Navigatie overslaan

Waar wij voor staan

Klimaat

Richt een klimaatbestendig watersysteem in: Geef water de ruimte; waterbuffers en ruimtegebruik passend bij waterpeil; voorkom en bestrijdt droogte; stop waterverspilling; herstel watersysteem, geen rechtgetrokken sloten in een versteende en verdoosde omgeving, maar natuurlijke waterlopen met toegankelijke bodems

Water

Schoon en gezond water doet leven: Voorkomen is beter, vang regenwater op en hergebruik het; kosten eerlijk verdelen, vervuilers betalen het meest; steun de (biologische)boer met schone ecologisch landbouw; ga voor circulaire waterzuivering.

Natuur

Waternatuur verbindt mens en natuur: Bevecht hitte in stad en dorp, stop verstening en zorg voor groen en water; herstel waterlopen naar oorspronkelijk situatie; een gezond waterpeil voor landbouw en natuur; een rijke natuur en biodiversiteit

Algemeen en bestuur

Klimaat, natuur en water vraagt om krachtig leiderschap. Water Natuurlijk staat voor natuurlijk watersysteem. Water Natuurlijk wil meer transparantie van het bestuur in kosten en werkzaamheden. Water Natuurlijk wil jongeren meer betrekken..

Nieuws
Landelijk

Saskia Borgers voorgedragen als nieuwe dijkgraaf voor Waterschap Limburg

Water Natuurlijk is verheugd om aan te kondigen dat Saskia Borgers is voorgedragen als de nieuwe dijkgraaf van Waterschap Limburg. Saskia Borgers is momenteel lid van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en heeft tot voor kort deel uitgemaakt van het Dagelijks Bestuur.

Nieuws
Brabantse Delta

Inzet Algemene beschouwingen (Pitch) bij Kadernota en begroting 2024

Woensdag 15 november behandelde het AB van het waterschap de kadernota en begroting 2024 van het waterschap Brabantse Delta. tevens werd die avond ook de kostentoedeling vastgesteld.

Nieuws
Brabantse Delta

Kees de Jong geeft inkijkje in zijn inzet bij de commissievergaderingen

Kees de Jong, een van onze burgerleden geeft in een verslag zijn eerste ervaringen van de commissies Wateren ruimte & gezond water en Waterketen.

Nieuws
Landelijk

Officieel Statement van Water Natuurlijk

Water Natuurlijk heeft met aandacht de gebeurtenissen tijdens de recente klimaatmars in Amsterdam gevolgd. Wij begrijpen en delen de bezorgdheid over de klimaatcrisis, die een essentieel onderdeel is van onze missie voor schoon, gezond en voldoende water.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk belicht beleidsverschillen met WaterRad voor 2e kamerverkiezingen

Op het kritieke moment vlak voor de 2e Kamerverkiezingen introduceert Water Natuurlijk, de grootste waterschapspartij van Nederland, het WaterRad voor de tweede keer. Dit innovatieve instrument, dat voor het eerst werd gebruikt tijdens de vorige 2e Kamerverkiezingen, belicht opnieuw de grote verschillen in waterbeleid tussen 15 Nederlandse politieke partijen. Het benadrukt de dringende noodzaak van een duurzaam en verantwoord waterbeheer.

Nieuws
Landelijk

Nationale Actie Verspil geen Pil voor Duurzaam Medicijngebruik van Start

Op 10 oktober wordt door Walter Schrader (huisarts en milieu activist) in het gebouw van de Tweede Kamer een krachtig symbool van medicijnverspilling onthuld: een reusachtige vis, samengesteld uit pillen en vaccins die anders vernietigd zouden worden. Dit kunstwerk wordt aangeboden aan de vertegenwoordigers van de Partij voor de Dieren en GroenLinks/PvdA, de partijen die de recent aangenomen motie tegen medicijnverspilling hebben ingediend. Hiermee start de landelijke actie Verspil geen Pil, een gezamenlijke inspanning om bewuster en duurzamer medicijngebruik te bevorderen.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk roept op tot Nationaal Klimaat- en Crisisplan na KNMI'23 Rapport

De bevindingen van het recent uitgebrachte KNMI'23-rapport wekken geen verbazing bij Water Natuurlijk. Als de grootste waterschapspartij in Nederland, onderkennen we de alarmerende signalen van klimaatverandering en de impact ervan op ons land al jarenlang. In reactie op het rapport, versterkt door onze langdurige ervaring en observaties, slaan we nu alarm en roepen de nationale overheid op om per direct een omvangrijk Nationaal Klimaat- en Crisisplan te ontwikkelen en uit te voeren.

Nieuws
Brabantse Delta

Inzet Water Natuurlijk in vergadering AB van 4-10-2023: Tegen storten licht verontreinigde grond in plas Caron.

Inzet in vergadering Algemeen Bestuur 4-10-2023: Voorstel nota bodembeheer Plas Caron, Voorstellen Markdal zuid en andere voorstellen.

Nieuws
Brabantse Delta

Interessante netwerkdag Brabantse waterschappen (NBWB)

Interessante sprekers: Maarten van Aalst – Directeur KNMI, Rogier van der Sande - Voorzitter Unie van Waterschappen, Sandor Gaastra - Secretaris-generaal ministerie EZ & Klimaat namen ons me in de opgaven waar we voor staan deze periode. Klimaat zorgt voor extra inzet om water vast te houden en te bergen, maar af te voeren waar we teveel hebben. Erg interessant was ook de presentatie van de jongeren die de afgelopen week bij elkaar gezeten hebben in het futurelab. Fijn dat jongeren ook meedenken en hun boodschap helder meegeven.

Nieuws
Brabantse Delta

Fractie en ondersteuners Water natuurlijk op Werkbezoek Markdal zuid

Zondag 3 september hebben met fractie Water Natuurlijk Brabantse Delta, enkele ondersteunende leden en een raadslid van D66 Alphen-Chaam een werkbezoek gebracht aan het Markdal zuid en aardbeiplant kwekerij Frank van Alphen te Galder. Een leerzame middag.

Nieuws
Brabantse Delta

Burgerleden Joep Rooijmans en kees de Jong geïnstalleerd in Algemeen bestuur Waterschap Brabantse Delta

Op woensdag 30 augustus zijn Joep Rooijmans en Kees de Jong geïnstalleerd als burger leden in het waterschap Brabantse Delta voor Water Natuurlijk. Met hun benoeming en beëdiging komt onze fractie op 5 personen, waarbij ons dagelijks bestuurslid.

Nieuws
Brabantse Delta

Big Jump

Op zaterdag 9 juni werd de big jump gehouden een duik in het water van de mark. Dit keer in Meer België. Goed georganiseerd door Natuurpunt Markvallei. Uiteraard was Water Natuurlijk Brabantse Delta ook vertegenwoordigd. Door Joop van Riet en door ons DB lid van de Brabantse Delta Karin van den Berg

Activiteiten van onze kandidaten de komende tijd.

Bekijk de gehele agenda
vrijdag 15 december 2023 - 15:00 - 17:00

Breed fractieberaad Water Natuurlijk Brabantse Delta

Brabantse Delta

Vrijdag 15 december breed fractieberaad Brabantse Delta om 15.00 uur kantoor Brabantse Delta, Bouvignelaan 5 Breda.

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring