Navigatie overslaan

Regiobestuur

Water Natuurlijk is opgedeeld in 14 regio’s. Elke regio omvat een tot vijf waterschappen. Iedere regio heeft een bestuur bestaande uit tenminste 5 personen. Regiobestuurders worden gekozen voor een periode van drie jaar.

De regiobesturen zijn belangrijk voor de afstemming met en tussen de fracties. Zij spelen ook een evaluerende en zo nodig bemiddelende rol. Daarnaast draagt de regio zorg voor het onderhouden van contacten met de achterban en ondersteunende organisaties. Zij zijn daarbij de schakel tussen de gekozen Water Natuurlijk bestuurders en het landelijk bestuur. Ook organiseren regio’s bijeenkomsten voor de fracties, de leden en de samenwerkende organisaties over thema’s die op dat moment spelen of over strategische vraagstukken.

In de periode voor de verkiezingen benoemt het regiobestuur de kandidatencommissies van de onder hen vallende waterschappen. Daarnaast stellen zij tijdens een algemene ledenvergadering de kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma’s vast. In verkiezingstijd zijn de regio’s verantwoordelijk voor het regionale campagneplan.

De voorzitter van de regio neemt plaats in de verenigingsraad.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring