Navigatie overslaan
zaterdag 10 juni 2023 - 10:00 - 17:00

Algemene Ledenvergadering

Landelijk

Op zaterdag 10 juni vindt de landelijke Algemene Ledenvergadering plaats bij Seets2Meet, Moreelsepark 65 te Utrecht

Lees meer
Nieuws
Landelijk

Reactie op de voorgestelde Wet op de Politieke Partijen

Water Natuurlijk verheugd over uitbreiding wet naar waterschappen, transparantie en financiële stabiliteit staan centraal.

Nieuws
Landelijk

Definitieve uitslag verkiezingen: 97 zetels voor Water Natuurlijk

Water Natuurlijk behaalt 97 zetels bij waterschapsverkiezingen, een stijging van 6 zetels. Coalitieonderhandelingen gaande, formaties afgerond in 6 waterschappen.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk onderschrijft het Maatschappelijk Manifest Bestrijdingsmiddelen

In het Maatschappelijk Manifest Bestrijdingsmiddelen roepen Natuur&Milieu, de Parkinson Vereniging en Parkinsonalliantie Nederland, de FNV en veel andere maatschappelijke organisaties de overheid op te zorgen voor natuurherstel en een gezonde omgeving waar alle Nederlanders veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Water Natuurlijk onderschrijft dit Manifest.

Nieuws
Noorderzijlvest

Update formatie Noorderzijlvest

Na de verkiezingen hebben we bij Noorderzijlvest de informatiefase doorlopen en zijn we gestart met de formatie. We nemen in de formatiefase nu de volgende stap.

Nieuws
Noorderzijlvest

Nieuw bestuur beëdigd, Water Natuurlijk gaat voor een groener en robuuster waterschap

Op woensdagavond 29-03-2023 is het nieuwe bestuur van Noorderzijlvest beëdigd voor de komende vier jaar. Een bijzonder moment na verkiezingen met een historisch hoge opkomst.

Nieuws
Landelijk

Onjuiste informatie over Water Natuurlijk in verschillende media

Recentelijk is er in verschillende media aangegeven dat Water Natuurlijk een samenwerkingsverband is tussen GroenLinks, D66 en Volt. Graag willen wij benadrukken dat deze informatie onjuist is. Water Natuurlijk is in 2008 opgericht op initiatief van een aantal natuur- en recreatieorganisaties. Water Natuurlijk is een onafhankelijke waterschapspartij die niet gebonden is aan een bepaalde politieke partij.

Nieuws
Noorderzijlvest

Water Natuurlijk draagt Cora-Yfke Sikkema voor als informateur

Water Natuurlijk Noorderzijlvest heeft als grootste fractie in het nieuw gekozen algemeen bestuur van Waterschap Noorderzijlvest Cora-Yfke Sikkema uit Winschoten gevraagd om als informateur op te treden in de eerste verkenningsfase op weg naar een nieuwe coalitie. Cora-Yfke Sikkema is burgemeester van de gemeente Oldambt. Zij heeft de opdracht aanvaard.

Nieuws
Landelijk

Wereld Water Dag - 22 maart

Op 'Wereld Water Dag' 22 maart staat water wereldwijd in de aandacht. Water is nodig voor al het leven. Toch hebben miljoenen mensen niet voldoende schoon water en sterven miljoenen kinderen aan ziektes die via water worden overgebracht. Mede door klimaatverandering leiden velen in de armste landen steeds vaker zwaar onder droogte. Maar door regen, rivieren die buiten hun oevers treden en zeespiegelstijging treden ook vaker overstromingen op. Velen gaven op 15 maart hun stem aan Water Natuurlijk. Water Natuurlijk geeft komende vier jaar een stem aan de natuur.

Nieuws
Landelijk

Voorlopige uitslagen verkiezingen

Water Natuurlijk groeit!

Nieuws
Noorderzijlvest

Water Natuurlijk de grootste in Waterschap Noorderzijlvest

De voorlopige uitslag is binnen. Water Natuurlijk wint de verkiezingen met 6 zetels, gevolgd door de BBB met 4 zetels en de PVDA met 3.

Nieuws
Landelijk

Internationale vrouwendag: Water Natuurlijk viert meeste vrouwelijke lijstrekkers

Water Natuurlijk heeft bij de komende verkiezingen voor de waterschappen de meeste vrouwelijke lijsttrekkers van alle partijen. Van de 21 waterschappen worden er bij Water Natuurlijk 13 lijsttrekkers vervuld door vrouwen. Water Natuurlijk maakt zich naast genderdiversiteit ook hard voor leeftijdsdiversiteit. In de top 10 kandidaten van Water Natuurlijk zijn maar liefst 9 vrouwelijke kandidaten onder de 30 jaar oud.

Nieuws
Noorderzijlvest

10 succesfactoren voor de transitie van het landelijk gebied

We zijn er zeker van: het klimaat verandert. Elk nieuw beleid moet hierop inspelen. Klimaatverandering vormt een grote bedreiging voor de biodiversiteit en de leefbaarheid. Tegelijkertijd ontstaat ook een unieke kans: onze kennis inzetten om onze levens en onze omgeving klimaatbestendig in te richten. Dat vraagt om visie, creativiteit en goede samenwerking. Landelijke problemen kun je op gebiedsniveau vaak oplossen. Deze voorzet beschrijft hoe we dat kunnen doen.

Werkgebied Waterschap Noorderzijlvest

Het werkgebied van Noorderzijlvest bevat een groot deel van Groningen, in Noord- en Midden-Drenthe en in een stukje Friesland.

Waar wij voor staan

Groen

Klimaatverandering heeft grote gevolgen op natuur, ons en onze leefomgeving. Wij vinden dat de natuur centraal moet staan in het waterbeheer om zo de uitputting van de leefomgeving van mens en dier tegen te gaan

Gezond

Het is hoog tijd dat de waterkwaliteit in Nederland wordt verbeterd. Beken en sloten mogen geen afvoerputje zijn voor chemicaliën en afval. Wij zetten ons in om waterverontreiniging bij de bron aan te pakken.

Genieten

Iedereen moet van water en natuur kunnen genieten. Water kom je immers overal tegen, binnen èn buiten de stad. Veel recreatie vindt op en rondom water plaats, waar ook veel cultuurhistorisch erfgoed te vinden is.

Gezamenlijk

Een toekomstbestendig waterbeheer kunnen we alleen bereiken door te investeren in nieuwe technologieën én in samenwerking. We bereiken meer als we beter en intensiever samenwerken met andere partijen en gebruik maken van hun kennis.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring