Navigatie overslaan

Nu de natuur een stem. Natuurlijk

Water Natuurlijk is de groene en sociale stem in het waterschap. Met een positieve kijk op de toekomst, eerlijke boodschap en met aandacht voor de regionale uitdagingen zetten we ons iedere dag weer in voor een Nederland met schoon, gezond en voldoende water.

Waar staan we voor
Nieuws
Brabantse Delta

Water Natuurlijk ondersteund burgerinitiatief voor vergroening Stadserf te Breda

Koos de Jongh uit Breda is een burgerinitiatief gestart voor vergroening stadserf. Wij ondersteunen dit graag.

Nieuws
Brabantse Delta

Zo wordt de binnenstad van Breda hitte bestendig gemaakt

Mooi artikel hoe de binnenstad van Breda groener wordt en hoe water daar een rol bij speelt. Goede stappen naar een klimaat en toekomst bestendig Breda.

Nieuws
Aa en Maas

Wilgen knotten

Boomonderhoud en aanplant bij Someren

Blogs
Hollandse Delta

Joost Kievit gaat op campagne

Op de allerlaatste plaats van de kandidatenlijst van Water Natuurlijk staat Joost Kievit. Hij gaat op campagne, maar niet voor zichzelf.

Nieuws
Hollands Noorderkwartier

Water Natuurlijk laat de vissen niet stikken!

Water Natuurlijk HHNK vindt de kwaliteit van water van groot belang.

Nieuws
Amstel Gooi en Vecht

Bever gespot in Amsterdam

Geweldig nieuws! De bever is gespot in Amsterdam. Wat Water Natuurlijk betreft is de bever ontzettend welkom en een goed teken dat natuurherstel werkt. het waterschap moet zorgen dat deze beschermde diersoort hier veilig kan leven. Dus verder herstel van de waterkwaliteit en graafwerkende maatregelen om bijv schade aan dijken te voorkomen. Zie dit bericht op AT5: https://www.at5.nl/artikelen/218786/stadsecoloog-dolblij-voor-het-eerst-een-bever-gespot-in-amsterdam

Nieuws
De Stichtse Rijnlanden

'Water en bodem sturend' en de funderingsproblematek

Uit meldingen blijkt dat door bodemdaling er ook in het gebied van HDSR funderingsproblemen voorkomen. In het kader van het landelijk beleid om water en bodem sturend te maken in de ruimtelijke ordening, wil Water Natuurlijk graag weten of er van deze meldingen door HDSR en de provincie Utrecht lering wordt getrokken en stelde schriftelijke vragen hierover.

Nieuws
De Dommel

Milieucafé Tilburg

Veel belangstelling voor water

Nieuws
Rivierenland

Klimaatadaptie op natuurlijke wijze: goed voor de huizenmarkt

De gevolgen van klimaatverandering, in het bijzonder de kans op overstromingen, oefenen steeds meer invloed uit op de prijzen van vastgoed. Onderzoek van TU Delft en UvA wijst uit: natuurlijke oplossingen voor klimaatadaptatie werken waardebevorderend.

Nieuws
Brabantse Delta

Persbericht Water Natuurlijk Brabantse Delta: “Geef Brabantse beken weer alle ruimte”.

Water Natuurlijk Brabantse Delta: “Zet de natuur centraal en geef Brabantse beken weer alle ruimte”.

Nieuws
Vallei en Veluwe

Sanering Enka-pluim. Niets doen is geen optie

Veel fabrieken van de afgelopen anderhalve eeuw hebben hun sporen nagelaten en overal in Nederland werden in de jaren zeventig vervuilde locaties aangetroffen. Sinds de jaren tachtig is er daarom milieuwetgeving, die moet voorkomen dat vervuiling in de toekomst nog zal plaatsvinden. Sindsdien proberen we in Nederland de verontreinigingen die er nog liggen schoon te maken, wat helaas vaak niet eenvoudig is.

Nieuws
Brabantse Delta

Onze lijst met 50 kandidaten is definitief.

Voor de komende verkiezingen op 15 maart 2023 heeft Water Natuurlijk Brabantse Delta een mooie, sterke lijst met 50 prima kandidaten. De kandidaten komen uit alle delen van het gebied van het waterschap Brabantse Delta. In bijna elke plaats kunt u kiezen voor een kandidaat van uw keuze.

Waar wij voor staan

Groen

Klimaatverandering heeft grote gevolgen op natuur, ons en onze leefomgeving. Wij vinden dat de natuur centraal moet staan in het waterbeheer om zo de uitputting van de leefomgeving van mens en dier tegen te gaan.

Lees meer

Gezond

Ons water raakt vervuild met allerlei schadelijke afvalstoffen van landbouw en industrie, met medicijnresten en met plastic afval. Dit heeft grote gevolgen voor mens, plant en dier. Het is hoog tijd dat de waterkwaliteit in Nederland wordt verbeterd.

Lees meer

Genieten

Iedereen moet van water en natuur kunnen genieten. Water kom je immers overal tegen, binnen èn buiten de stad. Veel recreatie vindt op en rondom water plaats, waar ook veel cultuurhistorisch erfgoed te vinden is.

Lees meer

Gezamenlijk

Een toekomstbestendig waterbeheer kunnen we alleen bereiken door te investeren in nieuwe technologieën én in samenwerking. We bereiken meer als we beter en intensiever samenwerken met andere partijen en gebruik maken van hun kennis.

Lees meer

Agenda

Water Natuurlijk is een actieve vereniging!

Bekijk de gehele agenda
zaterdag 04 februari 2023 - 10:00 - 16:00

Bomen verplantdag in Zuidholland

Delfland

De Politieke Verplantdag is een initiatief van Meer Bomen Nu, een campagne van Urgenda om overtallige of ongewenste bomen en struiken te oogsten en te planten op plekken waar ze gewenst zijn. Een speciale dag voor partijen om kiezers te tonen dat klimaat en biodiversiteit voor hen belangrijk is. Doe je mee?

Lees meer
zaterdag 04 februari 2023 - 10:00 - 14:00

Water Natuurlijk redt op 4 februari bomen

Hollands Noorderkwartier

Op 4 februari gaat Water Natuurlijk samen met MeerBomenNU bomen planten. Een initiatief van Urgenda. Dit doen we in de gemeente Hollands Kroon, Slootdorp. Zo geven we stekjes, die anders de versnipperaar ingaan, een herbestemming. Door stekjes een tweede leven te geven dragen we bij aan de biodiversiteit en verbetering van het klimaat.

Lees meer
zaterdag 04 februari 2023 - 10:00 - 15:00

Politieke verplantdag voor klimaat en biodiversiteit

Limburg

De zorgen voor de natuur en de landbouw zijn zeer actueel. De biodiversiteitscrisis is net zo urgent als de klimaatcrisis. Het is daarom belangrijk dat we werken aan méér natuur en méér bomen. Als politieke partij onderschrijven wij dit streven. Daarom zijn we door Meer Bomen Nu uitgenodigd om op 4 februari mee te doen aan op deze politieke verplantdag. Dit is de campagne van Urgenda die overtallige of ongewenste jonge boompjes en struiken oogst op de ene plek en terugplant op een plek waar ze wél gewenst. Niet praten maar doen! Doe je mee namens Water Natuurlijk Limburg?

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring