Navigatie overslaan
Nieuws
Limburg

Voorlopige zetelverdeling bekend

Op 15 maart waren verkiezingen voor de leden van het nieuwe algemeen bestuur van Waterschap Limburg. Het voorlopige opkomstpercentage bedraagt 49 procent. Dit is een stijging van 1,4 procent ten opzichte van de vorige verkiezingen en voor de derde keer op rij een stijging in de opkomstcijfers.

Nieuws
Limburg

Vragen WNL over bouwen op kwetsbare locaties

Op 8 februari 2023 heeft AB-lid Gerard IJff namens de WN-fractie een aantal schriftelijke vragen gesteld over bouwen op kwetsbare locaties. Per brief van 14 maart 2023 heeft het dagelijks bestuur gereageerd op de hiervoor gestelde vragen.

Nieuws
Limburg

Bijeenkomst Radicale verandering waterbeheer in Limburg

Afgelopen woensdag 8 maart 2023 organiseerde Water Natuurlijk Limburg in Roermond een discussiebijeenkomst over de - gezien de klimaatverandering noodzakelijke - radicale verandering van het waterbeheer in Limburg.

Nieuws
Landelijk

Internationale vrouwendag: Water Natuurlijk viert meeste vrouwelijke lijstrekkers

Water Natuurlijk heeft bij de komende verkiezingen voor de waterschappen de meeste vrouwelijke lijsttrekkers van alle partijen. Van de 21 waterschappen worden er bij Water Natuurlijk 13 lijsttrekkers vervuld door vrouwen. Water Natuurlijk maakt zich naast genderdiversiteit ook hard voor leeftijdsdiversiteit. In de top 10 kandidaten van Water Natuurlijk zijn maar liefst 9 vrouwelijke kandidaten onder de 30 jaar oud.

Nieuws
Limburg

Vragen WNL over het integraal plan Waterbloem/Neer

Op 6 maart 2023 heeft AB-lid Gerard IJff namens de fractie Water Natuurlijk een aantal schriftelijke vragen gesteld over het integraal plan Waterbloem/Neer.

Nieuws
Limburg

Verkiezingsbijeenkomst KIJK!!! in het teken van water

Op dinsdag 28 februari was de verkiezingsbijeenkomst van KIJK!!! in Meerssen in het teken van Water. Ons dagelijks bestuurslid Arnold Jansen was als spreker daarbij aanwezig namens Water Natuurlijk Limburg. Hij ging samen met Wethouder Vanessa de Rond, lijsttrekker Thea Jetten van GroenLinks en Hettie Meertens van stichting Natuurkracht.org (en stichting Ark Natuurontwikkeling) in gesprek over de toekomst van waterbeheer onder leiding van onze kandidaat #29 Lianne Harmsen.

Nieuws
Limburg

Vragen WaterNatuurlijk Limburg over Stimuleringsregeling Water vasthouden landbouwpercelen Zuid-Limburg

Waterschap Limburg stelt, specifiek voor actieve landbouwers in Zuid-Limburg, de "Stimuleringsregeling water vasthouden landbouwpercelen Zuid-Limburg" open. De regeling geldt voor teeltseizoen 2023 en omvat 14 maatregelen en een subsidiebedrag van maar liefst €550.000,-. Op 27 februari 2023 heeft AB-lid Peter Freij namens de fractie WaterNatuurlijk aan het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg een aantal schriftelijke vragen gesteld over de Stimuleringsregeling Water vasthouden landbouwpercelen Zuid-Limburg.

Nieuws
Limburg

9 redenen om op Water Natuurlijk te stemmen

Op 15 maart vinden, naast Provinciale Staten, ook de verkiezingen voor het nieuwe bestuur van Waterschap Limburg plaats. Twee kansen op één dag om verandering te brengen in bestuurlijk Limburg! Water Natuurlijk Limburg wordt gesteund door PvdA, D66, GroenLinks en Volt. Bij de vorige statenverkiezingen stemde bijna 21% van de Limburgers op deze 3 partijen. Bij de Waterschapsverkiezingen (op dezelfde dag) haalde Water Natuurlijk Limburg slechts 11% van de stemmen. Zonde!

Videos
Landelijk

Oproep Natuurmonumenten: Stemmen? Natuurlijk!

Natuurmonumenten moedigt iedereen aan om te gaan stemmen voor de provinciale verkiezingen en de waterschapsverkiezingen op 15 maart.

Videos
Landelijk

Klimaatactivist Wouter (21 jaar) steunt Water Natuurlijk

Wouter is coördinator bij Milieudefensie Jong en ambassadeur van Water Natuurlijk. Als klimaatactivist vindt hij het belangrijk dat we goed met de natuur en ons water omgaan in Nederland. Bekijk zijn video boodschap.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk steunt petitie tegen vernietiging van bruikbare medicijnen

In Nederland wordt jaarlijks voor ca. 100 miljoen euro aan medicijnen weggegooid, verbrand of door het riool gespoeld. Het RIVM schat dat er jaarlijks 1382 ton aan medicijnresten in het Nederlandse afvalwater terechtkomt. Een derde daarvan wordt niet verwijderd door de rioolwaterzuivering. Water Natuurlijk steunt de petitie om heruitgave van niet gebruikte medicijnen mogelijk te maken. Om mensenlevens te redden en het bewustzijn te vergroten om verspilling tegen te gaan, en zo ook vervuiling van oppervlaktewater te beperken.

Nieuws
Limburg

Artikel: "Kopvoorn en de serpeling voelen zich weer thuis in Venlo"

De werkzaamheden aan de monding van de Wylrebeek in Venlo-Zuid zijn afgerond. Door aanpassingen aan de monding van de beek kunnen vissen zich makkelijker verplaatsen tussen de beek en de Maas (Omroep Venlo, 16-2-2023).

Waar wij voor staan

Groen

Klimaatverandering heeft grote gevolgen op natuur, ons en onze leefomgeving. Wij vinden dat de natuur centraal moet staan in het waterbeheer om zo de uitputting van de leefomgeving van mens en dier tegen te gaan.

Gezond

Het is hoog tijd dat de waterkwaliteit in Nederland wordt verbeterd. Beken en sloten mogen geen afvoerputje zijn voor chemicaliën en afval. Wij zetten ons in om waterverontreiniging bij de bron aan te pakken.

Genieten

Iedereen moet van water en natuur kunnen genieten. Water kom je immers overal tegen, binnen èn buiten de stad. Veel recreatie vindt op en rondom water plaats, waar ook veel cultuurhistorisch erfgoed te vinden is.

Gezamenlijk

Een toekomstbestendig waterbeheer kunnen we alleen bereiken door te investeren in nieuwe technologieën én in samenwerking. We bereiken meer als we beter en intensiever samenwerken met andere partijen en gebruik maken van elkaars kennis.

Agenda

Welkom bij deze activiteiten!

Bekijk de gehele agenda

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring