Navigatie overslaan
Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk is sterk vertegenwoordigd in waterschappen en houdt focus op groene doelstellingen ondanks politieke verschuivingen

Ondanks de dynamiek van de recente Waterschapsverkiezingen van 15 maart jl., behoudt Water Natuurlijk, de grootste landelijke waterschapspartij, haar sterke en stabiele aanwezigheid in alle 21 waterschappen van Nederland. Ze is vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur van 13 waterschappen, waarvan in acht samen met de Boer Burger Beweging (BBB).

Nieuws
Vechtstromen

Discussie in de AB-vergadering over advies formateur

Tijdens de Algemeen Bestuursvergadering van woensdag 14 juni werd het advies van de formateur openbaar. Water Natuurlijk en de andere fracties hebben daar hun keuzes toegelicht. Fractievoorzitter Wim voerde het woord namens de fractie en heeft de andere fracties scherpe vragen gesteld om meer duidelijk te krijgen over het het proces en de uiteindelijke keuze om niet met Water Natuurlijk een coalitie te vormen.

Nieuws
Vechtstromen

Dagelijks Bestuur zonder Water Natuurlijk

Water Natuurlijk is zeer verrast en teleurgesteld door de keuze van de fracties BBB, CDA, VVD en landbouw om samen een coalitie zonder Water Natuurlijk te vormen. Dit doet naar ons idee op geen enkele manier recht aan de verkiezingsuitslag (BBB en WN als winnaars met respectievelijk 9 en 7 zetels) en de belangrijke rol die beide fracties in de afgelopen maanden in het formatieproces hebben vervuld.

Nieuws
Vechtstromen

Een Unaniem bestuursakkoord

Alle partijen vinden elkaar in een breed bestuursakkoord voor de komende 4 jaar. Hier zijn we erg tevreden mee. Samen met BBB hebben we als Water Natuurlijk een solide basis gelegd, waarin we zoveel mogelijk punten van alle fracties zijn verwerkt. We zijn de verkenners Judith Snepvangers en Co van Zundert en de ambtelijke organisatie erg dankbaar voor hun inzet en ondersteuning!

Nieuws
Landelijk

Reactie op de voorgestelde Wet op de Politieke Partijen

Water Natuurlijk verheugd over uitbreiding wet naar waterschappen, transparantie en financiële stabiliteit staan centraal.

Nieuws
Landelijk

Definitieve uitslag verkiezingen: 97 zetels voor Water Natuurlijk

Water Natuurlijk behaalt 97 zetels bij waterschapsverkiezingen, een stijging van 6 zetels. Coalitieonderhandelingen gaande, formaties afgerond in 6 waterschappen.

Nieuws
Vechtstromen

Vragen over bodemdaling Nieuw-Amsterdam en omgeving

Bij de Informatieavond bodemdaling Nieuw Amsterdam van 17 april zijn de vervolgrapporten gepresenteerd omtrent de bodemdaling in Nieuw-Amsterdam en omgeving. Het onderzoek van waterschap Vechtstromen is uitgevoerd door ingenieursadviesbureau SWECO. Het waterschap heeft extra onderzoek laten uitvoeren naar aanleiding van de eerste rapporten van Fugro in 2021 waar een aantal aannames werden gedaan over grondwateronttrekkingen. Tijdens de vergadering van de opgavegerichte commissie op 26 april heeft Myrte van Dijk namens de fractie Water Natuurlijk enkele vragen gesteld en aangegeven verdere vragen schriftelijk te stellen.

Nieuws
Vechtstromen

Schriftelijke vragen n.a.v. nieuwe fabriek NX Filtration in Hengelo

U heeft het vast in het nieuws gelezen: het bedrijf NX Filtration heeft toestemming gekregen om een fabriek voor zuiveringstechnologieën te realiseren in Hengelo. Dit nieuws was aanleiding voor Anieke Kranenburg om namens Water Natuurlijk schriftelijke vragen in te dienen.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk onderschrijft het Maatschappelijk Manifest Bestrijdingsmiddelen

In het Maatschappelijk Manifest Bestrijdingsmiddelen roepen Natuur&Milieu, de Parkinson Vereniging en Parkinsonalliantie Nederland, de FNV en veel andere maatschappelijke organisaties de overheid op te zorgen voor natuurherstel en een gezonde omgeving waar alle Nederlanders veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Water Natuurlijk onderschrijft dit Manifest.

Nieuws
Vechtstromen

Installatie Algemeen Bestuur

Een mooi moment! 29 maart zijn de nieuwe leden van het algemeen bestuur van Vechtstromen geïnstalleerd. Dus ook onze nieuwe fractie!

Nieuws
Vechtstromen

Afscheid Algemeen Bestuur 2019-2023

Verkiezingen betekent ook afscheid nemen. Afscheid nemen van collega bestuursleden en van de fractie. Vier jaar lang hebben we samen gewerkt, relaties opgebouwd en een bijzondere tijd gedeeld.

Nieuws
Landelijk

Onjuiste informatie over Water Natuurlijk in verschillende media

Recentelijk is er in verschillende media aangegeven dat Water Natuurlijk een samenwerkingsverband is tussen GroenLinks, D66 en Volt. Graag willen wij benadrukken dat deze informatie onjuist is. Water Natuurlijk is in 2008 opgericht op initiatief van een aantal natuur- en recreatieorganisaties. Water Natuurlijk is een onafhankelijke waterschapspartij die niet gebonden is aan een bepaalde politieke partij.

Waar wij voor staan

Groen

Water Natuurlijk staat voor natuurvriendelijk en duurzaam waterbeheer!

Gezond

Water Natuurlijk wil een betere waterkwaliteit voor plant, dier en mens!

Gezamenlijk

Water Natuurlijk wil samen werken aan een betaalbaar en toekomstbestendig waterbeheer!

Genieten

Water Natuurlijk wil dat iedereen kan spelen en genieten van schoon en veilig water!

Agenda

Hier vind je activiteiten en bijeenkomsten van onze fractie, het waterschap en vanuit het landelijke en regionale bestuur van Water Natuurlijk.

Bekijk de gehele agenda
zaterdag 25 november 2023 - 10:00 - 16:00

Algemene Ledenvergadering

Landelijk

Nadere informatie en locatie volgt

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring