Navigatie overslaan

Water Natuurlijk

Water Natuurlijk is in 2008 opgericht op initiatief van een aantal natuur- en recreatieorganisaties. Water Natuurlijk is een onafhankelijke waterschapspartij. Wij zijn namelijk niet gebonden aan een bepaalde politieke partij. Wat ons bindt is onze passie voor landschap, natuur, cultuurhistorie, en het genieten op en rond het water.

Water Natuurlijk is landelijk de grootste waterschapspartij en onze bestuurders zijn in alle 21 waterschappen vertegenwoordigd. In 18 waterschappen zitten we ook in het Dagelijks Bestuur. Doordat we in alle waterschappen vertegenwoordigd zijn hebben we veel ervaring en expertise opgebouwd. De steunende organisaties en onze actieve leden zorgen voor aanvullende expertise, ideeën, lokale inbreng en breed draagvlak. Samen zetten wij ons elke dag weer in voor schoon, veilig, gezond en betaalbaar water met oog voor de natuur.

Geschiedenis

Voor 2008 werden mensen op persoonlijke titel gekozen in de waterschappen. Vanaf 2008 konden alleen partijen nog meedoen aan de verkiezingen. Water Natuurlijk werd het platform voor de groene waterschapsbestuurders, die al zitting hadden vóór de verkiezingen van 2008. Deze bestuurders hadden de afgelopen decennia bijgedragen aan de omslag binnen de waterschappen van puur agrarisch en veiligheidsgericht naar breder georiënteerde en opener organisaties. De waterschappen begonnen onder invloed van deze bestuurders waterkwaliteit, ecologie, gezondheid en de gebruiksmogelijkheden van het gehele watersysteem meer dan voorheen tot hun zorg te rekenen. Na de oprichting hebben zich nog tal van andere organisaties gemeld, die zich ook in het programma van Water Natuurlijk herkenden.

Na de waterschapsverkiezingen van 2008 werd Water Natuurlijk de grootste waterschapspartij. Sinds die tijd is Water Natuurlijk in alle waterschappen vertegenwoordigd. In ruim 3/4 van de waterschappen is Water Natuurlijk in het Dagelijks bestuur gekozen.

Water Natuurlijk is opgericht als onafhankelijke stichting met een landelijk bestuur, regiobesturen en een Raad van Advies. In februari 2011 is de vereniging Water Natuurlijk opgericht om van Water Natuurlijk een democratische organisatie te maken. De Raad van Advies bestaat uit vertegenwoordigers van de belangrijkste ondersteunende organisaties en heeft uitsluitend een adviserende functie.

Water Natuurlijk is ervan overtuigd dat de kracht in de regio’s ligt en legt daarom zoveel mogelijk beslissingsbevoegdheden bij de regiobesturen en de fracties. Landelijke besluiten worden altijd in overleg met hen genomen.

Bekijk het Oprichtingsmanifest Water Natuurlijk

Steun en samenwerking

Water Natuurlijk is opgericht door Natuurmonumenten, de Natuur en Milieufederaties en Sportvisserij Nederland en vindt brede steun bij organisaties die vergelijkbare doelen nastreven. We werken nauw samen met de hieronder genoemde organisaties.

Doe je mee?

Heb je hart voor natuur en landschap? Werk je mee aan de toekomst van ons waterrijke Nederland?
Word lid of donateur!

Ja! Natuurlijk

Meer weten?

Over Water Natuurlijk en de waterschappen? Of wil je met ons in gesprek over een bepaald onderwerp?

Contact

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring