Navigatie overslaan

Waterdemocratie

Water is van ons allemaal. Daarom versterken we de betrokkenheid van onze inwoners bij belangrijke waterthema's als waterkwaliteit en waterveiligheid. We zorgen ervoor dat de klimaatramp niet sommige groepen inwoners meer raakt dan anderen. Samen met inwoners en bestuurders pakken we de klimaat en waterproblemen aan. Samen werken we aan een groene toekomst.

Water Natuurlijk wil dat het Waterschap AGV veel actiever de regio in gaat en richt zich daarbij niet alleen op bestuurlijke partners, maar ook op de inwoners. Daarvoor gaan we o.a. pilots opzetten met burgerberaden voor centrale thema’s als waterkwaliteit en klimaatadaptatie. Het waterschap creëert mogelijkheden voor de right to challenge. We benutten digitale mogelijkheden voor inspraak en participatie. En we borgen de digitale veiligheid van onze processen en informatie. We gebruiken onze platformen om onze kennis van water te verspreiden en inzicht te geven in ons doen en laten. Ook leggen we uit wat het waterschapsbestuur doet.

Landelijk pleiten we voor het opheffen van de geborgde zetels en voor verdere dualisering van het waterschapsbestuur. Internationaal zet het waterschap haar kennis en expertise in voor duurzaam waterbeheer. De komende periode focussen we daarbij specifiek op het herstel van de waterinfrastructuur in Oekraïne, klimaatadaptatie in Suriname en Caraïbisch Nederland.

-

Geborgde zetels? In het bestuur van een waterschap zaten naast gekozen bestuurders ook een aantal benoemde vertegenwoordigers vanuit de landbouw, het bedrijfsleven en natuurorganisaties. De zetels van deze benoemde vertegenwoordigers worden "geborgde zetels" genoemd.
Door een wetsvoorstel van Laura Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66) wordt het aantal geborgde zetels teruggebracht van zeven tot negen naar vier per waterschap; twee voor boeren en twee voor natuur. Door het schrappen van de geborgde zetels voor bedrijven komen bij de verkiezingen van de waterschappen meer zetels in het bestuur beschikbaar. De verplichte geborgde zetel in het dagelijk bestuur van het waterschap komt te vervallen.

-

Water Natuurlijk bestuursleden zijn actief in ons gebied, zichtbaar en aanspreekbaar. We zoeken daarbij gericht de interactie met groepen inwoners die nu nog onbekend zijn met het werk van de waterschappen. Zo creëren we een watercommunity die onze waterschappers ondersteunt bij hun werk. We benutten ons historisch watererfgoed om het waterbewustzijn van onze inwoners te vergroten en gaan in steden en dorpen in gesprek over water. We versterken zo de betrokkenheid van iedereen bij het water in ons gebied, samen zorgen we ervoor dat iedereen in ons gebied veilig, gezond en prettig kan blijven wonen.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring