Navigatie overslaan

Bestuur waterschap discussieert over kernenergie!

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 januari jl. lag een motie van VVD, 50+, Lokaal Limburg en de fractie ongebouwd voor. Daarin werd een hartstochtelijk pleidooi gehouden voor de inzet in Limburg van kleinschalige kernenergie. De motie riep op om kernenergie op te nemen in het duurzaamheidsbeleid van het waterschap. Tevens diende het DB het belang van kernenergie uit te dragen in communicatie en lobby. Namens Water Natuurlijk gaf Gerard IJff aan dat de fractie van WN om vele redenen de motie niet zou steunen. In de eerste plaats omdat de keuze voor kernenergie expliciet een discussie is van regering en parlement en niet van lokale overheden. Maar ook omdat de ambitie van het waterschap is om in 2025 duurzaam te zijn en met de inzet van kernenergie is dat zeker niet realiseerbaar in die periode waardoor impliciet de duurzaamheidsambities worden afgezwakt.

Daarnaast betoogde Gerard dat kernenergie ook geen hernieuwbare energiebron is en dus niet duurzaam. En naast interne veiligheidsrisico’s brengt kernenergie ook externe risico’s, zoals een aardbeving of wateroverlast, met zich mee. Bovendien laat de oorlog in Oekraïne zien dat ook de veiligheid van buiten af in het gedrang kan komen bij een terroristische aanslag of raketaanval. Tot slot is er nog steeds niet echt een oplossing voor het afval dat vele duizenden jaren radioactief blijft. Dit moet je dus niet willen.

De voorstanders van de motie vonden dat het klimaatbeleid en de ruimtelijke gevolgen daarvan (schaarste aan bouwgronden) noopten om ook kernenergie in te zetten. Gerard bracht daar tegen in dat we beter het vliegveld kunnen sluiten als de schaarse ruimte het probleem is. Dan spelen we minimaal 200 hectares vrij die nuttig ingezet kunnen worden.

De motie werd door het Dagelijks Bestuur ontraden en met ruime meerderheid afgewezen.

Op 15 maart valt er ook bij de verkiezingen van het bestuur van het waterschap echt iets te kiezen!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring