Navigatie overslaan

Ambassadeurs

Samenwerking fractie Natuurterreinen

De waterschappen kennen naast de gekozen bestuurders ook ‘geborgde zetels’. De bestuurders voor deze zetels worden voorgedragen door belangenorganisaties. In het waterschap Hollandse Delta zijn vier zetels voor de landbouw, vier voor de bedrijfsgebouwen en één voor natuurterreinen. De Rijksoverheid heeft dit besloten omdat de belangen bij het functioneren van een waterschap zodanig groot zijn, dat een aparte bestuurlijke vertegenwoordiging op zijn plaats is. De landbouwvertegenwoordiging wordt voorgedragen door de Land- en Tuinbouworganisatie, voor bedrijfsgebouwen gebeurt dat door de Kamer van Koophandel. De zetel voor natuurterreinen wordt bezet door de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren.

Fractie Natuurterreinen

In Hollandse Delta is dus 1 bestuurder die de belangen van natuurterrein-eigenaren vertegenwoordigd. Dit zijn Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Zuid-Hollandse Landschap en een groot aantal kleinere eigenaren, vertegenwoordigd in de Federatie Particulier Grondbezit.

  • Ies Klok (Rockanje), algemeen bestuurslid en lid commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving
  • Arina Zeelenberg, steunfractielid en lid commissie Waterkeringen, Wegen en Vergunningverlening
  • Joost Kievit (‘s-Gravendeel), steunfractielid en lid commissie Water

Samenwerking

Water Natuurlijk Hollandse Delta werkt samen met de fractie Natuurterreinen. In een gezamenlijk fractieoverleg worden de vergaderingen van de adviescommissies voorbereid. Standpunten word gedeeld en er wordt zoveel als mogelijk samen opgetrokken. De stem van de natuur in bestuur van Hollandse Delta wordt hierdoor sterker.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring