Navigatie overslaan

Nu de natuur een stem. Natuurlijk

Water Natuurlijk is de groene en sociale stem in het waterschap. Met een positieve kijk op de toekomst, eerlijke boodschap en met aandacht voor de regionale uitdagingen zetten we ons iedere dag weer in voor een Nederland met schoon, gezond en voldoende water.

Sluit je aan en word nu lid!
Nieuws
Hollandse Delta

Gele linten: teken aan de wand

Water Natuurlijk en biodiversiteit horen bij elkaar. Een gezonde en gevarieerde natuur is nodig voor onze bestaanszekerheid.

Nieuws
Delfland

Regionale ledenvergadering

In Delfland hebben we in november een eerste discussieronde gehouden over de strategische koers van WaterNatuurlijk. De tweede discussieronde staat op de agenda van de RLV op 16 mei. Het is niet nodig dat je er in november bij was: kom vooral en laat je stem horen! Eind dit jaar doet WaterNatuurlijk landelijk haar leden een voorstel voor de nieuwe koers.

Nieuws
Rijn en IJssel

Uitnodiging Prelude Drinkbare Berkel: Wat zijn de (on)mogelijkheden van een drinkbare rivier?

Donderdagavond 2 mei, 19.30u Nederlands Watermuseum.

Nieuws
De Stichtse Rijnlanden

Kaders voor nieuwbouwplannen op basis van water en bodem sturend zijn startpunt gesprek met waterschappen

Water en bodem sturend bij nieuwplannen: plekken om te bouwen, ook gelet op waterveiligheid, wateroverlast, bodemdaling en drinkwaterbeschikbaarheid, zodat huizen, werklocaties en industrieterreinen ook op langere termijn geen problemen ervaren. Minister Harbers heeft hierover nu een kaart gestuurd naar de Tweede Kamer wat dit concreet betekent.

Nieuws
Hollandse Delta

Teleurstelling over waterplannen

Water Natuurlijk vindt een goed functionerend watersysteem belangrijk en de lang verwachte watergebiedsplannen zouden daarvoor gaan zorgen.

Nieuws
Limburg

Bezoek WNL aan RWZI in Weert

Op 5 april hebben een aantal leden van Water Natuurlijk Limburg een bezoek gebracht aan de Rioolwaterzuiveringsinstallatie in Weert.

Blogs
Hollandse Delta

Drek

De Europese Unie heeft verschillende regels en richtlijnen opgesteld met betrekking tot landbouwpraktijken, waaronder regels over mestbeheer.

Nieuws
Vallei en Veluwe

Gaan aanleg nevengeul Meinerswijk en uitbreiding grondwaterinning Fikkersdries de beken van de Zuid Veluwe leeg trekken?

De fracties van Water Natuurlijk en Natuurterreinen in Waterschap Vallei en Veluwe maken zich al langere tijd zorgen over de gevolgen voor het Veluwse grondwater van ontwikkelingen ten zuiden van de Nederrijn. Daarom hebben we hierover opnieuw vragen gesteld aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Het gaat ons met name over de invloed op de grondwatersituatie op zuidelijke Veluwe van de aanleg van een nevengeul in het Arnhemse Meinerswijk en van de geplande uitbreiding van de capaciteit van de grondwaterwinning Fikkersdries bij Heteren. De vragen zijn inmiddels ingeboekt en via deze link in te zien. We zijn benieuwd naar de antwoorden!

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk verwelkomt nieuwe kansen door Wet op de politieke partijen

Water Natuurlijk reageert positief op de recente ontwikkelingen omtrent de Wet op de politieke partijen, die voor advies naar de Raad van State is gestuurd. Deze wet, gericht op het versterken van democratische processen door middel van financiering en transparantie voor politieke partijen, biedt nieuwe mogelijkheden voor lokale en regionale partijen ook in het waterbeheer.

Nieuws
Hollandse Delta

Waterkwaliteit en boerenbelang

Water Natuurlijk stemde tegen, toen vorig jaar mei aan de orde was om gronden van het waterschap Hollandse Delta ter beschikking te stellen aan boeren om Europese subsidie binnen te halen. Dat zou ook goed zijn voor waterkwaliteit en biodiversiteit.

Nieuws
Hollands Noorderkwartier

Motie Dinoterb unaniem aangenomen

Schoon water is essentieel voor planten, dieren en de mens. Het is van groot belang dat Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de waterkwaliteit controleert en actie onderneemt wanneer het niet voldoende is.

Nieuws
Brabantse Delta

Inzet fractie Water natuurlijk Brabantse Delta tijdens de maart-april cyclus van het AB Brabantse Delta. Commissies en AB.

In de maanden maart/april vond de tweede cyclus van vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) inclusief commissies van het Waterschap Brabantse Delta plaats. Hierbij de belangrijkste inzet van de fractie van Water Natuurlijk tijdens commissie en Algemeen bestuur.

Waar wij voor staan

Groen

Klimaatverandering heeft grote gevolgen op natuur, ons en onze leefomgeving. Wij vinden dat de natuur centraal moet staan in het waterbeheer om zo de uitputting van de leefomgeving van mens en dier tegen te gaan.

Lees meer

Gezond

Ons water raakt vervuild met allerlei schadelijke afvalstoffen van landbouw en industrie, met medicijnresten en met plastic afval. Dit heeft grote gevolgen voor mens, plant en dier. Het is hoog tijd dat de waterkwaliteit in Nederland wordt verbeterd.

Lees meer

Genieten

Iedereen moet van water en natuur kunnen genieten. Water kom je immers overal tegen, binnen èn buiten de stad. Veel recreatie vindt op en rondom water plaats, waar ook veel cultuurhistorisch erfgoed te vinden is.

Lees meer

Gezamenlijk

Een toekomstbestendig waterbeheer kunnen we alleen bereiken door te investeren in nieuwe technologieën én in samenwerking. We bereiken meer als we beter en intensiever samenwerken met andere partijen en gebruik maken van hun kennis.

Lees meer

Agenda

Water Natuurlijk is een actieve vereniging!

Bekijk de gehele agenda
donderdag 02 mei 2024 - 19:30 - 22:00

Uitnodiging Prelude Drinkbare Berkel: Wat zijn de (on)mogelijkheden van een drinkbare rivier?

Rijn en IJssel

Donderdagavond 2 mei in het Nederlands Watermuseum Arnhem, om 19.30

Lees meer
maandag 13 mei 2024 - 19:45 - 22:00

Fractievergadering

De Stichtse Rijnlanden

Je bent welkom om de fractievergadering bij te wonen

Lees meer
donderdag 16 mei 2024 - 19:30 - 21:30

Diskussieer mee over de toekomst van Waternatuurlijk

Delfland

In Delfland hebben we in november een eerste discussieronde gehouden over de strategische koers van WaterNatuurlijk. De tweede discussieronde staat op de agenda van de RLV op 16 mei. We gaan van gedachten wisselen om een eigen mening te vormen aan de hand van stukken van het landelijk bestuur. Het is geen vervolg op de bijeenkomst van november bij was; kom vooral en laat je stem horen! Eind dit jaar verwacht WaterNatuurlijk landelijk haar leden een voorstel voor te leggen voor de te volgen koers.

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring