Navigatie overslaan
Nieuws
Landelijk

Laura Bromet en Tjeerd de Groot verrast door Water Natuurlijk

Dinsdag 6 december werden Laura Bromet en Tjeerd de Groot verrast door Water Natuurlijk. Voorzitter Peter Snoeren en vicevoorzitter Wybren Bakker brachten hen in de Tweede Kamer een bezoek om hen en hun medewerkers Jaap en Bouke face to face te bedanken voor de vasthoudende inzet om de waterschappen democratischer te maken.

Nieuws
Landelijk

Bestuurders gezocht

Het bestuur van Water Natuurlijk zoekt uitbreiding om alle drukke werkzaamheden die een groeiende organisatie met zich meebrengt, in goede banen te leiden. Naast algemene bestuursleden, zouden we het bestuur op korte termijn graag uitbreiden met een Secretaris en een Bestuurslid Marketing & Communicatie.

Nieuws
Limburg

We gaan meer waterschapsbelasting betalen

De opgave voor Waterschap Limburg wordt groter. Zo worden de eisen voor het zuiveren van rioolwater hoger. Voor de gevolgen van klimaatverandering zoals wateroverlast én droogte zijn ook extra maatregelen nodig. Dat kost geld.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk blij met vermindering geborgde zetels.

Water Natuurlijk is blij dat het aantal geborgde zetels vermindert. Wat Water Natuurlijk betreft mogen alle geborgd zetels verdwijnen. Door vertragingstactieken lijken de inwoners van Nederland in 2023 opnieuw maar beperkte invloed te hebben op de samenstelling van de waterschappen. Daarover is Water Natuurlijk, de grootste waterschapspartij van Nederland, furieus. Het ministerie heeft ruim tijd gehad om alles tijdig voor te bereiden. Voor Water Natuurlijk is er maar een route: 15 maart 2023 is de wet geheel geldend.

Nieuws
Limburg

Natuurorganisaties: doe meer tegen verdroging van natuur

Na vier keer extreme droogte in vijf jaar is veel natuur verloren gegaan, stellen Natuurmonumenten, LandschappenNL en het Wereld Natuur Fonds op basis van een inventarisatie. Zij doen een oproep aan provincies en waterschappen om meer ambitie te tonen en onmiddellijk te starten met de uitvoering van structurele maatregelen die effectief werken tegen verdroging.

Nieuws
Limburg

Natuurmonumenten overhandigt petitie ‘Stop de watercrisis’ aan Tweede Kamerleden

Ruim 110.000 mensen ondertekenden de petitie van Natuurmonumenten met een oproep voor voldoende en schoon water. De petitie Stop de watercrisis, en het bijbehorende position paper, worden morgen in de Tweede Kamer overhandigd.

Nieuws
Limburg

Water Natuurlijk met jongste lijst richting Waterschapsverkiezingen

De leden van Water Natuurlijk hebben de Limburgse kandidatenlijst vastgesteld voor de Waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023. De groenste en Grootste Waterschapspartij van Nederland kan zich na de aankomende verkiezingen waarschijnlijk óók de jongste partij van het Limburgse schap noemen. Met een mix van ervaring en jong talent gaan zij voor een overwinning bij de verkiezingen aanstaande maart. Voor schoon, veilig en betaalbaar Water, Natuurlijk!

Nieuws
Limburg

Plan 'De Bennet' in Epen op groen

Een nieuwe vispassage, natuurontwikkeling op het oude sportpark en vergroening van de parkeergelegenheid aan de Bennetweg. Dat zijn de drie belangrijkste doelen die Waterschap Limburg, de gemeente Gulpen-Wittem en Natuurmonumenten willen bereiken in het gebied ‘De Bennet’ in Epen. Maandag 7 november zetten zij hun handtekening onder de intentieverklaring om dit gebied samen in te richten. Begin 2023 wordt er een inloopmiddag georganiseerd om het ontwerp toe te lichten.

Nieuws
Limburg

Antwoord Waterschap op vragen over grondwater voor nu en in de toekomst

Rose-Marie Kaanen heeft onlangs, namens de fractie Water Natuurlijk Limburg, vragen gesteld aan het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Limburg over ons grondwater voor nu en in de toekomst. Op 4 oktober 2022 ontving zij de reactie van het Waterschap Limburg.

Nieuws
Limburg

Natuurkracht werkt met Zuid-Limburg aan hoogwaterveiligheid

Het is ruim een jaar geleden dat Limburg zwaar werd getroffen door extreme regenbuien. Het water kolkte door de straten en huizen kwamen onder water te staan. Een indrukwekkende gebeurtenis die in het collectieve geheugen gegrift staat en veel Limburgers persoonlijk heeft geraakt. De watersnood van vorig jaar laat zien dat het urgent én belangrijk is om onze omgeving aan te passen aan weersextremen. Onder de naam Natuurkracht gaan Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling, Natuur en Milieufederatie Limburg, Stichting het Limburgs Landschap en het Wereld Natuur Fonds de komende drie jaar samen met de Limburgers aan de slag om het landschap op een natuurlijke manier in staat te stellen meer water te bergen, zodat extreme wateroverlast uitblijft.

Nieuws
Limburg

Vragen over grondwater voor nu en in de toekomst

Rose-Marie Kaanen heeft onlangs, namens de fractie Water Natuurlijk Limburg, vragen gesteld aan het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Limburg over ons grondwater voor nu en in de toekomst.

Nieuws
Limburg

Vragen WaterNatuurlijk over voldoen aan de eisen in het kader van de Richtlijn Water

Peter Frey (fractievoorzitter Water Natuurlijk Limburg) heeft onlangs vragen gesteld aan het DB van het Waterschap over het voldoen aan de eisen in het kader van de Richtlijn Water. Klik op deze link voor meer informatie. NOG TE DOEN!

Agenda

Onze mensen maken het verschil binnen Water Natuurlijk. Water Natuurlijk bestaat uit een mix van vrouwen en mannen en verschillende generaties.

Bekijk de gehele agenda
woensdag 15 maart 2023 - 00:00 - 23:45

Waterschapsverkiezingen 2023

Limburg

De leden van de algemeen besturen van de waterschappen in Nederland worden sinds 2015 tegelijkertijd met de leden van de provinciale staten gekozen. De waterschapsverkiezingen vinden om de 4 jaar plaats. De volgende waterschapsverkiezingen worden gehouden op 15 maart 2023.

Lees meer

Waar wij voor staan

Groen

Water Natuurlijk wil een forse bijdrage leveren aan energieneutraliteit en een circulaire economie. Samen gaan we aan de slag!

Gezond

Water Natuurlijk wil een forse bijdrage leveren aan energieneutraliteit en een circulaire economie. Samen gaan we aan de slag!

Gezamenlijk

Water Natuurlijk wil een forse bijdrage leveren aan energieneutraliteit en een circulaire economie. Samen gaan we aan de slag!

Genieten

Water Natuurlijk wil een forse bijdrage leveren aan energieneutraliteit en een circulaire economie. Samen gaan we aan de slag!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring