Navigatie overslaan
Nieuws
Limburg

Water Natuurlijk roept gemeenten op anders om te gaan met riooloverstorten

In Limburg zijn ruim 900 plekken waar ongezuiverd rioolwater vanuit het gemeentelijk riool direct geloosd wordt in Limburgse beken en meren. Dit overstorten gebeurt op moment dat het gemeentelijk riool de hoeveelheid (regen)water niet meer kan verwerken. Water Natuurlijk roept gemeenten op om riooloverstorten te beperken door andere technieken te gebruiken.

Nieuws
Landelijk

Europese verkiezingen: stem groen en waterbewust

Morgen zijn de Europese verkiezingen. Dit is jouw kans om invloed uit te oefenen op de toekomst van ons water, klimaat en milieu. Europese regelgeving speelt een cruciale rol in het beheer van waterkwaliteit, biodiversiteit en klimaatverandering. Het werk van onze waterschappen is sterk afhankelijk van Europese richtlijnen. Daarom is het belangrijk om groen te stemmen en bij te dragen aan een duurzame toekomst.

Nieuws
Limburg

Vragen n.a.v. persbericht over maaikalender 2024

Op 2 mei 2024 heeft AB-lid Peter Freij namens de fractie Water NATUURlijk schriftelijke vragen gesteld n.a.v. het persbericht over de maaikalender 2024.

Nieuws
Limburg

Bezoek WNL aan RWZI in Weert

Op 5 april hebben een aantal leden van Water Natuurlijk Limburg een bezoek gebracht aan de Rioolwaterzuiveringsinstallatie in Weert.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk verwelkomt nieuwe kansen door Wet op de politieke partijen

Water Natuurlijk reageert positief op de recente ontwikkelingen omtrent de Wet op de politieke partijen, die voor advies naar de Raad van State is gestuurd. Deze wet, gericht op het versterken van democratische processen door middel van financiering en transparantie voor politieke partijen, biedt nieuwe mogelijkheden voor lokale en regionale partijen ook in het waterbeheer.

Nieuws
Limburg

Een rumoerige jachthaven vlakbij een natuurgebied: nee!

Een investeerder heeft een vergunning aangevraagd voor een grote jachthaven in Asselt, bij Roermond. De gemeenteraad van Roermond mag besluiten of deze jachthaven er komt. Als politieke partij die de natuur een stem geeft, zijn we faliekant tegen deze jachthaven. We roepen de Roermondse politiek op om tijdens de raadsvergadering van 25 april de vergunning te weigeren.

Nieuws
Limburg

Terugkoppeling commissies februari 2024

Afgelopen woensdag was het weer tijd voor een nieuwe ronde commissie vergaderingen. Gelukkig de laatste commissievergaderingen in congres centrum Forum. Mede op voorstel van Water NATUURlijk vinden de vergaderingen straks weer plaats in het Waterschapsgebouw nabij station Roermond. Dat scheelt reistijd en kosten.

Nieuws
Limburg

Watersysteemheffing ingezetenen: huh?

Als je in Limburg woont, betaal je belasting aan het waterschap. Het waterschap doet belangrijk werk. Maar waar betaal je eigenlijk voor? En hoe berekent het waterschap dit? Wij zijn Water Natuurlijk Limburg. Een politieke partij in het Algemeen Bestuur van het waterschap. Dat is vergelijkbaar met de gemeenteraad van jouw gemeente. Wij vinden het belangrijk dat inwoners weten waarvoor ze betalen. En daarom geven wij toelichting op de brief die je krijgt over de waterschapsbelasting.

Nieuws
Limburg

Goed nieuws! Afgelopen weekend werd de eerste zalm in de Maas gevangen.

Niet om op te eten, maar voor het fokprogramma om de uitgestorven zalm weer als gezonde populatie in de Roer en Maas te krijgen. 🐠

Nieuws
Limburg

Onze wens voor Sinterklaas

Ook Water Natuurlijk Limburg heeft iets te wensen. Om te beginnen: schoon water voor alle dieren, planten en mensen.

Nieuws
Limburg

Begroting voor 2024: dit vinden wij

Op woensdag 29 november werd de begroting voor 2024 behandeld in ons Algemeen Bestuur. We hebben ingestemd met de begroting en hebben ook nog even wat puntjes op de i gezet. Hieronder de hoogtepunten uit de beschouwing van de fractie Water NATUURlijk.

Nieuws
Landelijk

Saskia Borgers voorgedragen als nieuwe dijkgraaf voor Waterschap Limburg

Water Natuurlijk is verheugd om aan te kondigen dat Saskia Borgers is voorgedragen als de nieuwe dijkgraaf van Waterschap Limburg. Saskia Borgers is momenteel lid van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en heeft tot voor kort deel uitgemaakt van het Dagelijks Bestuur.

Waar wij voor staan

Groen

Klimaatverandering heeft grote gevolgen op natuur, ons en onze leefomgeving. Wij vinden dat de natuur centraal moet staan in het waterbeheer om zo de uitputting van de leefomgeving van mens en dier tegen te gaan.

Gezond

Het is hoog tijd dat de waterkwaliteit in Nederland wordt verbeterd. Beken en sloten mogen geen afvoerputje zijn voor chemicaliën en afval. Wij zetten ons in om waterverontreiniging bij de bron aan te pakken.

Genieten

Iedereen moet van water en natuur kunnen genieten. Water kom je immers overal tegen, binnen èn buiten de stad. Veel recreatie vindt op en rondom water plaats, waar ook veel cultuurhistorisch erfgoed te vinden is.

Gezamenlijk

Een toekomstbestendig waterbeheer kunnen we alleen bereiken door te investeren in nieuwe technologieën én in samenwerking. We bereiken meer als we beter en intensiever samenwerken met andere partijen en gebruik maken van elkaars kennis.

Agenda

Welkom bij deze activiteiten!

Bekijk de gehele agenda

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring