Navigatie overslaan

Nu de natuur een stem. Natuurlijk

Water Natuurlijk is de groene en sociale stem in het waterschap. Met een positieve kijk op de toekomst, eerlijke boodschap en met aandacht voor de regionale uitdagingen zetten we ons iedere dag weer in voor een Nederland met schoon, gezond en voldoende water.

Sluit je aan en word nu lid!
Blogs
Hollandse Delta

Wat gooit u in de straatkolk?

Wat hebben kauwgom, sigarettenpeuken en verf met elkaar gemeen? Ze hebben als overeenkomst dat men ze dumpt in de straatkolk.

Nieuws
Hollandse Delta

Waterkwaliteit in de wacht

Water Natuurlijk vindt dat waterkwaliteit prioriteit moet krijgen. De basis voor kwaliteit ligt in de inrichting van een watergang.

Nieuws
Aa en Maas

WN Aa en Maas wenst u een mooie zomer

Water Natuurlijk Aa en Maas wenst u een mooie zomer, met rustig weer en misschien 's nachts een buitje. We hopen dat u gelegenheid heeft deze zomer te genieten van het landschap. Dat kan in eigen land in het werkgebied van Aa en Maas. Of misschien elders. Onze webredacteur bijvoorbeeld ontmoette in juli een Nederlands gezin op vakantie bij Molineuf, waar de Cisse stroomt (een zijrivier van de Loire).

Nieuws
Vallei en Veluwe

Plaszak mee naar huis?

In de Gelderlander van 3 juni was te lezen dat het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (Winterswijk) een samenwerking is aangegaan met Waterschap Rijn en IJssel.

Nieuws
Vallei en Veluwe

Vragen over afdekken stortplaats Eerbeek met staalslakken

In mei 2023 werd door de fractie Natuurterreinen een aantal vragen gesteld over de effecten van staalslakken als afdekking van een stortplaats te Eerbeek en de rol die het waterschap zou moeten hebben bij de aanpak van de schadelijke effecten daarvan voor oppervlakte- en grondwater.

Nieuws
Vallei en Veluwe

Voorjaarsbrief vastgesteld

Op 24 juni werd in het Algemeen bestuur van ons Waterschap de zogenoemde voorjaarsbrief vastgesteld. Dit document dient als een kaderstellende opmaat naar de begroting voor 2025.

Nieuws
Vallei en Veluwe

Onbevredigende antwoorden!

Medio april stelden we samen met fractie Natuurterreinen vervolgvragen over de mogelijke gevolgen van de aanleg van een nevengeul in Meinerswijk (Arnhem) voor de grondwatersituatie op de zuidelijke Veluwe. Eenzelfde vraag stelden we over de plannen van Vitens om de capaciteit van grondwaterwinning Fikkersdries (Heteren) uit te breiden.

Nieuws
Vechtstromen

Als bestuurslid ons versterken?

Wil je Water Natuurlijk versterken als bestuurslid? Dat kan! Er zijn twee mogelijkheden: in onze regio of in het landelijk bestuur.

Nieuws
Noorderzijlvest

Elze Reitsema tijdelijk vervanger in dagelijks bestuur

De fractie van Water Natuurlijk Noorderzijlvest draagt Elze Reitsema (35) uit Groningen voor als tijdelijke vervanger van dagelijks bestuurder Arie van Wijk. Arie Van Wijk is wegens ziekte langere tijd afwezig.

Nieuws
Hollandse Delta

Subsidie voor bomen hub

Water Natuurlijk maakt deel uit van het collectief dat werkt aan herstel van biodiversiteit in de Hoeksche Waard. HW zoemt heeft plannen voor een bomenhub.

Nieuws
Vechtstromen

Algemene beschouwingen: onze inbreng en opbrengsten

Op 10 juli stond vooruit kijken centraal in het algemeen bestuur. Dit aan de hand van meerjarenverkenning. Wat vinden we belangrijk en welke opbrengsten bracht het?

Nieuws
Vechtstromen

Symposium Omgaan met klimaatverandering: water en bodem sturend “Water kent geen grenzen”

Op 27 juni heeft een deel van de fractie Water Natuurlijk het symposium “Water kent geen grenzen” bijgewoond. Een symposium georganiseerd door Provincie Drenthe. Hiervoor waren de 4 waterschappen en gemeenten uitgenodigd.

Waar wij voor staan

Groen

Klimaatverandering heeft grote gevolgen op natuur, ons en onze leefomgeving. Wij vinden dat de natuur centraal moet staan in het waterbeheer om zo de uitputting van de leefomgeving van mens en dier tegen te gaan.

Lees meer

Gezond

Ons water raakt vervuild met allerlei schadelijke afvalstoffen van landbouw en industrie, met medicijnresten en met plastic afval. Dit heeft grote gevolgen voor mens, plant en dier. Het is hoog tijd dat de waterkwaliteit in Nederland wordt verbeterd.

Lees meer

Genieten

Iedereen moet van water en natuur kunnen genieten. Water kom je immers overal tegen, binnen èn buiten de stad. Veel recreatie vindt op en rondom water plaats, waar ook veel cultuurhistorisch erfgoed te vinden is.

Lees meer

Gezamenlijk

Een toekomstbestendig waterbeheer kunnen we alleen bereiken door te investeren in nieuwe technologieën én in samenwerking. We bereiken meer als we beter en intensiever samenwerken met andere partijen en gebruik maken van hun kennis.

Lees meer

Agenda

Water Natuurlijk is een actieve vereniging!

Bekijk de gehele agenda
vrijdag 20 september 2024 - 15:00 - 17:00

Breed fractie beraad Water Natuurlijk Brabantse Delta op 20 september 2024

Brabantse Delta

Op de vrijdagen voor de vergaderingen van het Algemeen bestuur houdt de fractie Water Natuurlijk een breed fractieberaad. Besproken wordt dan de inzet in het AB, algemene actuele zaken rond het waterschap en verenigingszaken/activiteiten voor leden en niet leden. We doen dat op het kantoor van het waterschap Brabantse Delta Bouvignelaan 5 te Breda. Een keer het beraad bijwonen? Of wilt u ons graag iets meegeven voor de vergadering? Dat kan, meldt u aan via info.waternatuurlijk.bd@gmail.com Aansluiten bij de steunfractie kan altijd, we zoeken zeker nog actieve ondersteuning. Ook hier neem met ons contact op via info.waternatuurlijk.bd@gmail.com of bel met de fractievoorzitter Ron Dujardin 06-21853490

Lees meer
maandag 23 september 2024 - 10:00 - 17:00

Natuurinclusief Waterdag

De Stichtse Rijnlanden

Op maandag 23 september vindt de eerste Natuurinclusief Water Dag plaats. De watersector wil naar een meer natuurinclusief waterbeheer toe. De opgaven zijn urgent en vragen om een andere aanpak. Aan de kust, in de polders, in het rivierengebied en op de zandgronden. Diverse partijen zijn hier al mee bezig en willen dit verder opschalen. Anderen zijn dit aan het verkennen.

Lees meer
vrijdag 15 november 2024 - 15:00 - 17:00

Breed fractie beraad Water natuurlijk Brabantse Delta op 15 november 2024

Brabantse Delta

Op de vrijdagen voor de vergaderingen van het Algemeen bestuur houdt de fractie Water Natuurlijk een breed fractieberaad. Besproken wordt dan de inzet in het AB, algemene actuele zaken rond het waterschap en verenigingszaken/activiteiten voor leden en niet leden. We doen dat op het kantoor van het waterschap Brabantse Delta Bouvignelaan 5 te Breda. Een keer het beraad bijwonen? Of wilt u ons graag iets meegeven voor de vergadering? Dat kan, meldt u aan via info.waternatuurlijk.bd@gmail.com Aansluiten bij de steunfractie kan altijd, we zoeken zeker nog actieve ondersteuning. Ook hier neem met ons contact op via info.waternatuurlijk.bd@gmail.com of bel met de fractievoorzitter Ron Dujardin 06-21853490

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring