Navigatie overslaan
Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk is sterk vertegenwoordigd in waterschappen en houdt focus op groene doelstellingen ondanks politieke verschuivingen

Ondanks de dynamiek van de recente Waterschapsverkiezingen van 15 maart jl., behoudt Water Natuurlijk, de grootste landelijke waterschapspartij, haar sterke en stabiele aanwezigheid in alle 21 waterschappen van Nederland. Ze is vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur van 13 waterschappen, waarvan in acht samen met de Boer Burger Beweging (BBB).

Nieuws
Landelijk

Reactie op de voorgestelde Wet op de Politieke Partijen

Water Natuurlijk verheugd over uitbreiding wet naar waterschappen, transparantie en financiële stabiliteit staan centraal.

Nieuws
Landelijk

Definitieve uitslag verkiezingen: 97 zetels voor Water Natuurlijk

Water Natuurlijk behaalt 97 zetels bij waterschapsverkiezingen, een stijging van 6 zetels. Coalitieonderhandelingen gaande, formaties afgerond in 6 waterschappen.

Nieuws
Fryslân

Kandidaten van ons dagelijks bestuur bekend

We zijn blij hierbij te kunnen melden dat de kandidaten voor het nieuwe Dagelijkse Bestuur van Wetterskip Fryslân bekend zijn. Twee van de vijf kandidaten worden afgevaardigd namens de fracties Water Natuurlijk Fryslân, PvdA en Geborgd Natuur: Monique Plantinga en Remco van Maurik.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk onderschrijft het Maatschappelijk Manifest Bestrijdingsmiddelen

In het Maatschappelijk Manifest Bestrijdingsmiddelen roepen Natuur&Milieu, de Parkinson Vereniging en Parkinsonalliantie Nederland, de FNV en veel andere maatschappelijke organisaties de overheid op te zorgen voor natuurherstel en een gezonde omgeving waar alle Nederlanders veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Water Natuurlijk onderschrijft dit Manifest.

Nieuws
Fryslân

Definitieve verkiezingsuitslag waterschapsverkiezingen Fryslân

Er is geteld, gecheckt, soms nog eens overgeteld en uiteindelijk officieel goedgekeurd. Heel blij zijn wij met onze 52.631 stemmen! Meer stemmen dan in 2019 en een groei van 3 naar 4 zetels. Geweldig! Grote dank aan onze kiezers. We gaan hard voor jullie aan de slag!

Nieuws
Landelijk

Onjuiste informatie over Water Natuurlijk in verschillende media

Recentelijk is er in verschillende media aangegeven dat Water Natuurlijk een samenwerkingsverband is tussen GroenLinks, D66 en Volt. Graag willen wij benadrukken dat deze informatie onjuist is. Water Natuurlijk is in 2008 opgericht op initiatief van een aantal natuur- en recreatieorganisaties. Water Natuurlijk is een onafhankelijke waterschapspartij die niet gebonden is aan een bepaalde politieke partij.

Nieuws
Landelijk

Wereld Water Dag - 22 maart

Op 'Wereld Water Dag' 22 maart staat water wereldwijd in de aandacht. Water is nodig voor al het leven. Toch hebben miljoenen mensen niet voldoende schoon water en sterven miljoenen kinderen aan ziektes die via water worden overgebracht. Mede door klimaatverandering leiden velen in de armste landen steeds vaker zwaar onder droogte. Maar door regen, rivieren die buiten hun oevers treden en zeespiegelstijging treden ook vaker overstromingen op. Velen gaven op 15 maart hun stem aan Water Natuurlijk. Water Natuurlijk geeft komende vier jaar een stem aan de natuur.

Nieuws
Landelijk

Voorlopige uitslagen verkiezingen

Water Natuurlijk groeit!

Nieuws
Fryslân

Zetelwinst voor Water Natuurlijk Fryslân

Groene waterschapspartij stijgt naar 4 zetels en verstevigt tweede plek

Nieuws
Fryslân

Kiezers bedankt!

Kiezers bedankt!

Blogs
Fryslân

OPINIE: Waterkwaliteit trekt (nu) nog aan het kortste eind. De kiezer is aan zet.

‘Lekker’ zwemmen in het geneesmiddel diclofenac. Een ‘bommetje’ in het antimuggenmiddel DEET. ‘Waterpret’ met bestrijdingsmiddelen imidacloprid, diazinon en fipronil. In Friesland hoef je daar niet ver voor te zoeken.

Agenda

Water Natuurlijk Fryslân is een actieve vereniging!

Bekijk de gehele agenda
zaterdag 25 november 2023 - 10:00 - 16:00

Algemene Ledenvergadering

Landelijk

Nadere informatie en locatie volgt

Lees meer

Waar wij voor staan

Groen

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor natuur, onszelf en onze leefomgeving. Wij vinden dat de natuur centraal moet staan in het waterbeheer om zo de uitputting van de leefomgeving van mens en dier tegen te gaan.

Gezond

Het is hoog tijd dat de waterkwaliteit in Nederland wordt verbeterd. Onze sloten en vaarten mogen geen afvoerputje zijn voor chemicaliën en afval. Wij zetten ons in om waterverontreiniging bij de bron aan te pakken.

Genieten

Iedereen moet van water en natuur kunnen genieten. Water kom je immers overal tegen, in de stad en op het platteland. Veel recreatie vindt op en rondom water plaats, waar ook veel cultuurhistorisch erfgoed te vinden is.

Gezamenlijk

Wij geloven in de kracht van de samenwerking. Met inwoners, natuurorganisaties, agrariërs, gemeenten en provincies, recreatie- en watersportorganisaties en met bedrijven. Water Natuurlijk is er voor iedereen.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring