Navigatie overslaan
Nieuws
Rijnland

12 juni start nieuwe expeditie Plastic Soup Surfer

Plastic Soup Surfer Merijn Tinga start 12 juni een uitdagende tocht van Londen naar Parijs. Hij nodigt belangstellenden uit voor de kick-off in Scheveningen. Hieronder zijn uitnodiging:

Nieuws
Rijnland

Debatavond duurzame landbouw en natuurbeleid in de Bollenstreek

‘VOOR EUROPA = VOOR GEZONDE BOLLENSTREEK’. Onder deze noemer organiseren GroenLinks en PvdA afdelingen in de Bollenstreek op 22 mei een debatavond over duurzame landbouw en natuurbeleid en de relatie met Europa. Het debat vindt plaats in ’t Poelhuys, Vivaldistraat 4 te Lisse. Aanvang 20:00 uur Een Gezonde Bollenstreek, waarbij ‘gezond’ in de breedst mogelijke betekenis moet worden uitgelegd: gezond voor water, bodem, natuur, omwonenden, werknemers en bedrijfsvoering. Maar hoe doen we dat en wat mogen we daarbij verwachten van de EU ?’

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk verwelkomt nieuwe kansen door Wet op de politieke partijen

Water Natuurlijk reageert positief op de recente ontwikkelingen omtrent de Wet op de politieke partijen, die voor advies naar de Raad van State is gestuurd. Deze wet, gericht op het versterken van democratische processen door middel van financiering en transparantie voor politieke partijen, biedt nieuwe mogelijkheden voor lokale en regionale partijen ook in het waterbeheer.

Nieuws
Rijnland

Zeespiegelstijging: hoe zout gaan we het krijgen?

Het KNMI heeft de nieuwe klimaatscenario’s gepubliceerd. Hierin is ook aandacht voor de zeespiegelstijging. Maar wat betekent een zeespiegelstijging van 1, 3 of 5 meter nu concreet? Wat zijn gevolgen, waar ontstaan knelpunten? Kunnen we doorgaan met de aanpak tot nu toe of is er iets anders nodig?

Nieuws
Rijnland

‘Blijf het eerlijke gesprek voeren’

Het veenweidegebied staat voor grote opgaven als het gaat om waterkwaliteit, natuur, bodemdaling, zoetwater en aanpassing van de landbouw. In een aantal polders in het Groene Hart-noord zijn gebiedsprocessen gaande waarbij verschillende stakeholders – agrariërs, waterschappen, gemeenten, provincie, natuurorganisaties - samen zoeken naar manieren om de problemen en uitdagingen aan te pakken. Martine Leewis, oud-hoogheemraad van Rijnland namens Water Natuurlijk, vertelde donderdagavond 8 februari tijdens een webinar over haar ervaringen als begeleider van gebiedsprocessen.

Nieuws
Rijnland

Hoe zout gaan we het krijgen? Webinar op 14 april

Verzilting vanuit het grondwater zal flinke gevolgen gaan hebben voor het waterbeheer in Rijnland. Als je hier meer over wilt weten dan is het komend webinar van Water Natuurlijk daarvoor dé gelegenheid.

Blogs
Rijnland

Biodiversiteit

In de pers: “Rijnland heeft 25 km bloemrijke dijken opgeleverd”. Wat leuk is dat. Maar is dat wel de primaire taak van Rijnland. Nou niet dus. Rijnland is niet verantwoordelijk voor bloemrijke dijken. We zijn niet eens direct verantwoordelijk voor biodiversiteit.

Nieuws
Rijnland

8 februari Webinar gebiedsprocessen in het veenweidegebied

Op 8 februari 2024 organiseert Water Natuurlijk Rijnland een webinar over problemen, mogelijke oplossingen en gebiedsprocessen in het veenweidegebied. Spreker is Martine Leewis, oud-hoogheemraad van Rijnland en begeleider van gebiedsprocessen in het gebied. Dit is de uitgestelde bijeenkomst die eerder op 24 januari stond gepland.

Nieuws
Rijnland

Webinar Schoon en gezond water terugkijken

Zo'n 25 mensen namen deel aan het webinar "Hoe krijgen we het water in Rijnland weer schoon en gezond?". Aan de orde kwamen de waterkwaliteit in Rijnland, de Kaderrichtlijn Water (KRW) en wat er kan gebeuren om in 2027 het schone water te krijgen wat we willen.

Nieuws
Landelijk

Saskia Borgers voorgedragen als nieuwe dijkgraaf voor Waterschap Limburg

Water Natuurlijk is verheugd om aan te kondigen dat Saskia Borgers is voorgedragen als de nieuwe dijkgraaf van Waterschap Limburg. Saskia Borgers is momenteel lid van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en heeft tot voor kort deel uitgemaakt van het Dagelijks Bestuur.

Nieuws
Rijnland

Bestuurslid worden?

Heb je zin om lid te worden van het bestuur van de regio Rijnland? Een maal per maand komen we bijeen om organisatorische en inhoudelijke zaken te bespreken. Het is een leuk team. Er is een vacature voor de financiële portefeuille. Dat is niet al te moeilijk omdat we maar een kleine begroting beheren. Je denkt ook mee over andere zaken zoals wat gaan we organiseren en hoe krijgen we water en natuur nog beter op de agenda? Meer informatie bij Marcel Cramwinckel 0648100320 of via het contactformulier op waternatuurlijk.nl/rijnland.

Nieuws
Landelijk

Officieel Statement van Water Natuurlijk

Water Natuurlijk heeft met aandacht de gebeurtenissen tijdens de recente klimaatmars in Amsterdam gevolgd. Wij begrijpen en delen de bezorgdheid over de klimaatcrisis, die een essentieel onderdeel is van onze missie voor schoon, gezond en voldoende water.

Agenda

Onze mensen maken het verschil binnen Water Natuurlijk. Water Natuurlijk bestaat uit een mix van vrouwen en mannen en verschillende generaties.

Bekijk de gehele agenda
maandag 17 juni 2024 - 20:00 - 22:00

Steunfractie

Rijnland

Locatie: Kantoor Rijnland

Lees meer

Waar wij voor staan

Groen

Klimaatverandering heeft grote gevolgen op natuur, ons en onze leefomgeving. Wij vinden dat de natuur centraal moet staan in het waterbeheer om zo de uitputting van de leefomgeving van mens en dier tegen te gaan.

Gezond

Het is hoog tijd dat de waterkwaliteit in Nederland wordt verbeterd. Beken en sloten mogen geen afvoerputje zijn voor chemicaliën en afval. Wij zetten ons in om waterverontreiniging bij de bron aan te pakken.

Gezamenlijk

Een toekomstbestendig waterbeheer kunnen we alleen bereiken door te investeren in nieuwe technologieën én in samenwerking. We bereiken meer als we beter en intensiever samenwerken met andere partijen en gebruik maken van hun kennis.

Genieten

Iedereen moet van water en natuur kunnen genieten. Water kom je immers overal tegen, binnen èn buiten de stad. Veel recreatie vindt op en rondom water plaats, waar ook veel cultuurhistorisch erfgoed te vinden is.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring