Navigatie overslaan
Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk verwelkomt nieuwe kansen door Wet op de politieke partijen

Water Natuurlijk reageert positief op de recente ontwikkelingen omtrent de Wet op de politieke partijen, die voor advies naar de Raad van State is gestuurd. Deze wet, gericht op het versterken van democratische processen door middel van financiering en transparantie voor politieke partijen, biedt nieuwe mogelijkheden voor lokale en regionale partijen ook in het waterbeheer.

Nieuws
Hollands Noorderkwartier

Motie Dinoterb unaniem aangenomen

Schoon water is essentieel voor planten, dieren en de mens. Het is van groot belang dat Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de waterkwaliteit controleert en actie onderneemt wanneer het niet voldoende is.

Nieuws
Hollands Noorderkwartier

'Natte Scheten, Vollenbroek': Column Franke Hoekstra

Elke vergadering van het Algemeen Bestuur van het HHNK heeft de fractie Water Natuurlijk een motie of amendement ingediend met als doel de Kaderrichtlijn Water steviger op de agenda te zetten. Dat begon bij het coalitieakkoord.

Nieuws
Hollands Noorderkwartier

De Bermuda Drieban

In de laatste vergadering van 2022, nu een jaar geleden, heeft de fractie Water Natuurlijk gevraagd om een gebiedsproces te starten in de Drieban, een polder gelegen in de gemeente Drechterland. De motie daartoe werd aangenomen. De waterkwaliteit is daar zwaar onder de norm waardoor biologische telers het oppervlakte water niet kunnen gebruiken anders krijgen ze het biologische keurmerk niet. Het water is zo vervuild meet gewasbeschermingsmiddelen en fosfaten dat het waterschap de biologische telers adviseren om waterbassins aan te leggen dan het oppervlakte water te gebruiken. De omgekeerde wereld volgens de HHNK-fractie van Water Natuurlijk.

Nieuws
Hollands Noorderkwartier

Saskia Borgers voorgedragen als dijkgraaf Waterschap Limburg

Saskia Borgers, fractielid van Water en Natuur, is voorgedragen als dijkgraaf van Waterschap Limburg. Op 29 november 2023 heeft het Algemeen Bestuur van Waterschap Limburg Saskia dit bevestigd.

Nieuws
Landelijk

Saskia Borgers voorgedragen als nieuwe dijkgraaf voor Waterschap Limburg

Water Natuurlijk is verheugd om aan te kondigen dat Saskia Borgers is voorgedragen als de nieuwe dijkgraaf van Waterschap Limburg. Saskia Borgers is momenteel lid van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en heeft tot voor kort deel uitgemaakt van het Dagelijks Bestuur.

Nieuws
Hollands Noorderkwartier

Water en Natuur vraagt aandacht voor Kaderrichtlijn Water

Het College van Hoogingelanden (CHI, Algemeen Bestuur van HHNK) stelde tijdens de vergadering van 15 november 2023 onder andere de begroting van 2024 en het meerjarenperspectief vast. De fractie Water en Natuur vindt dat het hoogheemraadschap Europese regelgeving en richtlijnen serieus moet nemen en vraagt om een proactieve houding van het Dagelijks Bestuur.

Nieuws
Landelijk

Officieel Statement van Water Natuurlijk

Water Natuurlijk heeft met aandacht de gebeurtenissen tijdens de recente klimaatmars in Amsterdam gevolgd. Wij begrijpen en delen de bezorgdheid over de klimaatcrisis, die een essentieel onderdeel is van onze missie voor schoon, gezond en voldoende water.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk belicht beleidsverschillen met WaterRad voor 2e kamerverkiezingen

Op het kritieke moment vlak voor de 2e Kamerverkiezingen introduceert Water Natuurlijk, de grootste waterschapspartij van Nederland, het WaterRad voor de tweede keer. Dit innovatieve instrument, dat voor het eerst werd gebruikt tijdens de vorige 2e Kamerverkiezingen, belicht opnieuw de grote verschillen in waterbeleid tussen 15 Nederlandse politieke partijen. Het benadrukt de dringende noodzaak van een duurzaam en verantwoord waterbeheer.

Nieuws
Hollands Noorderkwartier

Waarom is de Kaderrichtlijn Water zo belangrijk?

Water en Natuur vindt dat de Kaderrichtlijn Water snel moet worden nageleefd en dat Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) alles moet doen om de doelen te halen. Maar waarom is deze richtlijn zo belangrijk?

Nieuws
Landelijk

Nationale Actie Verspil geen Pil voor Duurzaam Medicijngebruik van Start

Op 10 oktober wordt door Walter Schrader (huisarts en milieu activist) in het gebouw van de Tweede Kamer een krachtig symbool van medicijnverspilling onthuld: een reusachtige vis, samengesteld uit pillen en vaccins die anders vernietigd zouden worden. Dit kunstwerk wordt aangeboden aan de vertegenwoordigers van de Partij voor de Dieren en GroenLinks/PvdA, de partijen die de recent aangenomen motie tegen medicijnverspilling hebben ingediend. Hiermee start de landelijke actie Verspil geen Pil, een gezamenlijke inspanning om bewuster en duurzamer medicijngebruik te bevorderen.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk roept op tot Nationaal Klimaat- en Crisisplan na KNMI'23 Rapport

De bevindingen van het recent uitgebrachte KNMI'23-rapport wekken geen verbazing bij Water Natuurlijk. Als de grootste waterschapspartij in Nederland, onderkennen we de alarmerende signalen van klimaatverandering en de impact ervan op ons land al jarenlang. In reactie op het rapport, versterkt door onze langdurige ervaring en observaties, slaan we nu alarm en roepen de nationale overheid op om per direct een omvangrijk Nationaal Klimaat- en Crisisplan te ontwikkelen en uit te voeren.

Agenda

Hier vind je al onze activiteiten.

Bekijk de gehele agenda

Waar wij voor staan

Groen

Water&Natuur wil een forse bijdrage leveren aan energieneutraliteit en een circulaire economie. Samen gaan we aan de slag!

Gezond

Water&Natuur wil een forse bijdrage leveren aan energieneutraliteit en een circulaire economie. Samen gaan we aan de slag!

Gezamenlijk

Water&Natuur wil een forse bijdrage leveren aan energieneutraliteit en een circulaire economie. Samen gaan we aan de slag!

Genieten

Water&Natuur wil een forse bijdrage leveren aan energieneutraliteit en een circulaire economie. Samen gaan we aan de slag!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring