Navigatie overslaan

Waar wij voor staan

Klimaat

Richt een klimaatbestendig watersysteem in: Geef water de ruimte; waterbuffers en ruimtegebruik passend bij waterpeil; voorkom en bestrijdt droogte; stop waterverspilling; herstel watersysteem, geen rechtgetrokken sloten in een versteende en verdoosde omgeving, maar natuurlijke waterlopen met toegankelijke bodems

Water

Schoon en gezond water doet leven: Voorkomen is beter, vang regenwater op en hergebruik het; kosten eerlijk verdelen, vervuilers betalen het meest; steun de (biologische)boer met schone ecologisch landbouw; ga voor circulaire waterzuivering.

Natuur

Waternatuur verbindt mens en natuur: Bevecht hitte in stad en dorp, stop verstening en zorg voor groen en water; herstel waterlopen naar oorspronkelijk situatie; een gezond waterpeil voor landbouw en natuur; een rijke natuur en biodiversiteit

Algemeen en bestuur

Klimaat, natuur en water vraagt om krachtig leiderschap. Water Natuurlijk staat voor natuurlijk watersysteem. Water Natuurlijk wil meer transparantie van het bestuur in kosten en werkzaamheden. Water Natuurlijk wil jongeren meer betrekken..

Nieuws
Brabantse Delta

Interessante netwerkdag Brabantse waterschappen (NBWB)

Interessante sprekers: Maarten van Aalst – Directeur KNMI, Rogier van der Sande - Voorzitter Unie van Waterschappen, Sandor Gaastra - Secretaris-generaal ministerie EZ & Klimaat namen ons me in de opgaven waar we voor staan deze periode. Klimaat zorgt voor extra inzet om water vast te houden en te bergen, maar af te voeren waar we teveel hebben. Erg interessant was ook de presentatie van de jongeren die de afgelopen week bij elkaar gezeten hebben in het futurelab. Fijn dat jongeren ook meedenken en hun boodschap helder meegeven.

Nieuws
Brabantse Delta

Fractie en ondersteuners Water natuurlijk op Werkbezoek Markdal zuid

Zondag 3 september hebben met fractie Water Natuurlijk Brabantse Delta, enkele ondersteunende leden en een raadslid van D66 Alphen-Chaam een werkbezoek gebracht aan het Markdal zuid en aardbeiplant kwekerij Frank van Alphen te Galder. Een leerzame middag.

Nieuws
Brabantse Delta

Burgerleden Joep Rooijmans en kees de Jong geïnstalleerd in Algemeen bestuur Waterschap Brabantse Delta

Op woensdag 30 augustus zijn Joep Rooijmans en Kees de Jong geïnstalleerd als burger leden in het waterschap Brabantse Delta voor Water Natuurlijk. Met hun benoeming en beëdiging komt onze fractie op 5 personen, waarbij ons dagelijks bestuurslid.

Nieuws
Brabantse Delta

Big Jump

Op zaterdag 9 juni werd de big jump gehouden een duik in het water van de mark. Dit keer in Meer België. Goed georganiseerd door Natuurpunt Markvallei. Uiteraard was Water Natuurlijk Brabantse Delta ook vertegenwoordigd. Door Joop van Riet en door ons DB lid van de Brabantse Delta Karin van den Berg

Videos
Brabantse Delta

Nederland sponsland

Hoe kunnen we droogval voorkomen, water vasthouden, de natuur herstellen en weerstand bieden aan een grilliger wordend klimaat? De korte film 'Nederland sponsland' gaat daarop in, als onderdeel van een serie korte films die natuurfilmer Arthur de Bruin maakte over onze (onder)waternatuur. Zie de website : https://www.naturetoday.com/intl/nl/home

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk is sterk vertegenwoordigd in waterschappen en houdt focus op groene doelstellingen ondanks politieke verschuivingen

Ondanks de dynamiek van de recente Waterschapsverkiezingen van 15 maart jl., behoudt Water Natuurlijk, de grootste landelijke waterschapspartij, haar sterke en stabiele aanwezigheid in alle 21 waterschappen van Nederland. Ze is vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur van 13 waterschappen, waarvan in acht samen met de Boer Burger Beweging (BBB).

Nieuws
Brabantse Delta

Op 31 mei 2023 is Karin van den Berg namens Water natuurlijk geïnstalleerd als DB lid.

Op 31 mei is ons coalitieakkoord vastgesteld en is Karin van den Berg als DB lid geïnstalleerd namens Water Natuurlijk

Nieuws
Brabantse Delta

Delegatie Water Natuurlijk Brabantse Delta neemt deel aan excursie rond Kasteel van Wouw

Op 30 mei was een delegatie van Water Natuurlijk waaronder fractievoorzitter Ron Dujardin aanwezig bij een excursie rond het kasteel van Wouw. Een plaats waar historie, ecologie en waterberging bij elkaar komen. Een project van de stichting Kasteel van Wouw, gem. Roosendaal en waterschap Brabantse Delta. De stichting maakt de restanten van het kasteel zichtbaar, gemeente en waterschap zorgen voor waterberging en aanleg ecologische verbindingszone met poelen en struweelwallen.

Nieuws
Landelijk

Reactie op de voorgestelde Wet op de Politieke Partijen

Water Natuurlijk verheugd over uitbreiding wet naar waterschappen, transparantie en financiële stabiliteit staan centraal.

Nieuws
Landelijk

Definitieve uitslag verkiezingen: 97 zetels voor Water Natuurlijk

Water Natuurlijk behaalt 97 zetels bij waterschapsverkiezingen, een stijging van 6 zetels. Coalitieonderhandelingen gaande, formaties afgerond in 6 waterschappen.

Nieuws
Brabantse Delta

Water Natuurlijk vormt coalitie met BBB, VVD, Water Breed en ongebouwd.

Op 17 mei hebben we samen met BBB, VVD, Water Breed en ongebouwd het coalitie akkoord/bestuursakkoord gepresenteerd aan de pers. Een ambitieus akkoord, voor een beter klimaat, voor natuur, biodiversiteit en voedselzekerheid.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk onderschrijft het Maatschappelijk Manifest Bestrijdingsmiddelen

In het Maatschappelijk Manifest Bestrijdingsmiddelen roepen Natuur&Milieu, de Parkinson Vereniging en Parkinsonalliantie Nederland, de FNV en veel andere maatschappelijke organisaties de overheid op te zorgen voor natuurherstel en een gezonde omgeving waar alle Nederlanders veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Water Natuurlijk onderschrijft dit Manifest.

Activiteiten van onze kandidaten de komende tijd.

Bekijk de gehele agenda
zaterdag 25 november 2023 - 10:00 - 16:00

Algemene Ledenvergadering

Landelijk

Nadere informatie en locatie volgt

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring