Navigatie overslaan

Waar wij voor staan

Een Ambitieuze Klimaatagenda

De steeds meer voelbare klimaatramp raakt de waterschappen in het hart. Dat vraagt dat we ons maximaal inzetten om de klimaatramp niet verder te laten escaleren (mitigatie) en ons maximaal inzetten op het aanpassen om onherstelbare klimaatschade zoveel te voorkomen (adaptatie).

Sneller Schoon Water

Water Natuurlijk zet zich maximaal in om het water in onze regio voor mens, dier en natuur schoon te krijgen en te houden. We zetten in op het aanpakken van vervuiling door microplastics, medicijnresten en PFAS. We verbeteren onze rioolwaterzuiveringsinstallaties. En onze lokale regels en verordeningen passen we aan om waterkwaliteit en biodiversiteit beter te beschermen en versterken.

Waterdemocratie

Water is van ons allemaal. Daarom versterken we mede door pilots met burgerberaden en digitale inspraak de betrokkenheid van onze inwoners bij belangrijke waterthema's als waterkwaliteit en waterveiligheid. We zorgen ervoor dat de klimaatramp niet sommige groepen inwoners meer raakt dan anderen. Samen met inwoners en bestuurders pakken we de klimaat en waterproblemen aan. Samen werken we aan een groene toekomst.

Natuurherstel

Water Natuurlijk gaat voor herstel van natuur: onze dijken, sloten en kanalen worden een ecologisch groen-blauw netwerk in de stad, onze dorpen en het landelijk gebied. Samen met gemeenten, boeren en natuurorganisaties zorgen we voor natuurvriendelijke oevers en een biodiverse inrichting van ons landschap.

donderdag 09 februari 2023 - 20:00

Op bezoek bij GroenLinks Gooise Meren

Amstel Gooi en Vecht

Wat zijn de waterschappen en waarom is het zo belangrijk om te stemmen?

Lees meer
zaterdag 11 februari 2023 - 15:00 - 17:30

Campagne Aftrap AGV!

Amstel Gooi en Vecht

Kom je ook? Bekijk het programma en meld je aan.

Lees meer
woensdag 15 maart 2023 - 06:00 - 21:00

Verkiezingsdag!

Amstel Gooi en Vecht

Op 15 maart kan je stemmen voor de waterschappen en de provinciale staten.

Lees meer

Denk groen, stem groen!

Water is van levensbelang: voor mens, dier en natuur. Waterschappen waren heel lang technische organisaties die buiten de schijnwerpers technisch het waterbeheer regelden. Maar water speelt inmiddels een centrale rol in alle grote duurzaamheidtransities waar Nederland voor staat! Het waterschap is daarmee weer een belangrijke overheid geworden waar keuzes gemaakt worden die iedereen aan gaan. Daarom is het zo belangrijk dat jij bij de waterschapsverkiezingen je stem laat horen! Water Natuurlijk staat voor duurzaam, klimaatrobuust waterbeheer, waarin we de natuur herstellen en weer de ruimte geven. Waar we vervuiling bij de bron aanpakken en alles op alles zetten om de klimaatramp niet verder te laten escaleren. Zodat we nu en in de toekomst gezond, prettig en veilig kunnen blijven wonen in onze schitterende regio!

Ons speerpuntenprogramma voor het Waterschap AGV vind je hier, het landelijk verkiezingsprogramma vind je hier. Denk groen, stem groen!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring