Navigatie overslaan

Verkiezingsprogramma Water Natuurlijk Rijnland

Ook over 10 jaar willen we in een aantrekkelijke, natuurlijke omgeving wonen en leven. Daarvoor moeten we aan de slag. Ons watersysteem gezond, veerkrachtig en aantrekkelijk maken en houden, dat vraagt veel werk en ook op veel plaatsen een andere, meer toekomstgerichte aanpak.

Ons verkiezingsprogramma laat zien waar we ons de komende jaren voor inzetten.

English version of our election program at the bottom of this page

Water Natuurlijk Rijnland staat NU en in de TOEKOMST voor:


  • Initiatieven die goede (grond)waterkwaliteit nastreven ondersteunen, stimuleren en belonen;

  • Water bergen, dan wel vasthouden en ‘ópschonen’;

  • Gezonde leefomgeving, herstel biodiversiteit, welzijn, plezier voor mens en dier;

  • Klimaatbestendig waterbeheer en naar rato belasting op water;

  • Water, grondwater, bodem als sturende factoren, voor nu en later;

  • Samenwerken met anderen, gezamenlijk gaan we voor de win – win;

  • Integraal waterbeheer: we hebben er zin in!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring