Navigatie overslaan
Nieuws
Rijnland

Agrarisch waterbeheer stimulans vor schoon water

Op vrijdag 3 februari tekenden de bestuurders van vijf waterschappen en de Provincie Zuid-Holland in Zoeterwoude een vernieuwde overeenkomst voor agrarisch waterbeheer. Voor Rijnland tekende Waldo von Faber. Voor de komende zes jaar is 4,3 miljoen euro beschikbaar voor agrariërs die maatregelen treffen om de waterkwaliteit op hun land en in de sloot te verbeteren. Agrariërs voeren op hun eigen percelen maatregelen uit die helpen om de kwaliteit van het water én de biodiversiteit in en rond sloten te verbeteren. Het gaat om maatregelen die rekening houden met het leven in de sloot, zoals het baggeren met de baggerpomp, het ecologisch schonen van de sloten en het onderhouden van natuurvriendelijk oevers. Ook voor maatregelen die bijdragen aan het opvangen en vasthouden van water is geld beschikbaar. Hoogheemraad Vissers: “In dit gebied wonen we met veel mensen op een relatief klein stukje Nederland. De invloed van de mensen op de waterkwaliteit is dan ook groot. Als Delfland werken we dagelijks aan schoon, gezond en levend water. En daarbij kunnen we de hulp van alle partijen in ons gebied gebruiken. Ik ben dan ook heel blij met deze samenwerking waarin we initiatieven ondersteunen die bijdragen aan het verder verbeteren van de waterkwaliteit.” Het grootste deel van het beschikbare geld (65%) komt bij de EU vandaan. De provincie is kaderstellend voor het agrarisch natuurbeheer vanuit het Natuurbeheerplan en zorgt voor de verdeling van geld vanuit de EU. Hoogheemraadschap van Rijnland, waterschap Rivierenland, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadschap van Delfland en Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard nemen samen de overige 35% voor hun rekening.

Nieuws
Landelijk

Nederland Waterland - 2 februari - World Wetlands Day

Op 2 februari 1971 werd in Ramsar, de Iraanse stad aan de Kaspische Zee, de zogenaamde Ramsar-conventie ondertekend; het UNESCO Wetlands verdrag over het behoud van drassige gebieden. Die moerassige gebieden zijn belangrijk onder meer voor de instandhouding van biodiversiteit.

Nieuws
Landelijk

De weg van watersnood naar natuur-inclusief waterbeheer

Op 1 februari 1953 leidde een stormvloed tot de watersnoodramp in de Zeeuwse, Zuid-Hollandse en Brabantse Delta. De zware storm met windkracht 10 veroorzaakte bij hoogwater 96 dijkdoorbraken en kostte 1836 slachtoffers het leven.

Videos
Rijnland

De tiny five - iconen voor biodiversiteit

Water Natuurlijk zet zich in voor biodiversiteit: de term voor een rijk planten- en dierenleven. Waldo von Faber, hoogheemraad vanuit Water Natuurlijk, vertelt in 5 video's over de "tiny five", de soorten die Rijnland heeft gekozen als symbolen voor het herstel van de biodiversiteit langs en in onze wateren.

Videos
Rijnland

Planten- en dierenleven in de stad

Hoogheemraad Waldo von Faber neemt je mee in de binnenvestgracht van Leiden en laat zien waarom aquatische biodiversiteit zo belangrijk is voor schoon en gezond water.

Nieuws
Rijnland

Samen met boeren voor schoon en gezond water

Water Natuurlijk wil boeren stimuleren te werken aan waterkwaliteit, tegengaan van bodemdaling en klimaatverandering. Onze hoogheemraad Waldo von Faber zet zich hiervoor in, een voorbeeld is de landbouwdag van afgelopen herfst. Zie het bericht van Rijnland hieronder.

Nieuws
Landelijk

Vermindering geborgde zetels een feit

Met de publicatie in het Staatsblad op vrijdag 16 december is de initiatiefwet democratisering waterschappen van Laura Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66) een feit. Inwoners van Nederland krijgen meer invloed in de samenstelling van de waterschapsbesturen. En dit gebeurt al bij de eerstvolgende waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023.

Nieuws
Landelijk

Laura Bromet en Tjeerd de Groot verrast door Water Natuurlijk

Dinsdag 6 december werden Laura Bromet en Tjeerd de Groot verrast door Water Natuurlijk. Voorzitter Peter Snoeren en vicevoorzitter Wybren Bakker brachten hen in de Tweede Kamer een bezoek om hen en hun medewerkers Jaap en Bouke face to face te bedanken voor de vasthoudende inzet om de waterschappen democratischer te maken.

Nieuws
Landelijk

Bestuurders gezocht

Het bestuur van Water Natuurlijk zoekt uitbreiding om alle drukke werkzaamheden die een groeiende organisatie met zich meebrengt, in goede banen te leiden. Naast algemene bestuursleden, zouden we het bestuur op korte termijn graag uitbreiden met een Secretaris en een Bestuurslid Marketing & Communicatie.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk blij met vermindering geborgde zetels.

Water Natuurlijk is blij dat het aantal geborgde zetels vermindert. Wat Water Natuurlijk betreft mogen alle geborgd zetels verdwijnen. Door vertragingstactieken lijken de inwoners van Nederland in 2023 opnieuw maar beperkte invloed te hebben op de samenstelling van de waterschappen. Daarover is Water Natuurlijk, de grootste waterschapspartij van Nederland, furieus. Het ministerie heeft ruim tijd gehad om alles tijdig voor te bereiden. Voor Water Natuurlijk is er maar een route: 15 maart 2023 is de wet geheel geldend.

Nieuws
Rijnland

Concept verkiezingsprogramma Water Natuurlijk Rijnland

Nieuws
Rijnland

Geborgde zetels

Agenda

Onze mensen maken het verschil binnen Water Natuurlijk. Water Natuurlijk bestaat uit een mix van vrouwen en mannen en verschillende generaties.

Bekijk de gehele agenda

Waar wij voor staan

Groen

Water Natuurlijk wil een forse bijdrage leveren aan energieneutraliteit en een circulaire economie. Samen gaan we aan de slag!

Gezond

Water Natuurlijk wil een forse bijdrage leveren aan energieneutraliteit en een circulaire economie. Samen gaan we aan de slag!

Gezamenlijk

Water Natuurlijk wil een forse bijdrage leveren aan energieneutraliteit en een circulaire economie. Samen gaan we aan de slag!

Genieten

Water Natuurlijk wil een forse bijdrage leveren aan energieneutraliteit en een circulaire economie. Samen gaan we aan de slag!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring