Navigatie overslaan

Nu de natuur een stem. Natuurlijk

Water Natuurlijk is de groene en sociale stem in het waterschap. Met een positieve kijk op de toekomst, eerlijke boodschap en met aandacht voor de regionale uitdagingen zetten we ons iedere dag weer in voor een Nederland met schoon, gezond en voldoende water.

Sluit je aan en word nu lid!
Nieuws
Brabantse Delta

Inzet fractie Water natuurlijk in waterschap Brabantse Delta periode april/mei 2024, commissies en AB

In de maanden april/mei vond de tweede cyclus van vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) inclusief commissies van het Waterschap Brabantse Delta plaats. Hierbij de belangrijkste inzet van de fractie van Water Natuurlijk tijdens commissie en Algemeen bestuur.

Nieuws
De Dommel

Extreem weer

Het is u ongetwijfeld opgevallen; het is ongekend nat in Nederland en zeker in het stroomgebied van de Dommel

Nieuws
Hollandse Delta

Veiliger dijken

Water Natuurlijk vindt veilige dijken topprioriteit.

Nieuws
Rijnland

12 juni start nieuwe expeditie Plastic Soup Surfer

Plastic Soup Surfer Merijn Tinga start 12 juni een uitdagende tocht van Londen naar Parijs. Hij nodigt belangstellenden uit voor de kick-off in Scheveningen. Hieronder zijn uitnodiging:

Nieuws
Rijnland

Debatavond duurzame landbouw en natuurbeleid in de Bollenstreek

‘VOOR EUROPA = VOOR GEZONDE BOLLENSTREEK’. Onder deze noemer organiseren GroenLinks en PvdA afdelingen in de Bollenstreek op 22 mei een debatavond over duurzame landbouw en natuurbeleid en de relatie met Europa. Het debat vindt plaats in ’t Poelhuys, Vivaldistraat 4 te Lisse. Aanvang 20:00 uur Een Gezonde Bollenstreek, waarbij ‘gezond’ in de breedst mogelijke betekenis moet worden uitgelegd: gezond voor water, bodem, natuur, omwonenden, werknemers en bedrijfsvoering. Maar hoe doen we dat en wat mogen we daarbij verwachten van de EU ?’

Nieuws
Rijn en IJssel

Water Natuurlijk in Algemeen Bestuur van Waterschap Rijn en IJssel

Uit de Vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 mei 2024

Nieuws
Hunze en Aa’s

Werk aan de winkel voor schoon water!

Schoon en levend water en werken met de natuur; dat is kort samengevat de missie van Water Natuurlijk waarvoor we opgericht zijn. Als het over de KRW gaat is onze fractie dus extra alert. De Europese Kaderrichtlijn Water geeft aan welke doelen we samen moeten bereiken. Ieder waterschap, dus ook Hunze en Aa’s, heeft wateren aangewezen waarvoor doelen voor schoon en levend water zijn geformuleerd.

Nieuws
Hollandse Delta

Berusten in een gebrekkig watersysteem?

Water Natuurlijk mist urgentie. Een volwaardig watersysteem in de Hollandse Delta is nog ver weg.

Nieuws
Rijn en IJssel

Drinkbare rivier als Kompas

Verslag bijeenkomst Drinkbare Berkel: 2 mei 2024, Nederlands Watermuseum

Nieuws
Vechtstromen

Nieuw belastingstelsel waterschappen

Op 24 april jongstleden heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor aanpassing van het belastingstelsel voor waterschappen aangenomen. In het nieuwe belastingstelsel wordt meer gekeken naar gebiedskenmerken in plaats van waarde, als basis voor het toedelen van welk deel van de belastingen door inwoners, bedrijven, woningeigenaren, landbouw en natuur betaald moet gaan worden.

Nieuws
Vechtstromen

Wim, Diele en Willem-Jan te gast bij 1Twente Hengelo

Op zondag 28 april stond het Hengelose 'Kwartetten' op 1Twente Hengelo in het teken van water.

Nieuws
Vechtstromen

Geslaagd achterbanoverleg in de Koppel

De fractie Water Natuurlijk van Waterschap Vechtstromen heeft op 13 april 2024 een achterbanbijeenkomst georganiseerd in Hardenberg De Koppel.

Waar wij voor staan

Groen

Klimaatverandering heeft grote gevolgen op natuur, ons en onze leefomgeving. Wij vinden dat de natuur centraal moet staan in het waterbeheer om zo de uitputting van de leefomgeving van mens en dier tegen te gaan.

Lees meer

Gezond

Ons water raakt vervuild met allerlei schadelijke afvalstoffen van landbouw en industrie, met medicijnresten en met plastic afval. Dit heeft grote gevolgen voor mens, plant en dier. Het is hoog tijd dat de waterkwaliteit in Nederland wordt verbeterd.

Lees meer

Genieten

Iedereen moet van water en natuur kunnen genieten. Water kom je immers overal tegen, binnen èn buiten de stad. Veel recreatie vindt op en rondom water plaats, waar ook veel cultuurhistorisch erfgoed te vinden is.

Lees meer

Gezamenlijk

Een toekomstbestendig waterbeheer kunnen we alleen bereiken door te investeren in nieuwe technologieën én in samenwerking. We bereiken meer als we beter en intensiever samenwerken met andere partijen en gebruik maken van hun kennis.

Lees meer

Agenda

Water Natuurlijk is een actieve vereniging!

Bekijk de gehele agenda
zaterdag 08 juni 2024 - 14:00 - 16:30

Excursie voor leden van Water Natuurlijk

De Stichtse Rijnlanden

Leden van Water Natuurlijk in de waterschappen De Stichtse Rijnlanden en Amstel, Gooi en Vecht en provinciale statenleden van Volt, D66 en GroenLinks zijn zeer welkom bij de excursie over de uitdagingen voor het waterbeheer in het veenweidegebied. De excursie vindt plaats op zo ongeveer de grens van De Stichtse Rijnlanden en Amstel, Gooi en Vecht in de Paviljoen Toren de Grote Sniep in Wilnis.

Lees meer
maandag 10 juni 2024 - 13:30 - 16:30

Water en bodem sturend, hoe dan?

De Stichtse Rijnlanden

De Unie van Waterschappen organiseert in de Pulchri Studio, Lange Voorhout 15 in Den Haag een bijeenkomst met als titel ‘water en bodem sturend, hoe dan?’ Hoe ontwikkelen we nieuwe woningbouwlocaties op basis van water en bodem sturend in een tijd van klimaatverandering?

Lees meer
maandag 10 juni 2024 - 19:45 - 22:00

Fractievergadering

De Stichtse Rijnlanden

Je bent welkom om de fractievergadering bij te wonen.

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring