Navigatie overslaan
Nieuws
Limburg

Watersysteemheffing ingezetenen: huh?

Als je in Limburg woont, betaal je belasting aan het waterschap. Het waterschap doet belangrijk werk. Maar waar betaal je eigenlijk voor? En hoe berekent het waterschap dit? Wij zijn Water Natuurlijk Limburg. Een politieke partij in het Algemeen Bestuur van het waterschap. Dat is vergelijkbaar met de gemeenteraad van jouw gemeente. Wij vinden het belangrijk dat inwoners weten waarvoor ze betalen. En daarom geven wij toelichting op de brief die je krijgt over de waterschapsbelasting.

Nieuws
Limburg

Goed nieuws! Afgelopen weekend werd de eerste zalm in de Maas gevangen.

Niet om op te eten, maar voor het fokprogramma om de uitgestorven zalm weer als gezonde populatie in de Roer en Maas te krijgen. 🐠

Nieuws
Limburg

Onze wens voor Sinterklaas

Ook Water Natuurlijk Limburg heeft iets te wensen. Om te beginnen: schoon water voor alle dieren, planten en mensen.

Nieuws
Limburg

Begroting voor 2024: dit vinden wij

Op woensdag 29 november werd de begroting voor 2024 behandeld in ons Algemeen Bestuur. We hebben ingestemd met de begroting en hebben ook nog even wat puntjes op de i gezet. Hieronder de hoogtepunten uit de beschouwing van de fractie Water NATUURlijk.

Nieuws
Landelijk

Saskia Borgers voorgedragen als nieuwe dijkgraaf voor Waterschap Limburg

Water Natuurlijk is verheugd om aan te kondigen dat Saskia Borgers is voorgedragen als de nieuwe dijkgraaf van Waterschap Limburg. Saskia Borgers is momenteel lid van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en heeft tot voor kort deel uitgemaakt van het Dagelijks Bestuur.

Nieuws
Limburg

Stem voor WaterNatuurlijk!

Bij de aanstaande verkiezingen voor de tweede kamer in november kan gekozen worden voor partijen die WaterNatuurlijk steunen. Om iets voor hen terug te doen plaatsen we de verkiezingsposters van D66, PcdA-GL en Volt op onze site.

Nieuws
Limburg

Voorbereid op de toekomst: we moeten ons water vasthouden

Door klimaatverandering hebben we steeds vaker te maken met extreme weersituaties, zoals hittegolven, bosbranden, zware regenbuien en lange periodes met grote droogte. De mens, maar ook de natuur heeft hieronder te lijden. Dat het klimaat aan het veranderen is, dat is niet meer te ontkennen. Het is nu de tijd om bij te sturen. Daar moet het Waterschap hard aan werken en ook wij als inwoners moeten daaraan bijdragen.

Nieuws
Landelijk

Officieel Statement van Water Natuurlijk

Water Natuurlijk heeft met aandacht de gebeurtenissen tijdens de recente klimaatmars in Amsterdam gevolgd. Wij begrijpen en delen de bezorgdheid over de klimaatcrisis, die een essentieel onderdeel is van onze missie voor schoon, gezond en voldoende water.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk belicht beleidsverschillen met WaterRad voor 2e kamerverkiezingen

Op het kritieke moment vlak voor de 2e Kamerverkiezingen introduceert Water Natuurlijk, de grootste waterschapspartij van Nederland, het WaterRad voor de tweede keer. Dit innovatieve instrument, dat voor het eerst werd gebruikt tijdens de vorige 2e Kamerverkiezingen, belicht opnieuw de grote verschillen in waterbeleid tussen 15 Nederlandse politieke partijen. Het benadrukt de dringende noodzaak van een duurzaam en verantwoord waterbeheer.

Nieuws
Limburg

Terugkoppeling Commissie’s oktober

Op 25 oktober 2024 waren weer commissievergaderingen. Tijdens deze commissievergadering kunnen AB- en commissieleden vooral veel informatie ophalen, zodat ze goed voorbereid zijn op de op het nemen van besluiten in de vergadering van het Algemeen Bestuur. En deze week stond de begroting voor 2024 op de agenda. Een belangrijke vergadering dus voor de Commissie Watersysteem, zuiveren en waterkwaliteit!

Nieuws
Landelijk

Nationale Actie Verspil geen Pil voor Duurzaam Medicijngebruik van Start

Op 10 oktober wordt door Walter Schrader (huisarts en milieu activist) in het gebouw van de Tweede Kamer een krachtig symbool van medicijnverspilling onthuld: een reusachtige vis, samengesteld uit pillen en vaccins die anders vernietigd zouden worden. Dit kunstwerk wordt aangeboden aan de vertegenwoordigers van de Partij voor de Dieren en GroenLinks/PvdA, de partijen die de recent aangenomen motie tegen medicijnverspilling hebben ingediend. Hiermee start de landelijke actie Verspil geen Pil, een gezamenlijke inspanning om bewuster en duurzamer medicijngebruik te bevorderen.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk roept op tot Nationaal Klimaat- en Crisisplan na KNMI'23 Rapport

De bevindingen van het recent uitgebrachte KNMI'23-rapport wekken geen verbazing bij Water Natuurlijk. Als de grootste waterschapspartij in Nederland, onderkennen we de alarmerende signalen van klimaatverandering en de impact ervan op ons land al jarenlang. In reactie op het rapport, versterkt door onze langdurige ervaring en observaties, slaan we nu alarm en roepen de nationale overheid op om per direct een omvangrijk Nationaal Klimaat- en Crisisplan te ontwikkelen en uit te voeren.

Waar wij voor staan

Groen

Klimaatverandering heeft grote gevolgen op natuur, ons en onze leefomgeving. Wij vinden dat de natuur centraal moet staan in het waterbeheer om zo de uitputting van de leefomgeving van mens en dier tegen te gaan.

Gezond

Het is hoog tijd dat de waterkwaliteit in Nederland wordt verbeterd. Beken en sloten mogen geen afvoerputje zijn voor chemicaliën en afval. Wij zetten ons in om waterverontreiniging bij de bron aan te pakken.

Genieten

Iedereen moet van water en natuur kunnen genieten. Water kom je immers overal tegen, binnen èn buiten de stad. Veel recreatie vindt op en rondom water plaats, waar ook veel cultuurhistorisch erfgoed te vinden is.

Gezamenlijk

Een toekomstbestendig waterbeheer kunnen we alleen bereiken door te investeren in nieuwe technologieën én in samenwerking. We bereiken meer als we beter en intensiever samenwerken met andere partijen en gebruik maken van elkaars kennis.

Agenda

Welkom bij deze activiteiten!

Bekijk de gehele agenda

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring