Navigatie overslaan

Verenigingsraad

De vereniging heeft een verenigingsraad die gevraagd en ongevraagd het landelijk bestuur kan adviseren over de hoofdlijnen van het inhoudelijke en organisatorische beleid van de vereniging en de begroting die daaruit voortvloeit. Op verzoek van de algemene ledenvergadering kan de verenigingsraad ook dat orgaan van advies dienen. Tevens kan de verengingsraad een platform zijn voor uitwisseling van ideeen en ervaringen.

De leden (en plaatsvervangende leden) worden gekozen door de regio’s en komen voort uit de betreffende regio. Een lid van het landelijk bestuur kan niet lid zijn van de verenigingsraad.


Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring