Navigatie overslaan

Water Natuurlijk Limburg vraagt aandacht voor duurzaamheidsambitie Nederlandse Waterschapsbank

De fractie Water Natuurlijk Limburg heeft bij de begrotingsbehandeling in november 2022 aandacht gevraagd voor de duurzaamheidsambitie van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB). De fractie stelt deze vragen vanuit het feit dat het Waterschap Limburg voor 6% aandeelhouder is van de bank.

De bank probeert serieus werk te maken van duurzaamheid bij de kredietverlening. De bank geeft leningen aan waterschappen, drinkwaterbedrijven, duurzame energie opwekking, gemeenten en in de gezondheids sector. Daarbij is duurzaamheid nadrukkelijk een ambitie. Daarnaast bestaat de portefeuilles voor 65% aan leningen voor woningcorporaties, garantie leningen en PPS-constructies.

Onze vragen richting de NWB richt zich op deze categorieën. Waaruit bestaat de duurzaamheidsambitie bij dergelijke projecten?
Concreet denken we dan aan criteria rond circulariteit, ambitie van afval naar grondstof, energie transitie, warmte terugwinning, droogte aanpak, projecten toetsen op klimaat adaptiviteit met een doorkijk tot 50 jaar vooruit(hoogwater bescherming, hevige neerslag, zeespiegel stijging).

Tot slot willen we graag weten wat de oproep van minister Kaag op de klimaat top in Sharm-el-Sheikh betekent voor de duurzaamheids ambitie van de bank.

Inmiddels hebben we ook antwoorden van de bank. En dat levert het volgende beeld op.

De bank heeft de ambitie om in 2050 klimaat neutraal te zijn. Dat betekent dat dan alle geldnemers in haar kredietportefeuilles geen CO2 of equivalente uitstoot meer mogen hebben. Per klant heeft men de klimaatvoetafdruk in beeld. Door de lat steeds hoger te leggen moet de uitstoot terug gebracht worden. Daarnaast krijgen leningen die aan duurzaamheid gekoppeld zijn een rentevoordeel. Dat kan men krijgen als men investeert in reductie van CO2 maar ook bij verbetering van de biodiversiteit. Ook financiert de bank wind- en zonneparken, warmtenetten en - in de toekomst - aquathermie en geothermie.

De bank voelt vanuit de ontstaansgeschiedenis een grote verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de noodzakelijke verduurzaming van Nederland en wil men in de kopgroep zitten van banken die echt werk maken van duurzaamheid. Onderdeel van het jaarverslag van de bank is het verantwoording afleggen over de realisatie van de duurzaamheidsambities. Helaas maar begrijpelijk zijn de specifieke strategische doelstellingen vanuit concurrentie overwegingen niet openbaar. De oproep van minister Kaag sluit prima aan bij de doelstellingen van de bank.

Alles bij elkaar zijn ze goed bezig en zullen we de voortgang vanuit de aandeelhoudersverantwoordelijkheid bij de bank blijven volgen. Helaas zijn er nog geen signalen dat men actief rekening houdt met de klimaatverandering en de daardoor ontstane gevoelige locaties. Dat wordt iets voor de toekomst.

Voor meer informatie:

Gerard IJff (g.ijff@waterschaplimburg.nl)

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring