Navigatie overslaan
Nieuws
Limburg

Een stap in de richting van schoner water

Vandaag bespraken we de Watervergunning voor Chemelot-Sitech voor lozing op de Urr /Maas in het Algemeen Bestuur. Klimaatactivist Indra sprak vandaag voor de tweede keer namens @extinctionrebellionmaastricht het Algemeen Bestuur toe. Extinction Rebellion maakt zich, net als Water NATUURlijk, ernstige zorgen over de negatieve effecten van de lozing van microplastics voor mens en milieu. Zij deed een dringend beroep op het AB de lozing van microplastics aan banden te leggen ✋🛑

Nieuws
Limburg

Terugkoppeling Themabijeenkomst 13 september 2023

Tijdens themabijeenkomsten wordt het AB inhoudelijk geïnformeerd door ambtenaren van Waterschap Limburg over thema’s waar het waterschap aan werkt. Vandaag kwamen het Limburgs Programma Landelijk Gebied en Bronaanpak Medicijnresten aan bod. Hier een samenvatting van de presentatie:

Nieuws
Limburg

Aan de slag tijdens de commissievergadering Watersysteem, Zuiveren en Waterketen!

Woensdag 30 augustus was de eerste bijeenkomst van de commissie WZW na het zomerreces. Voor Water NATUURlijk waren Frédérique Verheij en Sjef Tielen aanwezig. Hieronder lees je over hun inbreng.

Nieuws
Limburg

Verslag excursie Weerterbos

Op vrijdagmiddag 4 augustus rond half 2 ontmoeten leden van WaterNatuurlijk Limburg elkaar bij de Daatjeshoeve in Nederweert voor een excursie door het Weerterbos. Arjan Ovaa, ecoloog bij het Limburgs Landschap, is onze gids.

Nieuws
Limburg

Grote zorgen over vervuiling en natuur Venray

De Venrayse bevolking maakt zich al jaren zorgen over verontreiniging en de stand van de natuur rondom het Loobeekdal en Venrays Broek. Daar moeten snel maatregelen genomen worden. Water NATUURlijk stelt daarom nu vragen aan het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg.

Nieuws
Limburg

Help de zalm, verbeter de weg naar de beken!

Van nature komt de zalm voor in de Limburgse Maas. Na 1954 was de zalm er alleen niet meer. Om de zalm weer terug te laten keren, moeten we de beken verbeteren.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk is sterk vertegenwoordigd in waterschappen en houdt focus op groene doelstellingen ondanks politieke verschuivingen

Ondanks de dynamiek van de recente Waterschapsverkiezingen van 15 maart jl., behoudt Water Natuurlijk, de grootste landelijke waterschapspartij, haar sterke en stabiele aanwezigheid in alle 21 waterschappen van Nederland. Ze is vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur van 13 waterschappen, waarvan in acht samen met de Boer Burger Beweging (BBB).

Nieuws
Limburg

Reactie Water NATUURLIJK Limburg op Bestuursprogramma 2023-2027

Namens de fractie Water NATUURlijk Limburg hebben Peter Freij, Iris Erkens en Gerard IJff onderhandeld over het Bestuursprogramma 2023 - 2027.

Nieuws
Landelijk

Reactie op de voorgestelde Wet op de Politieke Partijen

Water Natuurlijk verheugd over uitbreiding wet naar waterschappen, transparantie en financiële stabiliteit staan centraal.

Nieuws
Landelijk

Definitieve uitslag verkiezingen: 97 zetels voor Water Natuurlijk

Water Natuurlijk behaalt 97 zetels bij waterschapsverkiezingen, een stijging van 6 zetels. Coalitieonderhandelingen gaande, formaties afgerond in 6 waterschappen.

Nieuws
Limburg

Tussenbericht van de formateurs

De formateurs Marc Breugelmans en Jos Teeuwen medio april gestart met het proces om te komen tot een coalitie voor de komende bestuursperiode binnen Waterschap Limburg.

Nieuws
Limburg

ARTIKEL: Plastic afval langs de Maas: De reis van de boterkuipjes.

Tijdens de overstromingen van zomer 2021 belandden duizenden boterkuipjes in de Waalse Vesder en daarna in de Maas. De wetenschap volgde hun spoor met belangstelling.

Waar wij voor staan

Groen

Klimaatverandering heeft grote gevolgen op natuur, ons en onze leefomgeving. Wij vinden dat de natuur centraal moet staan in het waterbeheer om zo de uitputting van de leefomgeving van mens en dier tegen te gaan.

Gezond

Het is hoog tijd dat de waterkwaliteit in Nederland wordt verbeterd. Beken en sloten mogen geen afvoerputje zijn voor chemicaliën en afval. Wij zetten ons in om waterverontreiniging bij de bron aan te pakken.

Genieten

Iedereen moet van water en natuur kunnen genieten. Water kom je immers overal tegen, binnen èn buiten de stad. Veel recreatie vindt op en rondom water plaats, waar ook veel cultuurhistorisch erfgoed te vinden is.

Gezamenlijk

Een toekomstbestendig waterbeheer kunnen we alleen bereiken door te investeren in nieuwe technologieën én in samenwerking. We bereiken meer als we beter en intensiever samenwerken met andere partijen en gebruik maken van elkaars kennis.

Agenda

Welkom bij deze activiteiten!

Bekijk de gehele agenda
zaterdag 25 november 2023 - 10:00 - 16:00

Algemene Ledenvergadering

Landelijk

Nadere informatie en locatie volgt

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring