Navigatie overslaan

Waar wij voor staan

Klimaatrechtvaardigheid

De steeds meer voelbare klimaatramp raakt de waterschappen in het hart. Dat vraagt dat we ons maximaal inzetten om de klimaatramp niet verder te laten escaleren (mitigatie) en ons maximaal inzetten op het aanpassen om onherstelbare klimaatschade zoveel te voorkomen (adaptatie).

Sneller Schoon Water

Water Natuurlijk zet zich maximaal in om het water in onze regio voor mens, dier en natuur schoon te krijgen en te houden. We zetten in op het aanpakken van vervuiling door microplastics, medicijnresten en PFAS. We verbeteren onze rioolwaterzuiveringsinstallaties. En onze lokale regels en verordeningen passen we aan om waterkwaliteit en biodiversiteit beter te beschermen en versterken.

Waterdemocratie

Water is van ons allemaal. Daarom versterken we mede door pilots met burgerberaden en digitale inspraak de betrokkenheid van onze inwoners bij belangrijke waterthema's als waterkwaliteit en waterveiligheid. We zorgen ervoor dat de klimaatramp niet sommige groepen inwoners meer raakt dan anderen. Samen met inwoners en bestuurders pakken we de klimaat en waterproblemen aan. Samen werken we aan een groene toekomst.

Natuurherstel

Water Natuurlijk gaat voor herstel van natuur: onze dijken, sloten en kanalen worden een ecologisch groen-blauw netwerk in de stad, onze dorpen en het landelijk gebied. Samen met gemeenten, boeren en natuurorganisaties zorgen we voor natuurvriendelijke oevers en een biodiverse inrichting van ons landschap.

Nieuws
Amstel Gooi en Vecht

Brief aan informateur

Egbert de Vries is door de PvdA, de grootste partij in het Waterschap AGV, voorgedragen als informateur. Op zijn verzoek heeft de fractie van Water Natuurlijk in een brief ons perspectief gegeven op de verkiezingsuitslag, de komende formatie en deze bestuursperiode. De brief vind je hieronder.

Nieuws
Landelijk

Onjuiste informatie over Water Natuurlijk in verschillende media

Recentelijk is er in verschillende media aangegeven dat Water Natuurlijk een samenwerkingsverband is tussen GroenLinks, D66 en Volt. Graag willen wij benadrukken dat deze informatie onjuist is. Water Natuurlijk is in 2008 opgericht op initiatief van een aantal natuur- en recreatieorganisaties. Water Natuurlijk is een onafhankelijke waterschapspartij die niet gebonden is aan een bepaalde politieke partij.

Nieuws
Amstel Gooi en Vecht

Uitslag verkiezingen: 4 zetels

Kiezers bedankt! Bij de verkiezingen van 15 maart 2023 haalde Water Natuurlijk 4 zetels en werd de op een na grootste partij in het waterschapsbestuur. Namens Water Natuurlijk zijn Sander Mager, Nanja van Rijsse. Jasper Groen en Marjo Visser verkozen. Zij worden op 29 maart geïnstalleerd als algemeen bestuursleden.

Nieuws
Landelijk

Wereld Water Dag - 22 maart

Op 'Wereld Water Dag' 22 maart staat water wereldwijd in de aandacht. Water is nodig voor al het leven. Toch hebben miljoenen mensen niet voldoende schoon water en sterven miljoenen kinderen aan ziektes die via water worden overgebracht. Mede door klimaatverandering leiden velen in de armste landen steeds vaker zwaar onder droogte. Maar door regen, rivieren die buiten hun oevers treden en zeespiegelstijging treden ook vaker overstromingen op. Velen gaven op 15 maart hun stem aan Water Natuurlijk. Water Natuurlijk geeft komende vier jaar een stem aan de natuur.

Nieuws
Landelijk

Voorlopige uitslagen verkiezingen

Water Natuurlijk groeit!

Nieuws
Landelijk

Internationale vrouwendag: Water Natuurlijk viert meeste vrouwelijke lijstrekkers

Water Natuurlijk heeft bij de komende verkiezingen voor de waterschappen de meeste vrouwelijke lijsttrekkers van alle partijen. Van de 21 waterschappen worden er bij Water Natuurlijk 13 lijsttrekkers vervuld door vrouwen. Water Natuurlijk maakt zich naast genderdiversiteit ook hard voor leeftijdsdiversiteit. In de top 10 kandidaten van Water Natuurlijk zijn maar liefst 9 vrouwelijke kandidaten onder de 30 jaar oud.

Blogs
Amstel Gooi en Vecht

Help je mee bij de campagne?

Kom in actie!

Videos
Landelijk

Oproep Natuurmonumenten: Stemmen? Natuurlijk!

Natuurmonumenten moedigt iedereen aan om te gaan stemmen voor de provinciale verkiezingen en de waterschapsverkiezingen op 15 maart.

Videos
Landelijk

Klimaatactivist Wouter (21 jaar) steunt Water Natuurlijk

Wouter is coördinator bij Milieudefensie Jong en ambassadeur van Water Natuurlijk. Als klimaatactivist vindt hij het belangrijk dat we goed met de natuur en ons water omgaan in Nederland. Bekijk zijn video boodschap.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk steunt petitie tegen vernietiging van bruikbare medicijnen

In Nederland wordt jaarlijks voor ca. 100 miljoen euro aan medicijnen weggegooid, verbrand of door het riool gespoeld. Het RIVM schat dat er jaarlijks 1382 ton aan medicijnresten in het Nederlandse afvalwater terechtkomt. Een derde daarvan wordt niet verwijderd door de rioolwaterzuivering. Water Natuurlijk steunt de petitie om heruitgave van niet gebruikte medicijnen mogelijk te maken. Om mensenlevens te redden en het bewustzijn te vergroten om verspilling tegen te gaan, en zo ook vervuiling van oppervlaktewater te beperken.

Nieuws
Amstel Gooi en Vecht

Eerste paal medicijnrestenverwijdering

Op vrijdag 17 februari sloeg Water Natuurlijk bestuurder Sander Mager de eerste paal van de medijnrestenverwijdering op de RWZi in Horstermeer. In gezond water horen geen medicijnresten en andere microverontreinigingen te zitten. Een extra zuiveringsstap op rioolwaterzuiveringsinstallaties zorgt voor vermindering van deze stoffen in de natuur. Het waterschap AGV gaat door de inzet van Water Natuurlijk op alle rioolwaterzuiveringsinstallaties zo’n aanvullende zuiveringsstap realiseren. Tegelijkertijd blijven we bij andere betrokkenen aandringen op bronmaatregelen voor microverontreinigingen. Wat er niet in komt, hoeven wij er ook niet uit te halen!

Nieuws
Amstel Gooi en Vecht

Het Brakke Trio

Ons waterschap heeft de campagne ‘Het Brakke Trio’ gelanceerd om Amsterdammers meer bewust te maken van de onderwaternatuur in de grachten. Verantwoordelijk Water Natuurlijk bestuurder Sander Mager: ‘Het Brakke Trio: de baars, de bot en de haring, zijn 3 vissoorten die samen het onderwaterverhaal van onze Amsterdamse grachten vertellen. De grachten zijn namelijk een uniek stukje natuur. Ze zijn de verbinding tussen de zoete rivier de Amstel, het brakke IJ en de zoute Noordzee. Het Brakke Trio neemt je graag mee in deze verhalen. Ze laten je Amsterdam met andere ogen zien, (her)ontdekken en bewonderen. Ze vragen je ook onze onderwaternatuur en ons rijke watererfgoed te beschermen en te bewaren. Voor jezelf en komende generaties!’ Stadsdichter Marjolijn van Heemstra schreef over elk van de drie vissen een gedicht in het Parool. Kijk op https://brakketrio.amsterdam voor meer informatie en inspiratie.

DENK GROEN, STEM GROEN!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring