixel voor marketingdoeleinden. Deze cookie slaat geen directe persoonlijke informatie op. Facebook gebruikt deze gegevens volgens hun eigen privacybeleid.


8. Gegevensverwerking in Regio's

Water Natuurlijk is actief in verschillende regio's en kan in elke regio persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor specifieke doeleinden, zoals regionale evenementen of communicatie. Deze gegevensverwerking valt onder dezelfde privacyrichtlijnen en beveiligingsmaatregelen als hierboven beschreven.


Voor vragen, verzoeken of zorgen met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens in een specifieke regio, kun je contact opnemen met de betreffende regio.

9. Wijzigingen

We kunnen ons privacybeleid wijzigen als onze werkwijze verandert of een aanpassing van de wet dat noodzakelijk maakt. Wijzigingen worden op onze website www.waternatuurlijk.nl gepubliceerd.Dit privacybeleid is voor het laatst aangepast en gepubliceerd op 18 december 2023

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring