Navigatie overslaan
Nieuws
Vechtstromen

Als bestuurslid ons versterken?

Wil je Water Natuurlijk versterken als bestuurslid? Dat kan! Er zijn twee mogelijkheden: in onze regio of in het landelijk bestuur.

Nieuws
Vechtstromen

Algemene beschouwingen: onze inbreng en opbrengsten

Op 10 juli stond vooruit kijken centraal in het algemeen bestuur. Dit aan de hand van meerjarenverkenning. Wat vinden we belangrijk en welke opbrengsten bracht het?

Nieuws
Vechtstromen

Symposium Omgaan met klimaatverandering: water en bodem sturend “Water kent geen grenzen”

Op 27 juni heeft een deel van de fractie Water Natuurlijk het symposium “Water kent geen grenzen” bijgewoond. Een symposium georganiseerd door Provincie Drenthe. Hiervoor waren de 4 waterschappen en gemeenten uitgenodigd.

Nieuws
Vechtstromen

Kwetsbaar maar Krachtig: Anieke’s pleidooi voor sociale veiligheid

Anieke Kranenburg stond met een kwetsbaar verhaal op de voorpagina van De Twentsche Courant Tubantia. In dit artikel deelt ze haar persoonlijke ervaringen als waterschapsbestuurder.

Nieuws
Vechtstromen

Investeringen in rioolwaterzuiveringen om waterkwaliteitsdoelen te halen

De afgelopen maanden heeft het Algemeen Bestuur uitgebreid gesproken over de technische maatregelen die nodig zijn op de rioolwaterzuiveringen om de Kaderrichtlijn Water (KRW) doelen te halen.

Nieuws
Vechtstromen

Motie zienswijze vergunning Schoonebeek

Water Natuurlijk heeft schriftelijke vragen gesteld over de hervatting van oliewinning in Schoonebeek en hierin onder andere gevraagd of het Dagelijks Bestuur (DB) gebruik maakt van het indienen van een zienswijze.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk ondersteunt The Climate Chain!

Sluit je op zondag 23 juni 2024 aan bij The Climate Chain! We slaan de handen ineen en trekken een rode streep langs de Nederlandse kustlijn. Samen vormen we een human chain en vragen we snellere actie tegen ontwrichtende klimaatverandering en voor een volhoudbare economie. Zo maken we het grote draagvlak voor meer en snellere klimaatactie zichtbaar.

Nieuws
Vechtstromen

Meld je aan voor de Vechtstromen gesprekstafels!

Praat mee over ‘samen leven met water vanuit noaberschap’. Meld je nu aan voor een van de Vechtstromen-gespreksavonden.

Nieuws
Landelijk

Europese verkiezingen: stem groen en waterbewust

Morgen zijn de Europese verkiezingen. Dit is jouw kans om invloed uit te oefenen op de toekomst van ons water, klimaat en milieu. Europese regelgeving speelt een cruciale rol in het beheer van waterkwaliteit, biodiversiteit en klimaatverandering. Het werk van onze waterschappen is sterk afhankelijk van Europese richtlijnen. Daarom is het belangrijk om groen te stemmen en bij te dragen aan een duurzame toekomst.

Nieuws
Vechtstromen

Nieuw belastingstelsel waterschappen

Op 24 april jongstleden heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor aanpassing van het belastingstelsel voor waterschappen aangenomen. In het nieuwe belastingstelsel wordt meer gekeken naar gebiedskenmerken in plaats van waarde, als basis voor het toedelen van welk deel van de belastingen door inwoners, bedrijven, woningeigenaren, landbouw en natuur betaald moet gaan worden.

Nieuws
Vechtstromen

Wim, Diele en Willem-Jan te gast bij 1Twente Hengelo

Op zondag 28 april stond het Hengelose 'Kwartetten' op 1Twente Hengelo in het teken van water.

Nieuws
Vechtstromen

Geslaagd achterbanoverleg in de Koppel

De fractie Water Natuurlijk van Waterschap Vechtstromen heeft op 13 april 2024 een achterbanbijeenkomst georganiseerd in Hardenberg De Koppel.

Waar wij voor staan

Groen

Water Natuurlijk staat voor natuurvriendelijk en duurzaam waterbeheer!

Gezond

Water Natuurlijk wil een betere waterkwaliteit voor plant, dier en mens!

Gezamenlijk

Water Natuurlijk wil samen werken aan een betaalbaar en toekomstbestendig waterbeheer!

Genieten

Water Natuurlijk wil dat iedereen kan spelen en genieten van schoon en veilig water!

Agenda

Hier vind je activiteiten en bijeenkomsten van onze fractie, het waterschap en vanuit het landelijke en regionale bestuur van Water Natuurlijk.

Bekijk de gehele agenda

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring