Navigatie overslaan
Nieuws
Hunze en Aa’s

Werk aan de winkel voor schoon water!

Schoon en levend water en werken met de natuur; dat is kort samengevat de missie van Water Natuurlijk waarvoor we opgericht zijn. Als het over de KRW gaat is onze fractie dus extra alert. De Europese Kaderrichtlijn Water geeft aan welke doelen we samen moeten bereiken. Ieder waterschap, dus ook Hunze en Aa’s, heeft wateren aangewezen waarvoor doelen voor schoon en levend water zijn geformuleerd.

Nieuws
Hunze en Aa’s

Hunze en Aa's overdekt parkeerterrein bij waterschapshuis in Veendam met zonnepanelen

Waterschap Hunze en Aa’s is vorige maand begonnen met de aanleg van een zonnecarport bij het waterschapshuis in Veendam. In augustus moeten de werkzaamheden klaar zijn. De zonnepanelen zullen per jaar minimaal 200.000 KWh per jaar opwekken. De zonnecarports worden voorzien van in totaal 16 laadvoorzieningen. De huidige laadpalen worden op termijn verwijderd. Dit betekent een uitbreiding van per saldo 8 laadvoorzieningen. Over de vraag wat er met de hagen bij de zonnecarport gebeurt: die zijn van de gemeente en worden gesnoeid door de gemeente.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk verwelkomt nieuwe kansen door Wet op de politieke partijen

Water Natuurlijk reageert positief op de recente ontwikkelingen omtrent de Wet op de politieke partijen, die voor advies naar de Raad van State is gestuurd. Deze wet, gericht op het versterken van democratische processen door middel van financiering en transparantie voor politieke partijen, biedt nieuwe mogelijkheden voor lokale en regionale partijen ook in het waterbeheer.

Nieuws
Hunze en Aa’s

Voldoende en schoon water….een balanceer act tussen te nat en te droog

Na een droge periode in juni-juli 2023 kampte Nederland dit najaar met een enorm wateroverschot. Iedereen kent de beelden van tv van de hoge waterstanden in de rivieren eind december -begin januari. Ook het gebied van Hunze en Aas had te maken met wateroverlast. Op de verzadigde kletsnatte akkers bleef het water staan, wat het binnen halen van de oogst bemoeilijkte. Zware landbouwwerktuigen zakten te diep weg in de grond. Zelfs de slotenschouw kon niet worden uitgevoerd dit jaar. Hoe losten we dit op?

Nieuws
Hunze en Aa’s

Kustvisie: meegroeien met stijgende zeespiegel

Op 13 december heeft het algemeen bestuur unaniem de Kustvisie vastgesteld. Daarmee is de visie een feit geworden en onderschrijft het algemeen bestuur de noodzaak om hiermee aan de slag te gaan. Daar waar veel overheden redeneren vanuit het heden naar te toekomst, beredeneren de waterschappen vanuit de toekomstscenario’s naar het nu om antwoorden te ontwikkelen op de hoe te handelen vraag en iedereen bewust te maken dat oplossingen ruimte vragen die gereserveerd moet worden voor toekomstbestendige en daarmee duurzame scenario’s. Daarmee is ver vooruitkijkend (2050 en verder) deze visie ontwikkeld.

Nieuws
Hunze en Aa’s

Groener en blauwer 2024

Water Natuurlijk Hunze en Aa's wenst allen een groener en blauwer 2024. Natuurlijk.

Nieuws
Landelijk

Saskia Borgers voorgedragen als nieuwe dijkgraaf voor Waterschap Limburg

Water Natuurlijk is verheugd om aan te kondigen dat Saskia Borgers is voorgedragen als de nieuwe dijkgraaf van Waterschap Limburg. Saskia Borgers is momenteel lid van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en heeft tot voor kort deel uitgemaakt van het Dagelijks Bestuur.

Nieuws
Landelijk

Officieel Statement van Water Natuurlijk

Water Natuurlijk heeft met aandacht de gebeurtenissen tijdens de recente klimaatmars in Amsterdam gevolgd. Wij begrijpen en delen de bezorgdheid over de klimaatcrisis, die een essentieel onderdeel is van onze missie voor schoon, gezond en voldoende water.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk belicht beleidsverschillen met WaterRad voor 2e kamerverkiezingen

Op het kritieke moment vlak voor de 2e Kamerverkiezingen introduceert Water Natuurlijk, de grootste waterschapspartij van Nederland, het WaterRad voor de tweede keer. Dit innovatieve instrument, dat voor het eerst werd gebruikt tijdens de vorige 2e Kamerverkiezingen, belicht opnieuw de grote verschillen in waterbeleid tussen 15 Nederlandse politieke partijen. Het benadrukt de dringende noodzaak van een duurzaam en verantwoord waterbeheer.

Nieuws
Landelijk

Nationale Actie Verspil geen Pil voor Duurzaam Medicijngebruik van Start

Op 10 oktober wordt door Walter Schrader (huisarts en milieu activist) in het gebouw van de Tweede Kamer een krachtig symbool van medicijnverspilling onthuld: een reusachtige vis, samengesteld uit pillen en vaccins die anders vernietigd zouden worden. Dit kunstwerk wordt aangeboden aan de vertegenwoordigers van de Partij voor de Dieren en GroenLinks/PvdA, de partijen die de recent aangenomen motie tegen medicijnverspilling hebben ingediend. Hiermee start de landelijke actie Verspil geen Pil, een gezamenlijke inspanning om bewuster en duurzamer medicijngebruik te bevorderen.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk roept op tot Nationaal Klimaat- en Crisisplan na KNMI'23 Rapport

De bevindingen van het recent uitgebrachte KNMI'23-rapport wekken geen verbazing bij Water Natuurlijk. Als de grootste waterschapspartij in Nederland, onderkennen we de alarmerende signalen van klimaatverandering en de impact ervan op ons land al jarenlang. In reactie op het rapport, versterkt door onze langdurige ervaring en observaties, slaan we nu alarm en roepen de nationale overheid op om per direct een omvangrijk Nationaal Klimaat- en Crisisplan te ontwikkelen en uit te voeren.

Nieuws
Hunze en Aa’s

Kadeverbetering Afwateringskanaal Steendam-Tjuchem afgerond. Weg nu autovrij

De kade langs het afwateringskanaal Steendam-Tjuchem is versterkt. Omdat de kade langs dit kanaal voor de toekomst niet veilig was, heeft het waterschap Hunze en Aa’s deze aangepast. Artikel door Inge Eshuis

Agenda

Bekijk de gehele agenda:

Bekijk de gehele agenda

Waar wij voor staan

Groen

Klimaatverandering heeft grote gevolgen op natuur, ons en onze leefomgeving. Wij vinden dat de natuur centraal moet staan in het waterbeheer om zo de uitputting van de leefomgeving van mens en dier tegen te gaan

Gezond

Het is hoog tijd dat de waterkwaliteit in Nederland wordt verbeterd. Beken en sloten mogen geen afvoerputje zijn voor chemicaliën en afval. Wij zetten ons in om waterverontreiniging bij de bron aan te pakken.

Genieten

Iedereen moet van water en natuur kunnen genieten. Water kom je immers overal tegen, binnen èn buiten de stad. Veel recreatie vindt op en rondom water plaats, waar ook veel cultuurhistorisch erfgoed te vinden is.

Gezamenlijk

Een toekomstbestendig waterbeheer kunnen we alleen bereiken door te investeren in nieuwe technologieën én in samenwerking. We bereiken meer als we beter en intensiever samenwerken met andere partijen en gebruik maken van hun kennis.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring