Navigatie overslaan

Waar wij voor staan

Klimaat

Richt een klimaatbestendig watersysteem in: Geef water de ruimte; waterbuffers en ruimtegebruik passend bij waterpeil; voorkom en bestrijdt droogte; stop waterverspilling; herstel watersysteem, geen rechtgetrokken sloten in een versteende en verdoosde omgeving, maar natuurlijke waterlopen met toegankelijke bodems

Water

Schoon en gezond water doet leven: Voorkomen is beter, vang regenwater op en hergebruik het; kosten eerlijk verdelen, vervuilers betalen het meest; steun de (biologische)boer met schone ecologisch landbouw; ga voor circulaire waterzuivering.

Natuur

Waternatuur verbindt mens en natuur: Bevecht hitte in stad en dorp, stop verstening en zorg voor groen en water; herstel waterlopen naar oorspronkelijk situatie; een gezond waterpeil voor landbouw en natuur; een rijke natuur en biodiversiteit

Algemeen en bestuur

Klimaat, natuur en water vraagt om krachtig leiderschap. Water Natuurlijk staat voor natuurlijk watersysteem. Water Natuurlijk wil meer transparantie van het bestuur in kosten en werkzaamheden. Water Natuurlijk wil jongeren meer betrekken..

Nieuws
Brabantse Delta

Inzet fractie Water natuurlijk in waterschap Brabantse Delta periode april/mei 2024, commissies en AB

In de maanden april/mei vond de tweede cyclus van vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) inclusief commissies van het Waterschap Brabantse Delta plaats. Hierbij de belangrijkste inzet van de fractie van Water Natuurlijk tijdens commissie en Algemeen bestuur.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk verwelkomt nieuwe kansen door Wet op de politieke partijen

Water Natuurlijk reageert positief op de recente ontwikkelingen omtrent de Wet op de politieke partijen, die voor advies naar de Raad van State is gestuurd. Deze wet, gericht op het versterken van democratische processen door middel van financiering en transparantie voor politieke partijen, biedt nieuwe mogelijkheden voor lokale en regionale partijen ook in het waterbeheer.

Nieuws
Brabantse Delta

Inzet fractie Water natuurlijk Brabantse Delta tijdens de maart-april cyclus van het AB Brabantse Delta. Commissies en AB.

In de maanden maart/april vond de tweede cyclus van vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) inclusief commissies van het Waterschap Brabantse Delta plaats. Hierbij de belangrijkste inzet van de fractie van Water Natuurlijk tijdens commissie en Algemeen bestuur.

Nieuws
Brabantse Delta

Inzet fractie Water Natuurlijk tijdens de februari cyclus (AB en commissies)

In de maand februari vond de eerste cyclus van vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) van het Waterschap Brabantse Delta plaats. Hierbij de belangrijkste inzet van de fractie van Water Natuurlijk tijdens commissie en Algemeen bestuur.

Bron BNdeStem editie Breda
Nieuws
Brabantse Delta

De Fracties Water Natuurlijk Brabantse Delta en Natuurterreinen krijgen antwoord op vragen illegaal graven in Markdal

Onze fractie heeft een antwoord gekregen op de vragen die wij gesteld hebben over de illegale graafwerkzaamheden in het natuurgebied Markdal. Tot onze tevredenheid zit het Waterschap er bovenop en is men ook een procedure gestart tegen de veroorzaker. natuurlijk zullen we het gevolg verder goed monitoren, maar hopen we dat de zaken weer in oorspronkelijke vorm worden hersteld. de brief met antwoorden is hier te lezen:

Nieuws
Brabantse Delta

Water Natuurlijk stelt samen met Natuurterreinen vragen over graafwerkzaamheden in Markdal bij Ulvenhout.

In BNdeStem stond op 6 januari een artikel over illegale werkzaamheden in het Markdal bij Ulvenhout. Een grondeigenaar heeft daar illegaal een afwateringsgreppel gegraven en daarover hebben wij vragen gesteld aan het Dagelijks Bestuur.

Nieuws
Brabantse Delta

Inzet en verloop Algemeen Bestuur van 20 december 2023

Hierbij de inzet van fractie Water Natuurlijk bij de vergadering van het algemeen bestuur van 20 december 2023

Nieuws
Brabantse Delta

Highlights commissievergaderingen waterschap Brabantse Delta in november/december

Op 29 november en 6 december vonden bij waterschap Brabantse Delta de commissievergaderingen plaats. Hieronder de belangrijkste zaken.

Nieuws
Landelijk

Saskia Borgers voorgedragen als nieuwe dijkgraaf voor Waterschap Limburg

Water Natuurlijk is verheugd om aan te kondigen dat Saskia Borgers is voorgedragen als de nieuwe dijkgraaf van Waterschap Limburg. Saskia Borgers is momenteel lid van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en heeft tot voor kort deel uitgemaakt van het Dagelijks Bestuur.

Nieuws
Brabantse Delta

Inzet Algemene beschouwingen (Pitch) bij Kadernota en begroting 2024

Woensdag 15 november behandelde het AB van het waterschap de kadernota en begroting 2024 van het waterschap Brabantse Delta. tevens werd die avond ook de kostentoedeling vastgesteld.

Nieuws
Brabantse Delta

Kees de Jong geeft inkijkje in zijn inzet bij de commissievergaderingen

Kees de Jong, een van onze burgerleden geeft in een verslag zijn eerste ervaringen van de commissies Wateren ruimte & gezond water en Waterketen.

Nieuws
Landelijk

Officieel Statement van Water Natuurlijk

Water Natuurlijk heeft met aandacht de gebeurtenissen tijdens de recente klimaatmars in Amsterdam gevolgd. Wij begrijpen en delen de bezorgdheid over de klimaatcrisis, die een essentieel onderdeel is van onze missie voor schoon, gezond en voldoende water.

Activiteiten van onze kandidaten de komende tijd.

Bekijk de gehele agenda
vrijdag 21 juni 2024 - 15:00 - 17:00

Breed fractie beraad Water Natuurlijk Brabantse Delta op 21 juni 2024

Brabantse Delta

Op de vrijdagen voor de vergaderingen van het Algemeen bestuur houdt de fractie Water Natuurlijk een breed fractieberaad. Besproken wordt dan de inzet in het AB, algemene actuele zaken rond het waterschap en verenigingszaken/activiteiten voor leden en niet leden. We doen dat op het kantoor van het waterschap Brabantse Delta Bouvignelaan 5 te Breda. Een keer het beraad bijwonen? Of wilt u ons graag iets meegeven voor de vergadering? Dat kan, meldt u aan via info.waternatuurlijk.bd@gmail.com Aansluiten bij de steunfractie kan altijd, we zoeken zeker nog actieve ondersteuning. Ook hier neem met ons contact op via info.waternatuurlijk.bd@gmail.com of bel met de fractievoorzitter Ron Dujardin 06-21853490

Lees meer
vrijdag 20 september 2024 - 15:00 - 17:00

Breed fractie beraad Water Natuurlijk Brabantse Delta op 20 september 2024

Brabantse Delta

Op de vrijdagen voor de vergaderingen van het Algemeen bestuur houdt de fractie Water Natuurlijk een breed fractieberaad. Besproken wordt dan de inzet in het AB, algemene actuele zaken rond het waterschap en verenigingszaken/activiteiten voor leden en niet leden. We doen dat op het kantoor van het waterschap Brabantse Delta Bouvignelaan 5 te Breda. Een keer het beraad bijwonen? Of wilt u ons graag iets meegeven voor de vergadering? Dat kan, meldt u aan via info.waternatuurlijk.bd@gmail.com Aansluiten bij de steunfractie kan altijd, we zoeken zeker nog actieve ondersteuning. Ook hier neem met ons contact op via info.waternatuurlijk.bd@gmail.com of bel met de fractievoorzitter Ron Dujardin 06-21853490

Lees meer
vrijdag 15 november 2024 - 15:00 - 17:00

Breed fractie beraad Water natuurlijk Brabantse Delta op 15 november 2024

Brabantse Delta

Op de vrijdagen voor de vergaderingen van het Algemeen bestuur houdt de fractie Water Natuurlijk een breed fractieberaad. Besproken wordt dan de inzet in het AB, algemene actuele zaken rond het waterschap en verenigingszaken/activiteiten voor leden en niet leden. We doen dat op het kantoor van het waterschap Brabantse Delta Bouvignelaan 5 te Breda. Een keer het beraad bijwonen? Of wilt u ons graag iets meegeven voor de vergadering? Dat kan, meldt u aan via info.waternatuurlijk.bd@gmail.com Aansluiten bij de steunfractie kan altijd, we zoeken zeker nog actieve ondersteuning. Ook hier neem met ons contact op via info.waternatuurlijk.bd@gmail.com of bel met de fractievoorzitter Ron Dujardin 06-21853490

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring