Navigatie overslaan

Bestuur waterschap discussieert over kernenergie!

Jan.2023: In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 januari jl. lag een motie van VVD, 50+, Lokaal Limburg en de fractie ongebouwd voor. Daarin werd een hartstochtelijk pleidooi gehouden voor de inzet in Limburg van kleinschalige kernenergie. De motie riep op om kernenergie op te nemen in het duurzaamheidsbeleid van het waterschap. Tevens diende het DB het belang van kernenergie uit te dragen in communicatie en lobby. Namens Water Natuurlijk gaf Gerard IJff aan dat de fractie van WN om vele redenen de motie niet zou steunen. In de eerste plaats omdat de keuze voor kernenergie expliciet een discussie is van regering en parlement en niet van lokale overheden. Maar ook omdat de ambitie van het waterschap is om in 2025 duurzaam te zijn en met de inzet van kernenergie is dat zeker niet realiseerbaar in die periode waardoor impliciet de duurzaamheidsambities worden afgezwakt. Lees verder

Water Natuurlijk Limburg vraagt aandacht voor duurzaamheidsambitie Nederlandse Waterschapsbank


Nov. 2022: De fractie Water Natuurlijk Limburg heeft bij de begrotingsbehandeling in november 2022 aandacht gevraagd voor de duurzaamheidsambitie van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB). De fractie stelt deze vragen vanuit het feit dat het Waterschap Limburg voor 6% aandeelhouder is van de bank. Lees verder

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring