Navigatie overslaan
Nieuws
Limburg

Onderzoek naar de natuureffecten van water als een duurzame energiebron

Warmte uit sloten, meren en rivieren als duurzame energie is enorm in opmars. Of dat de natuur schaadt, is nog onbekend. Daarom start nu een onderzoek naar de ecologische effecten. Een wereldprimeur.

Nieuws
Limburg

Campagne-aftrap zaterdag 28 januari

Op zaterdag 28 januari gaan we, hopelijk met alle 50 kandidaten én alle overige leden van Water Natuurlijk Limburg, onze verkiezingscampagne officieel starten.

Nieuws
Limburg

WNL stelt waterschap vragen over stort

Schoon water vinden wij belangrijk! Daarom stelde Water Natuurlijk Limburg vragen aan Waterschap Limburg over de stort van huishoudelijk afval, bedrijfsafval en bouw- en sloopafval bij het Venrays Broek. Het grondwater is hierdoor verontreinigd. Ook de lokale collega's van GroenLinks Venray, D66 Venray en SP Venray stelden het college van Gemeente Venray hier kritische vragen over en hebben hun zorgen geuit over deze locatie.

Nieuws
Landelijk

Vermindering geborgde zetels een feit

Met de publicatie in het Staatsblad op vrijdag 16 december is de initiatiefwet democratisering waterschappen van Laura Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66) een feit. Inwoners van Nederland krijgen meer invloed in de samenstelling van de waterschapsbesturen. En dit gebeurt al bij de eerstvolgende waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023.

Nieuws
Limburg

Water Natuurlijk Limburg vraagt aandacht voor duurzaamheidsambitie Nederlandse Waterschapsbank

De fractie Water Natuurlijk Limburg heeft bij de begrotingsbehandeling in november 2022 aandacht gevraagd voor de duurzaamheidsambitie van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB). De fractie stelt deze vragen vanuit het feit dat het Waterschap Limburg voor 6% aandeelhouder is van de bank.

Nieuws
Landelijk

Laura Bromet en Tjeerd de Groot verrast door Water Natuurlijk

Dinsdag 6 december werden Laura Bromet en Tjeerd de Groot verrast door Water Natuurlijk. Voorzitter Peter Snoeren en vicevoorzitter Wybren Bakker brachten hen in de Tweede Kamer een bezoek om hen en hun medewerkers Jaap en Bouke face to face te bedanken voor de vasthoudende inzet om de waterschappen democratischer te maken.

Nieuws
Landelijk

Bestuurders gezocht

Het bestuur van Water Natuurlijk zoekt uitbreiding om alle drukke werkzaamheden die een groeiende organisatie met zich meebrengt, in goede banen te leiden. Naast algemene bestuursleden, zouden we het bestuur op korte termijn graag uitbreiden met een Secretaris en een Bestuurslid Marketing & Communicatie.

Nieuws
Limburg

We gaan meer waterschapsbelasting betalen

De opgave voor Waterschap Limburg wordt groter. Zo worden de eisen voor het zuiveren van rioolwater hoger. Voor de gevolgen van klimaatverandering zoals wateroverlast én droogte zijn ook extra maatregelen nodig. Dat kost geld.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk blij met vermindering geborgde zetels.

Water Natuurlijk is blij dat het aantal geborgde zetels vermindert. Wat Water Natuurlijk betreft mogen alle geborgd zetels verdwijnen. Door vertragingstactieken lijken de inwoners van Nederland in 2023 opnieuw maar beperkte invloed te hebben op de samenstelling van de waterschappen. Daarover is Water Natuurlijk, de grootste waterschapspartij van Nederland, furieus. Het ministerie heeft ruim tijd gehad om alles tijdig voor te bereiden. Voor Water Natuurlijk is er maar een route: 15 maart 2023 is de wet geheel geldend.

Nieuws
Limburg

Natuurorganisaties: doe meer tegen verdroging van natuur

Na vier keer extreme droogte in vijf jaar is veel natuur verloren gegaan, stellen Natuurmonumenten, LandschappenNL en het Wereld Natuur Fonds op basis van een inventarisatie. Zij doen een oproep aan provincies en waterschappen om meer ambitie te tonen en onmiddellijk te starten met de uitvoering van structurele maatregelen die effectief werken tegen verdroging.

Nieuws
Limburg

Natuurmonumenten overhandigt petitie ‘Stop de watercrisis’ aan Tweede Kamerleden

Ruim 110.000 mensen ondertekenden de petitie van Natuurmonumenten met een oproep voor voldoende en schoon water. De petitie Stop de watercrisis, en het bijbehorende position paper, worden morgen in de Tweede Kamer overhandigd.

Nieuws
Limburg

Water Natuurlijk met jongste lijst richting Waterschapsverkiezingen

De leden van Water Natuurlijk hebben de Limburgse kandidatenlijst vastgesteld voor de Waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023. De groenste en Grootste Waterschapspartij van Nederland kan zich na de aankomende verkiezingen waarschijnlijk óók de jongste partij van het Limburgse schap noemen. Met een mix van ervaring en jong talent gaan zij voor een overwinning bij de verkiezingen aanstaande maart. Voor schoon, veilig en betaalbaar Water, Natuurlijk!

Waar wij voor staan

Groen

Klimaatverandering heeft grote gevolgen op natuur, ons en onze leefomgeving. Wij vinden dat de natuur centraal moet staan in het waterbeheer om zo de uitputting van de leefomgeving van mens en dier tegen te gaan.

Gezond

Het is hoog tijd dat de waterkwaliteit in Nederland wordt verbeterd. Beken en sloten mogen geen afvoerputje zijn voor chemicaliën en afval. Wij zetten ons in om waterverontreiniging bij de bron aan te pakken.

Genieten

Iedereen moet van water en natuur kunnen genieten. Water kom je immers overal tegen, binnen èn buiten de stad. Veel recreatie vindt op en rondom water plaats, waar ook veel cultuurhistorisch erfgoed te vinden is.

Gezamenlijk

Een toekomstbestendig waterbeheer kunnen we alleen bereiken door te investeren in nieuwe technologieën én in samenwerking. We bereiken meer als we beter en intensiever samenwerken met andere partijen en gebruik maken van elkaars kennis.

Agenda

Welkom bij deze activiteiten!

Bekijk de gehele agenda
zaterdag 04 februari 2023 - 10:00 - 15:00

Politieke verplantdag voor klimaat en biodiversiteit

Limburg

De zorgen voor de natuur en de landbouw zijn zeer actueel. De biodiversiteitscrisis is net zo urgent als de klimaatcrisis. Het is daarom belangrijk dat we werken aan méér natuur en méér bomen. Als politieke partij onderschrijven wij dit streven. Daarom zijn we door Meer Bomen Nu uitgenodigd om op 4 februari mee te doen aan op deze politieke verplantdag. Dit is de campagne van Urgenda die overtallige of ongewenste jonge boompjes en struiken oogst op de ene plek en terugplant op een plek waar ze wél gewenst. Niet praten maar doen! Doe je mee namens Water Natuurlijk Limburg?

Lees meer
woensdag 15 maart 2023 - 00:00 - 23:45

Waterschapsverkiezingen 2023

Limburg

De leden van de algemeen besturen van de waterschappen in Nederland worden sinds 2015 tegelijkertijd met de leden van de provinciale staten gekozen. De waterschapsverkiezingen vinden om de 4 jaar plaats. De volgende waterschapsverkiezingen worden gehouden op 15 maart 2023.

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring