Navigatie overslaan

Vriend worden!

Vrienden van Water Natuurlijk Hollandse Delta (WNHD) hebben een warm hart voor hun leefomgeving. Zij zetten zich in om de zorg voor de leefomgeving een plek te geven in het werk van het waterschap. Betrokkenheid van velen is hierbij van belang. Reden om te gaan werken aan een kring van vrienden en te zorgen voor ‘wortels in de haarvaten van de samenleving’.

Een vriend is betrokken bij het werk van WNHD en steunt dit ook. De leden van het netwerk zijn ook de oren en ogen van onze organisatie. Zij kunnen signalen geven over verbeteringen.

Vrienden worden betrokken bij de ontwikkeling van WNHD. Een vriend kan

  • deelnemen aan activiteiten, zoals excursies
  • fractievergaderingen bijwonen
  • regionale ledenvergaderingen bijwonen
  • adviseren over de bestuurssamenstelling
  • adviseren over de koers
  • adviseren over de kandidatenlijst bij verkiezingen
  • adviseren over het verkiezingsprogramma.
Gele plomp
Zorgen over de waterkwaliteit?

Steun

Steun aan WNHD kan vele vormen aannemen. Morele steun, helpen met de verspreiding van berichten, inbreng in een verkiezingsprogramma, kennis over een bepaald onderwerp inbrengen etc. Het zijn allemaal mogelijkheden. De ‘vriend’ bepaalt dit zelf.

Ook financiële steun is mogelijk. Er is niet veel geld nodig, want we steunen op vrijwilligers. Helemaal zonder kan ook niet. Eenmaal per jaar wordt vrienden gevraagd 10 euro te geven. Noodzakelijk is dat niet. Immers, iedere vorm van hulp is welkom. Omdat Water Natuurlijk een ANBI-status heeft is een gift aftrekbaar van de belasting. Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL 66 TRIO 0320 1556 92.

Betere bescherming van bomen?

Hoe kan ik vriend worden?

Door contact met ons op te nemen.

Een gezonde flora en fauna?

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring