Navigatie overslaan

Nu de natuur een stem. Natuurlijk

Water Natuurlijk is de groene en sociale stem in het waterschap. Met een positieve kijk op de toekomst, eerlijke boodschap en met aandacht voor de regionale uitdagingen zetten we ons iedere dag weer in voor een Nederland met schoon, gezond en voldoende water.

Word lid
Nieuws
De Dommel

Roel van Gurp verkenner en formateur bestuur De Dommel

Roel van Gurp leidt bij Waterschap De Dommel de besprekingen voor een nieuw bestuursprogramma op verzoek van Water Natuurlijk.

Nieuws
De Stichtse Rijnlanden

Nieuwe fractie geïnstalleerd

Woensdag 29 maart werd de nieuw verkozen fractie geïnstalleerd tijdens een feestelijke extra vergadering op het kantoor van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Nieuws
Brabantse Delta

Fractie Water Natuurlijk op 29 maart geïnstalleerd

Fractie van water Natuurlijk op 29 maart geïnstalleerd in het algemeen bestuur (AB) van het Waterschap Brabantse Delta

Nieuws
Vechtstromen

Installatie Algemeen Bestuur

Een mooi moment! 29 maart zijn de nieuwe leden van het algemeen bestuur van Vechtstromen geïnstalleerd. Dus ook onze nieuwe fractie!

Nieuws
Noorderzijlvest

Nieuw bestuur beëdigd, Water Natuurlijk gaat voor een groener en robuuster waterschap

Op woensdagavond 29-03-2023 is het nieuwe bestuur van Noorderzijlvest beëdigd voor de komende vier jaar. Een bijzonder moment na verkiezingen met een historisch hoge opkomst.

Nieuws
Amstel Gooi en Vecht

Brief aan informateur

Egbert de Vries is door de PvdA, de grootste partij in het Waterschap AGV, voorgedragen als informateur. Op zijn verzoek heeft de fractie van Water Natuurlijk in een brief ons perspectief gegeven op de verkiezingsuitslag, de komende formatie en deze bestuursperiode. De brief vind je hieronder.

Nieuws
Vechtstromen

Afscheid Algemeen Bestuur 2019-2023

Verkiezingen betekent ook afscheid nemen. Afscheid nemen van collega bestuursleden en van de fractie. Vier jaar lang hebben we samen gewerkt, relaties opgebouwd en een bijzondere tijd gedeeld.

Nieuws
Fryslân

Definitieve verkiezingsuitslag waterschapsverkiezingen Fryslân

Er is geteld, gecheckt, soms nog eens overgeteld en uiteindelijk officieel goedgekeurd. Heel blij zijn wij met onze 52.631 stemmen! Meer stemmen dan in 2019 en een groei van 3 naar 4 zetels. Geweldig! Grote dank aan onze kiezers. We gaan hard voor jullie aan de slag!

Nieuws
Aa en Maas

Laatste algemeen-bestuursvergadering voor fractie 2019-2023

Maandagmiddag 27 maart 2023 vergaderde in Den Bosch een laatste keer het algemeen bestuur van Aa en Maas van de periode 2019-2023. Onze fractie Water Natuurlijk liet zich na die gelegenheid op de foto zetten in het waterschapshuis. Het algemeen bestuur besliste in deze laatste vergadering over de toelating van de verkozen en benoemde leden voor de periode 2023-2027. Dat nieuwe algemeen bestuur begint op 29 maart aan zijn werk.

Nieuws
Landelijk

Onjuiste informatie over Water Natuurlijk in verschillende media

Recentelijk is er in verschillende media aangegeven dat Water Natuurlijk een samenwerkingsverband is tussen GroenLinks, D66 en Volt. Graag willen wij benadrukken dat deze informatie onjuist is. Water Natuurlijk is in 2008 opgericht op initiatief van een aantal natuur- en recreatieorganisaties. Water Natuurlijk is een onafhankelijke waterschapspartij die niet gebonden is aan een bepaalde politieke partij.

Nieuws
De Stichtse Rijnlanden

Aftreden Harmke van Dam, Agaath Dekker-Groen en Diederik van der Molen

De verkiezingen betekenen het afscheid van onze fijne collega's van de afgelopen 4 jaar, Harmke van Dam, Agaath Dekker-Groen en Diederik van der Molen. Binnenkort zullen ze alle drie een persoonlijk afscheid schrijven en terugblikken op hun afgelopen bestuursperiode. Bij deze in ieder geval enorm veel dank voor alle fijne momenten met elkaar, discussies, humor, uitjes, plannen, vergaderingen, appen, enz. Partir c'est mourir un peu, maar gelukkig gaan ze niet weg. Alle drie blijven ze op de achtergrond beschikbaar met hun inbreng, kennis en als betrokken en unieke waterambassadeurs.

Nieuws
Hollandse Delta

Watervervuiling door landbouwbestrijdingsmiddelen

Water Natuurlijk vindt dat schoon en gezond water de hoogste prioriteit moet krijgen.

Waar wij voor staan

Groen

Klimaatverandering heeft grote gevolgen op natuur, ons en onze leefomgeving. Wij vinden dat de natuur centraal moet staan in het waterbeheer om zo de uitputting van de leefomgeving van mens en dier tegen te gaan.

Lees meer

Gezond

Ons water raakt vervuild met allerlei schadelijke afvalstoffen van landbouw en industrie, met medicijnresten en met plastic afval. Dit heeft grote gevolgen voor mens, plant en dier. Het is hoog tijd dat de waterkwaliteit in Nederland wordt verbeterd.

Lees meer

Genieten

Iedereen moet van water en natuur kunnen genieten. Water kom je immers overal tegen, binnen èn buiten de stad. Veel recreatie vindt op en rondom water plaats, waar ook veel cultuurhistorisch erfgoed te vinden is.

Lees meer

Gezamenlijk

Een toekomstbestendig waterbeheer kunnen we alleen bereiken door te investeren in nieuwe technologieën én in samenwerking. We bereiken meer als we beter en intensiever samenwerken met andere partijen en gebruik maken van hun kennis.

Lees meer

Agenda

Water Natuurlijk is een actieve vereniging!

Bekijk de gehele agenda
woensdag 12 april 2023 - 19:30 - 22:30

Eerste rapportage informateur Pim van den Berg

De Stichtse Rijnlanden

Na alle onderhandelingsteams van de partijen gesproken te hebben, komt informateur Pim van de Berg met een eerste rapportage en het vervolgtraject. Deze vergadering is online te volgen via de website van HDSR.

Lees meer
zaterdag 22 april 2023 - 11:00 - 13:15

Ledenbijeenkomst

Rijnland

Op deze ledenvergadering praten we na over de verkiezingen en over de stand van zaken bij de coalitiebesprekingen. Ook willen we de verdere plannen voor activiteiten voor het komend jaar bespreken. Pr4ecize locatie en agenda volgt nog.

Lees meer
zaterdag 13 mei 2023 - 13:00 - 17:00

Regionale ledenvergadering

Delfland

Op de agenda staat o.m. de evaluatie van de verkiezingscampagne

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring