Navigatie overslaan
Nieuws
Hollandse Delta

EU als melkkoe

Water Natuurlijk zag geen belang voor het waterschap en was tegen het beschikbaar stellen van grond van het waterschap aan boeren voor Europese subsidie.

Nieuws
Landelijk

Europese verkiezingen: stem groen en waterbewust

Morgen zijn de Europese verkiezingen. Dit is jouw kans om invloed uit te oefenen op de toekomst van ons water, klimaat en milieu. Europese regelgeving speelt een cruciale rol in het beheer van waterkwaliteit, biodiversiteit en klimaatverandering. Het werk van onze waterschappen is sterk afhankelijk van Europese richtlijnen. Daarom is het belangrijk om groen te stemmen en bij te dragen aan een duurzame toekomst.

Nieuws
Hollandse Delta

Geen schoner water voor Oost Flakkee

Water Natuurlijk was te optimistisch over de watergebiedsplannen. De gedachte was dat deze plannen een impuls zouden geven aan de waterkwaliteit in combinatie met de capaciteit van het watersysteem om extreme buien op te vangen.

Nieuws
Hollandse Delta

Veiliger dijken

Water Natuurlijk vindt veilige dijken topprioriteit.

Nieuws
Hollandse Delta

Berusten in een gebrekkig watersysteem?

Water Natuurlijk mist urgentie. Een volwaardig watersysteem in de Hollandse Delta is nog ver weg.

Blogs
Hollandse Delta

Zoveel regen en toch mogelijk drinkwatertekort

Mij bereikte de vraag hoe het komt dat er zoveel regen is gevallen en dat drinkwaterbedrijven toch waarschuwen voor drinkwatertekorten in de nabije toekomst.

Nieuws
Hollandse Delta

Kaalslag langs provinciale weg

Water Natuurlijk kreeg afgelopen week een klacht over het maaibeheer langs de provinciale weg N217 in de Hoeksche Waard.

Nieuws
Hollandse Delta

Minder water, minder leven

Water Natuurlijk stemde tegen, maar dat maakte geen verschil.

Nieuws
Hollandse Delta

Gele linten: teken aan de wand

Water Natuurlijk en biodiversiteit horen bij elkaar. Een gezonde en gevarieerde natuur is nodig voor onze bestaanszekerheid.

Nieuws
Hollandse Delta

Teleurstelling over waterplannen

Water Natuurlijk vindt een goed functionerend watersysteem belangrijk en de lang verwachte watergebiedsplannen zouden daarvoor gaan zorgen.

Blogs
Hollandse Delta

Drek

De Europese Unie heeft verschillende regels en richtlijnen opgesteld met betrekking tot landbouwpraktijken, waaronder regels over mestbeheer.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk verwelkomt nieuwe kansen door Wet op de politieke partijen

Water Natuurlijk reageert positief op de recente ontwikkelingen omtrent de Wet op de politieke partijen, die voor advies naar de Raad van State is gestuurd. Deze wet, gericht op het versterken van democratische processen door middel van financiering en transparantie voor politieke partijen, biedt nieuwe mogelijkheden voor lokale en regionale partijen ook in het waterbeheer.

Waar wij voor staan

Water? Natuurlijk!

Water Natuurlijk werkt aan een Nederland met schoon en gezond water, waar inwoners veilig kunnen wonen.

Lees meer

Gezond, schoon en levend water

Een goede waterkwaliteit is een voorwaarde voor een goede leefomgeving, onze gezondheid en de natuur.

Lees meer

Natuurlijke aanpak gevolgen klimaatverandering

Goede plannen maken hoe de ruimte slimmer en klimaat robuuster in te richten.

Lees meer

Overal veilig

Het dijkenbeheer in WSHD is op orde. Maar het risico op wateroverlast en droogte door klimaatverandering niet.

Lees meer

Waar wij voor staan

Een klimaatpositief waterschap

Het beperken van de uitstoot van schadelijke gassen is beter dan achteraf de gevolgen proberen te repareren.

Lees meer

Water is genieten!

Wij vinden dat al het water schoon genoeg moet zijn om in te spelen en te zwemmen.

Lees meer

Herstel Biodiversiteit in stad en land

Water Natuurlijk zet in op verbeteren van de waterkwaliteit en biodiversiteit in het hele beheergebied.

Lees meer

Het waterschap in positie

Water Natuurlijk kiest voor een waterschap dat een voorbeeldrol vervult, lef toont, ambitie heeft en zaken voor elkaar krijgt.

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring