Navigatie overslaan
Videos
Hollandse Delta

Innovatiefonds: op bezoek bij project Hoeksche Waard Zoemt

In het project Hoeksche Waard Zoemt hebben natuurorganisaties, overheidsinstanties, landbouworganisaties, imkers en inwoners de handen ineengeslagen om de biodiversiteit in de omgeving te herstellen. Vanaf oktober 2020 zijn ze bezig geweest met het aanleggen van ecologische verbindingszones tussen verscheidene kleine natuurgebieden.

Nieuws
Hollandse Delta

Verkiezingen waterschap belangrijker dan ooit

Water Natuurlijk kijkt uit naar de verkiezingen van maart volgend jaar. Een wijziging van de wet op initiatief van GroenLinks en D66 maakt dat er ook in de Hollandse Delta meer te kiezen valt.

Nieuws
Landelijk

Laura Bromet en Tjeerd de Groot verrast door Water Natuurlijk

Dinsdag 6 december werden Laura Bromet en Tjeerd de Groot verrast door Water Natuurlijk. Voorzitter Peter Snoeren en vicevoorzitter Wybren Bakker brachten hen in de Tweede Kamer een bezoek om hen en hun medewerkers Jaap en Bouke face to face te bedanken voor de vasthoudende inzet om de waterschappen democratischer te maken.

Nieuws
Landelijk

Bestuurders gezocht

Het bestuur van Water Natuurlijk zoekt uitbreiding om alle drukke werkzaamheden die een groeiende organisatie met zich meebrengt, in goede banen te leiden. Naast algemene bestuursleden, zouden we het bestuur op korte termijn graag uitbreiden met een Secretaris en een Bestuurslid Marketing & Communicatie.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk blij met vermindering geborgde zetels.

Water Natuurlijk is blij dat het aantal geborgde zetels vermindert. Wat Water Natuurlijk betreft mogen alle geborgd zetels verdwijnen. Door vertragingstactieken lijken de inwoners van Nederland in 2023 opnieuw maar beperkte invloed te hebben op de samenstelling van de waterschappen. Daarover is Water Natuurlijk, de grootste waterschapspartij van Nederland, furieus. Het ministerie heeft ruim tijd gehad om alles tijdig voor te bereiden. Voor Water Natuurlijk is er maar een route: 15 maart 2023 is de wet geheel geldend.

Nieuws
Hollandse Delta

Oeverbeheer kan beter

Water Natuurlijk adviseert het waterschap over het beheer van riet langs de oevers van grotere watergangen. Minder en beter maaien.

Nieuws
Hollandse Delta

Vraagtekens bij zeggenschap op dijken.

Water Natuurlijk vindt het belangrijk dat op gronden van het waterschap de waterschapsdoelen centraal staan. Voor dijken gaat het dan om veiligheid en sinds kort ook om herstel van biodiversiteit.

Nieuws
Hollandse Delta

Watersysteem schiet ernstig tekort

Water Natuurlijk vindt waterkwaliteit en het voorkomen van wateroverlast belangrijk. Ruimte voor water is dan nodig en daar schort het aan in de Hollandse Delta.

Nieuws
Hollandse Delta

Rietoevers belangrijk voor biodiversiteit

Nieuws
Hollandse Delta

Kwijtschelding waterschapslasten verruimd

Nieuws
Hollandse Delta

Natuur en akkerbouw in het Buijtenland van Rhoon

Nieuws
Hollandse Delta

Waterschap helpt vogels in het Oudeland

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring