Navigatie overslaan
Nieuws
Landelijk

Saskia Borgers voorgedragen als nieuwe dijkgraaf voor Waterschap Limburg

Water Natuurlijk is verheugd om aan te kondigen dat Saskia Borgers is voorgedragen als de nieuwe dijkgraaf van Waterschap Limburg. Saskia Borgers is momenteel lid van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en heeft tot voor kort deel uitgemaakt van het Dagelijks Bestuur.

Nieuws
Hollands Noorderkwartier

Water en Natuur vraagt aandacht voor Kaderrichtlijn Water

Het College van Hoogingelanden (CHI, Algemeen Bestuur van HHNK) stelde tijdens de vergadering van 15 november 2023 onder andere de begroting van 2024 en het meerjarenperspectief vast. De fractie Water en Natuur vindt dat het hoogheemraadschap Europese regelgeving en richtlijnen serieus moet nemen en vraagt om een proactieve houding van het Dagelijks Bestuur.

Nieuws
Landelijk

Officieel Statement van Water Natuurlijk

Water Natuurlijk heeft met aandacht de gebeurtenissen tijdens de recente klimaatmars in Amsterdam gevolgd. Wij begrijpen en delen de bezorgdheid over de klimaatcrisis, die een essentieel onderdeel is van onze missie voor schoon, gezond en voldoende water.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk belicht beleidsverschillen met WaterRad voor 2e kamerverkiezingen

Op het kritieke moment vlak voor de 2e Kamerverkiezingen introduceert Water Natuurlijk, de grootste waterschapspartij van Nederland, het WaterRad voor de tweede keer. Dit innovatieve instrument, dat voor het eerst werd gebruikt tijdens de vorige 2e Kamerverkiezingen, belicht opnieuw de grote verschillen in waterbeleid tussen 15 Nederlandse politieke partijen. Het benadrukt de dringende noodzaak van een duurzaam en verantwoord waterbeheer.

Nieuws
Hollands Noorderkwartier

Waarom is de Kaderrichtlijn Water zo belangrijk?

Water en Natuur vindt dat de Kaderrichtlijn Water snel moet worden nageleefd en dat Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) alles moet doen om de doelen te halen. Maar waarom is deze richtlijn zo belangrijk?

Nieuws
Landelijk

Nationale Actie Verspil geen Pil voor Duurzaam Medicijngebruik van Start

Op 10 oktober wordt door Walter Schrader (huisarts en milieu activist) in het gebouw van de Tweede Kamer een krachtig symbool van medicijnverspilling onthuld: een reusachtige vis, samengesteld uit pillen en vaccins die anders vernietigd zouden worden. Dit kunstwerk wordt aangeboden aan de vertegenwoordigers van de Partij voor de Dieren en GroenLinks/PvdA, de partijen die de recent aangenomen motie tegen medicijnverspilling hebben ingediend. Hiermee start de landelijke actie Verspil geen Pil, een gezamenlijke inspanning om bewuster en duurzamer medicijngebruik te bevorderen.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk roept op tot Nationaal Klimaat- en Crisisplan na KNMI'23 Rapport

De bevindingen van het recent uitgebrachte KNMI'23-rapport wekken geen verbazing bij Water Natuurlijk. Als de grootste waterschapspartij in Nederland, onderkennen we de alarmerende signalen van klimaatverandering en de impact ervan op ons land al jarenlang. In reactie op het rapport, versterkt door onze langdurige ervaring en observaties, slaan we nu alarm en roepen de nationale overheid op om per direct een omvangrijk Nationaal Klimaat- en Crisisplan te ontwikkelen en uit te voeren.

Nieuws
Hollands Noorderkwartier

Water&Natuur levert eerste bijdrages na reces

Het reces is voorbij en de fractie van Water&Natuur HHNK is in de eerste commissievergaderingen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier weer aan de slag gegaan.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk is sterk vertegenwoordigd in waterschappen en houdt focus op groene doelstellingen ondanks politieke verschuivingen

Ondanks de dynamiek van de recente Waterschapsverkiezingen van 15 maart jl., behoudt Water Natuurlijk, de grootste landelijke waterschapspartij, haar sterke en stabiele aanwezigheid in alle 21 waterschappen van Nederland. Ze is vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur van 13 waterschappen, waarvan in acht samen met de Boer Burger Beweging (BBB).

Nieuws
Hollands Noorderkwartier

Technische vragen artikel ecoregeling

Water&Natuur stelt technische vragen n.a.v. het onderzoek van Follow the Money over waterschappen die agrariërs helpen om meer Europese subsidie te verkrijgen.

Nieuws
Hollands Noorderkwartier

Fractie Water en Natuur compleet

Op 15 juni zijn Tjeerd Schumacher en Diederik Imfeld beëdigd als steunfractielid van Water en Natuur. Hiermee is het team compleet en kan het duurzame, groene perspectief in het Algemeen Bestuur worden uitgedragen.

Nieuws
Landelijk

Reactie op de voorgestelde Wet op de Politieke Partijen

Water Natuurlijk verheugd over uitbreiding wet naar waterschappen, transparantie en financiële stabiliteit staan centraal.

Agenda

Hier vind je al onze activiteiten.

Bekijk de gehele agenda

Waar wij voor staan

Groen

Water&Natuur wil een forse bijdrage leveren aan energieneutraliteit en een circulaire economie. Samen gaan we aan de slag!

Gezond

Water&Natuur wil een forse bijdrage leveren aan energieneutraliteit en een circulaire economie. Samen gaan we aan de slag!

Gezamenlijk

Water&Natuur wil een forse bijdrage leveren aan energieneutraliteit en een circulaire economie. Samen gaan we aan de slag!

Genieten

Water&Natuur wil een forse bijdrage leveren aan energieneutraliteit en een circulaire economie. Samen gaan we aan de slag!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring