Navigatie overslaan
Nieuws
Hollandse Delta

Groen boeren belonen

Water Natuurlijk stemde afgelopen week in het Algemeen Bestuur van het waterschap tegen een initiatiefvoorstel dat boeren de kans biedt om sloten van het waterschap toe te rekenen als landschapselement om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit een Europese Eco-regeling.

Nieuws
Hollandse Delta

Vlinders in een veranderend klimaat

Klimaatverandering en biodiversiteit staan hoog op de agenda van Water Natuurlijk. We waren dan ook aangenaam verrast toen er plotseling er een grote populatie Koninginnepages op een dijk van het waterschap Hollandse Delta was.

Nieuws
Landelijk

Reactie op de voorgestelde Wet op de Politieke Partijen

Water Natuurlijk verheugd over uitbreiding wet naar waterschappen, transparantie en financiële stabiliteit staan centraal.

Nieuws
Landelijk

Definitieve uitslag verkiezingen: 97 zetels voor Water Natuurlijk

Water Natuurlijk behaalt 97 zetels bij waterschapsverkiezingen, een stijging van 6 zetels. Coalitieonderhandelingen gaande, formaties afgerond in 6 waterschappen.

Bloeiende berm met Wilde peen, Knoopkruid en Distelvlinder
Nieuws
Hollandse Delta

Bermbeheer waterschap steeds beter

Water Natuurlijk zet zich al jaren in voor een beter, meer op biodiversiteit gericht, beheer van de bermen van waterschapswegen.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk onderschrijft het Maatschappelijk Manifest Bestrijdingsmiddelen

In het Maatschappelijk Manifest Bestrijdingsmiddelen roepen Natuur&Milieu, de Parkinson Vereniging en Parkinsonalliantie Nederland, de FNV en veel andere maatschappelijke organisaties de overheid op te zorgen voor natuurherstel en een gezonde omgeving waar alle Nederlanders veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Water Natuurlijk onderschrijft dit Manifest.

Nieuws
Hollandse Delta

Water Natuurlijk kijkt vooruit

De afgelopen bestuursperiode verdiende geen schoonheidsprijs. Het is er een van ‘eens maar nooit weer’ als het aan Water Natuurlijk ligt.

Nieuws
Hollandse Delta

Onrust over bomenkap

Water Natuurlijk trekt aan de bel om een op handen zijnde bomenkap bij Numansdorp.

Nieuws
Hollandse Delta

Bloemdijken blijven

Water Natuurlijk geeft prioriteit aan veilige dijken die de Hollandse Delta beschermen tegen overstroming.

Nieuws
Landelijk

Onjuiste informatie over Water Natuurlijk in verschillende media

Recentelijk is er in verschillende media aangegeven dat Water Natuurlijk een samenwerkingsverband is tussen GroenLinks, D66 en Volt. Graag willen wij benadrukken dat deze informatie onjuist is. Water Natuurlijk is in 2008 opgericht op initiatief van een aantal natuur- en recreatieorganisaties. Water Natuurlijk is een onafhankelijke waterschapspartij die niet gebonden is aan een bepaalde politieke partij.

Nieuws
Hollandse Delta

Watervervuiling door landbouwbestrijdingsmiddelen

Water Natuurlijk vindt dat schoon en gezond water de hoogste prioriteit moet krijgen.

Nieuws
Landelijk

Wereld Water Dag - 22 maart

Op 'Wereld Water Dag' 22 maart staat water wereldwijd in de aandacht. Water is nodig voor al het leven. Toch hebben miljoenen mensen niet voldoende schoon water en sterven miljoenen kinderen aan ziektes die via water worden overgebracht. Mede door klimaatverandering leiden velen in de armste landen steeds vaker zwaar onder droogte. Maar door regen, rivieren die buiten hun oevers treden en zeespiegelstijging treden ook vaker overstromingen op. Velen gaven op 15 maart hun stem aan Water Natuurlijk. Water Natuurlijk geeft komende vier jaar een stem aan de natuur.

Waar wij voor staan

Water? Natuurlijk!

Water Natuurlijk werkt aan een Nederland met schoon en gezond water, waar inwoners veilig kunnen wonen.

Lees meer

Gezond, schoon en levend water

Een goede waterkwaliteit is een voorwaarde voor een goede leefomgeving, onze gezondheid en de natuur.

Lees meer

Natuurlijke aanpak gevolgen klimaatverandering

Goede plannen maken hoe de ruimte slimmer en klimaat robuuster in te richten.

Lees meer

Overal veilig

Het dijkenbeheer in WSHD is op orde. Maar het risico op wateroverlast en droogte door klimaatverandering niet.

Lees meer

Waar wij voor staan

Een klimaatpositief waterschap

Het beperken van de uitstoot van schadelijke gassen is beter dan achteraf de gevolgen proberen te repareren.

Lees meer

Water is genieten!

Wij vinden dat al het water schoon genoeg moet zijn om in te spelen en te zwemmen.

Lees meer

Herstel Biodiversiteit in stad en land

Water Natuurlijk zet in op verbeteren van de waterkwaliteit en biodiversiteit in het hele beheergebied.

Lees meer

Het waterschap in positie

Water Natuurlijk kiest voor een waterschap dat een voorbeeldrol vervult, lef toont, ambitie heeft en zaken voor elkaar krijgt.

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring