Navigatie overslaan

Gezond

Het is hoog tijd dat de waterkwaliteit in Nederland wordt verbeterd. Beken en sloten mogen geen afvoerputje zijn voor chemicaliën en afval. Wij zetten ons in om waterverontreiniging bij de bron aan te pakken.

Ons water raakt vervuild met allerlei schadelijke afvalstoffen van landbouw en industrie, met medicijnresten en met plastic afval. Deze vervuiling heeft grote gevolgen voor de leefomgeving en gezondheid van dieren en planten. Ook voor mensen vormt de verontreiniging van water een bedreiging.

Het is hoog tijd dat de waterkwaliteit in Nederland wordt verbeterd. Beken en sloten mogen geen afvoerputje zijn voor chemicaliën en afval. Water Natuurlijk zet zich in om waterverontreiniging bij de bron aan te pakken.

Iedereen weet dat we samen moeten werken aan duurzame oplossingen. Daarom is het tijd dat we hiermee vaart gaan maken. Wij geloven dat het beter kan en daarom willen wij graag samenwerken met inwoners, vervuilers en producenten om tot natuurvriendelijke en gezondere oplossingen te komen.

Acties

  • Vervuiling bij de bron aanpakken: goede controle van afvalwaterlozing, maar ook samenwerken met de vervuilers aan oplossingen
  • Streven naar een permanent verbod van bestrijdingsmiddelen zoals neo-nicotinoïden en bepaalde (dier) geneesmiddelen en hormonen
  • Bestrijden plastic soep door te streven naar een snelle aanpak tegen macro en- microplastics
  • Medicijnresten en andere natuurvijandige chemische stoffen zuiveren uit het water
  • Innovatie in de landbouw stimuleren en boeren te helpen met de omschakeling naar natuur inclusieve landbouw

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring