Navigatie overslaan

Nu de natuur een stem. Natuurlijk

Water Natuurlijk is de groene en sociale stem in het waterschap. Met een positieve kijk op de toekomst, eerlijke boodschap en met aandacht voor de regionale uitdagingen zetten we ons iedere dag weer in voor een Nederland met schoon, gezond en voldoende water.

Sluit je aan en word nu lid!
Nieuws
Vechtstromen

Een Unaniem bestuursakkoord

Alle partijen vinden elkaar in een breed bestuursakkoord voor de komende 4 jaar. Hier zijn we erg tevreden mee. Samen met BBB hebben we als Water Natuurlijk een solide basis gelegd, waarin we zoveel mogelijk punten van alle fracties zijn verwerkt. We zijn de verkenners Judith Snepvangers en Co van Zundert en de ambtelijke organisatie erg dankbaar voor hun inzet en ondersteuning!

Nieuws
Delfland

Motie van afkeuring nieuw College van Delfland

Vandaag, 1 juni 2023, hebben de vier progressieve partijen: Water Natuurlijk, PvdA, PvdD en AWP voor water, klimaat en natuur een motie van afkeuring ingediend in de eerste vergadering met het nieuwe college van het waterschap Delfland. De vier progressieve partijen zijn absoluut niet te spreken over het formatieproces. Het coalitieakkoord van het nieuwe conservatieve college toont erg weinig ambitie. Het nieuwe college pleit voor een beperkte, technische focus op het takenpakket van het waterschap terwijl maatschappelijke thema’s als klimaatverandering, waternatuur en biodiversiteit juist veel meer aandacht nodig hebben. Ook blinkt het coalitieakkoord uit in vaagtaal over de resultaten die ze wil bereiken, en vooral hoe deze resultaten moeten worden betaald.

Nieuws
Rijn en IJssel

Wie helpt mee de Berkelvallei te beschermen?

Volop kansen voor groen-blauwe dooradering en meer biodiversiteit in de Achterhoek.

Nieuws
Brabantse Delta

Delegatie Water Natuurlijk Brabantse Delta neemt deel aan excursie rond Kasteel van Wouw

Op 30 mei was een delegatie van Water Natuurlijk waaronder fractievoorzitter Ron Dujardin aanwezig bij een excursie rond het kasteel van Wouw. Een plaats waar historie, ecologie en waterberging bij elkaar komen. Een project van de stichting Kasteel van Wouw, gem. Roosendaal en waterschap Brabantse Delta. De stichting maakt de restanten van het kasteel zichtbaar, gemeente en waterschap zorgen voor waterberging en aanleg ecologische verbindingszone met poelen en struweelwallen.

Nieuws
Rivierenland

Waterdoelen vragen nu echt aanpak

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) concludeert dat met het huidige Nederlandse beleid de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water niet meer worden gehaald. Het beleid is veel te vrijblijvend, en dat wordt met de nieuwe Omgevingswet alleen maar erger doordat dan voor een aantal activiteiten die de waterkwaliteit negatief kunnen beïnvloeden niet langer een vergunning nodig is. Dat staat in het rapport Goed Water Goed Geregeld over de Kaderrichtlijn Water.

Nieuws
Rivierenland

Funderingsschade door landbouwontwatering

Door onder andere dalende grondwaterstanden hebben steeds meer huiseigenaren schade door verzakkingen. Het aanpakken van de funderingen van huizen om verzakking tegen te gaan is erg duur.

Nieuws
Hollandse Delta

Vlinders in een veranderend klimaat

Klimaatverandering en biodiversiteit staan hoog op de agenda van Water Natuurlijk. We waren dan ook aangenaam verrast toen er plotseling er een grote populatie Koninginnepages op een dijk van het waterschap Hollandse Delta was.

Nieuws
De Stichtse Rijnlanden

Nieuwe geschiktheidskaart tegen toekomstige funderingsschade

Uit de antwoorden van onze schriftelijke vragen over waterbeheer en funderingsproblematiek blijkt dat het waterschap geen inzicht heeft waar er funderingsschade is, maar wel meldingen krijgt van funderingschade. Er is opdracht gegeven om een geschiktheidskaart op te stellen waar er wel en niet zou kunnen worden gebouwd met oog op eventuele toekomstige funderingsproblematiek.

Nieuws
De Stichtse Rijnlanden

Formateur geeft update over de collegeonderhandelingen

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur gaf formateur Christa Hendriksen een update over de collegeonderhandelingen. Bij de nieuwsberichten vindt u de letterlijke tekst van de formateur. De gesproken tekst geldt echter.

Nieuws
De Stichtse Rijnlanden

Klaas Werkhorst formeel geïnstalleerd als commissielid

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 24 mei werd onze nr. 7 van de kandidatenlijst, Klaas Werkhorst geïnstalleerd als commissielid.

Nieuws
Landelijk

Reactie op de voorgestelde Wet op de Politieke Partijen

Water Natuurlijk verheugd over uitbreiding wet naar waterschappen, transparantie en financiële stabiliteit staan centraal.

Nieuws
Landelijk

Definitieve uitslag verkiezingen: 97 zetels voor Water Natuurlijk

Water Natuurlijk behaalt 97 zetels bij waterschapsverkiezingen, een stijging van 6 zetels. Coalitieonderhandelingen gaande, formaties afgerond in 6 waterschappen.

Waar wij voor staan

Groen

Klimaatverandering heeft grote gevolgen op natuur, ons en onze leefomgeving. Wij vinden dat de natuur centraal moet staan in het waterbeheer om zo de uitputting van de leefomgeving van mens en dier tegen te gaan.

Lees meer

Gezond

Ons water raakt vervuild met allerlei schadelijke afvalstoffen van landbouw en industrie, met medicijnresten en met plastic afval. Dit heeft grote gevolgen voor mens, plant en dier. Het is hoog tijd dat de waterkwaliteit in Nederland wordt verbeterd.

Lees meer

Genieten

Iedereen moet van water en natuur kunnen genieten. Water kom je immers overal tegen, binnen èn buiten de stad. Veel recreatie vindt op en rondom water plaats, waar ook veel cultuurhistorisch erfgoed te vinden is.

Lees meer

Gezamenlijk

Een toekomstbestendig waterbeheer kunnen we alleen bereiken door te investeren in nieuwe technologieën én in samenwerking. We bereiken meer als we beter en intensiever samenwerken met andere partijen en gebruik maken van hun kennis.

Lees meer

Agenda

Water Natuurlijk is een actieve vereniging!

Bekijk de gehele agenda
zaterdag 10 juni 2023 - 10:00 - 17:00

Algemene Ledenvergadering

Landelijk

Op zaterdag 10 juni vindt de landelijke Algemene Ledenvergadering plaats bij Seets2Meet, Moreelsepark 65 te Utrecht

Lees meer
woensdag 28 juni 2023 - 09:00 - 17:00

Kennisdag Graverij in Waterkeringen

Rivierenland

Op woensdag 28 juni 2023 vindt in Burgers’ Zoo de Kennisdag Graverij in Waterkeringen plaats. Deze wordt georganiseerd door STOWA/Rijkswaterstaat samen met het kenniscentrum bever. Op deze dag gaan waterkeringbeheerders, weg- en spoorwegbeheerders en collega’s die werken aan natuurbescherming van Provincie en natuurbeschermingsorganisaties met elkaar in gesprek over de vraag: hoe kunnen we veilig en duurzaam samenleven met bever en das?

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring