Navigatie overslaan

Sneller Schoon Water

Water Natuurlijk zet zich maximaal in om het water in onze regio voor mens, dier en natuur schoon te krijgen en te houden. We zetten in op het aanpakken van vervuiling door microplastics, medicijnresten en PFAS. We verbeteren onze rioolwaterzuiveringsinstallaties. En onze lokale regels en verordeningen passen we aan om waterkwaliteit en biodiversiteit beter te beschermen en versterken.

Slechte waterkwaliteit zorgt voor afname van biodiversiteit en toename van gezondheidsrisico's. Water Natuurlijk staat voor groen en gezond. We zetten alles op alles om de doelstellingen wel te halen, sneller te halen en aan te scherpen.

Op dit moment lijkt het erop dat Nederland de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) niet voor 2027 gaat halen, wat kan zorgen voor een vergelijkbaar scenario met de huidige stikstof crisis. De KRW stelt zich ten doel dat al het Europese grond- en oppervlakte water schoon en gezond is. Het is geen vrijblijvende regel, het halen van chemische en ecologische doelen is verplicht op straffe van economische sancties.

Dit betekent ook dat inwoners en bedrijven zorgvuldig met water om dienen te gaan. Het waterschap heeft hier een belangrijke taak om die bewustwording uit te dragen. We gaan open en eerlijk het gesprek aan met de belangrijkste vervuilers in ons gebied en vermijden moeilijke kwesties niet. In goede samenwerking met onze inwoners en bedrijven maken we meer werk van onze beschermende taak als waterschap: voor vervuilende bedrijven en activiteiten is geen plek meer in ons waterschap. Onze lokale regels en verordeningen passen we aan om waterkwaliteit en biodiversiteit beter te beschermen en te versterken.

-

Hoe zit dat dan met drinkwater?
Het drinkwater in Nederland is van goede kwaliteit. Wel is er reden tot zorg over de kwaliteit van de bronnen voor drinkwater. In Nederland wordt 60% van het drinkwater uit grondwater geproduceerd en 40% uit oppervlaktewater. Volgens de huidige uitgangspunten van nationaal en internationaal beleid, zoals de Europese Kaderrichtlijn Water, moet de kwaliteit van de bronnen goed genoeg zijn dat het mogelijk is om met eenvoudige technieken drinkwater te produceren. Dit is nu het geval voor ongeveer de helft van de grondwaterwinningen in Nederland. De andere helft van de grondwaterwinningen is beïnvloed door menselijk activiteiten, zoals landbouw, riolering, industrie en oude bodemverontreinigingen, en voldoet daarom niet.

-


We treden stevig op tegen lozingen van drugsafval, landbouwgif en overbemesting. Maar ons waterschap moet ook zelf aan de slag: alle rioolwaterzuiveringen moeten schoonwaterfabrieken worden. Deze zuiveringen dienen het rioolwater tenminste net zo schoon te maken als het water waarop zij weer afwateren. Energie en grondstoffen als fosfaat en cellulose winnen we maximaal terug uit het rioolwater. Zo zorgen wij ervoor dat het waterschap niet bijdraagt aan verdere watervervuiling.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring