Navigatie overslaan
Nieuws
Landelijk

Saskia Borgers voorgedragen als nieuwe dijkgraaf voor Waterschap Limburg

Water Natuurlijk is verheugd om aan te kondigen dat Saskia Borgers is voorgedragen als de nieuwe dijkgraaf van Waterschap Limburg. Saskia Borgers is momenteel lid van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en heeft tot voor kort deel uitgemaakt van het Dagelijks Bestuur.

Nieuws
De Stichtse Rijnlanden

Water Natuurlijk bij crisisoefening Hollandse IJssel

Regelmatig oefent HDSR allerlei noodsituaties die zich zouden kunnen voordoen. De afgelopen tijd met allerlei hacks en andere ICT-problemen die zich zouden kunnen voordoen. Dit jaar stond er een hele grote, gecombineerde, oefening in de agenda. Een jaar geleden begon ment met het uitwerken van een scenario van dijkverzwakking door langdurige en extreme regenval. Bij de daadwerkelijke uitvoering bleek het scenario akelig dicht de werkelijkheid te benaderen.

Nieuws
De Stichtse Rijnlanden

"Water en bodem sturende rol voor landelijk gebied"

De Tweede Kamerverkiezingen zijn geweest. De ons ondersteunende partijen, D66, GroenLinks en Volt die als beste uit het Water Natuurlijk WaterRad kwamen, hebben daarbij helaas of verloren of niet voldoende gewonnen. Het is nu zaak om bij de formatie de wateronderwerpen die wij van belang achten, zo goed als mogelijk onder de aandacht te brengen. Om te beginnen de transitie van het landelijk gebied. De voorzitter van de Unie van Waterschappen, Rogier van der Sande, deed daarbij de uitspraak die in de titel staat. (foto en tekst van de Unie van Waterschappen)

Nieuws
De Stichtse Rijnlanden

Bodemdaling kost miljarden

Onder meer Tweede Kamerleden Tjeerd de Groot (D66) en Lisa Bromet (GroenLinks/PvdA) spraken op het Nationale Congres Bodemdaling in Amsterdam over de noodzaak om meer maatregelen te nemen tegen bodemdaling. Voor het milieu en de waterkwaliteit, maar zeker ook voor huiseigenaren zijn dringend maatregelen nodig tegen de bodemdaling. De jaarlijkse kosten voor de infrastructuur bedragen op dit moment al meer dan 1,7 miljard. Namens ons was Gerda Oskam aanwezig op het congres. Hierbij haar verslag.

Nieuws
De Stichtse Rijnlanden

Wie profiteert hoeveel van ons watersysteem?

Wat zijn de belangrijkste onderdelen/ redenen/ oorzaken die leiden tot kosten voor het watersysteem? Is er op basis hiervan op hoofdlijnen een verdeling van de kosten te maken over de verschillende belangengroepen? En zo ja, hoe is deze verdeling en verhoudt deze zich tot de huidige verdeling uit de kostentoedelingsverordening? In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 15 november vroeg Water Natuurlijk bij monde van woordvoerder Wyke Smit nogmaals aandacht hiervoor.

Nieuws
De Stichtse Rijnlanden

Begroting 2024 vastgesteld: "Aan hardlopen heeft men niets, men moet op tijd vertrekken"

Deze tegeltjeswijsheid werd tijdens de algemene beschouwingen over de Begroting 2024 aangehaald door fractievoorzitter Martin Jansen om aan te duiden dat de urgentie om te blijven investeren in toekomstbestendig waterbeheer enorm groot is. De Begroting 2024 werd (een unicum) unaniem vastgesteld.

Nieuws
De Stichtse Rijnlanden

Waterbewust leven, werken en vergaderen

Zoals door Water Natuurlijk beloofd in ons verkiezingsprogramma en het coalitieprogramma, is er een werkgroep aan de slag gegaan met het vernieuwen van de werkwijze van het Algemeen Bestuur. Waterbewust leven, werken en vergaderen is immers van essentieel belang voor een toekomstbestendig waterbeheer. Alle voorstellen van deze werkgroep werden op 14 november unaniem aangenomen door Algemeen Bestuur!

Nieuws
Landelijk

Officieel Statement van Water Natuurlijk

Water Natuurlijk heeft met aandacht de gebeurtenissen tijdens de recente klimaatmars in Amsterdam gevolgd. Wij begrijpen en delen de bezorgdheid over de klimaatcrisis, die een essentieel onderdeel is van onze missie voor schoon, gezond en voldoende water.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk belicht beleidsverschillen met WaterRad voor 2e kamerverkiezingen

Op het kritieke moment vlak voor de 2e Kamerverkiezingen introduceert Water Natuurlijk, de grootste waterschapspartij van Nederland, het WaterRad voor de tweede keer. Dit innovatieve instrument, dat voor het eerst werd gebruikt tijdens de vorige 2e Kamerverkiezingen, belicht opnieuw de grote verschillen in waterbeleid tussen 15 Nederlandse politieke partijen. Het benadrukt de dringende noodzaak van een duurzaam en verantwoord waterbeheer.

Nieuws
De Stichtse Rijnlanden

Harmke van Dam en Guus Beugelink ontvangen de blauwe ijsvogel

Tijdens de Regio Ledenvergadering van zaterdag 28 oktober werd onder meer afscheid genomen van voormalige fractie- en regiobestuursleden en maakten na afloop maakten we een fijne groenblauwe excursie

Nieuws
Landelijk

Nationale Actie Verspil geen Pil voor Duurzaam Medicijngebruik van Start

Op 10 oktober wordt door Walter Schrader (huisarts en milieu activist) in het gebouw van de Tweede Kamer een krachtig symbool van medicijnverspilling onthuld: een reusachtige vis, samengesteld uit pillen en vaccins die anders vernietigd zouden worden. Dit kunstwerk wordt aangeboden aan de vertegenwoordigers van de Partij voor de Dieren en GroenLinks/PvdA, de partijen die de recent aangenomen motie tegen medicijnverspilling hebben ingediend. Hiermee start de landelijke actie Verspil geen Pil, een gezamenlijke inspanning om bewuster en duurzamer medicijngebruik te bevorderen.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk roept op tot Nationaal Klimaat- en Crisisplan na KNMI'23 Rapport

De bevindingen van het recent uitgebrachte KNMI'23-rapport wekken geen verbazing bij Water Natuurlijk. Als de grootste waterschapspartij in Nederland, onderkennen we de alarmerende signalen van klimaatverandering en de impact ervan op ons land al jarenlang. In reactie op het rapport, versterkt door onze langdurige ervaring en observaties, slaan we nu alarm en roepen de nationale overheid op om per direct een omvangrijk Nationaal Klimaat- en Crisisplan te ontwikkelen en uit te voeren.

donderdag 07 december 2023 - 12:15 - 17:00

Conferentie circulair bouwen aan morgen

De Stichtse Rijnlanden

In 2030 moeten we 50% circulair zijn als samenleving. Daarom is er voor alle mensen die werkzaam zijn in waterschappen, gemeenten, bedrijven, provincies, ontwikkelaars, enz. een conferentie circulair bouwen aan morgen. Met als subtitel "samen op weg naar 2030"

Lees meer
maandag 18 december 2023 - 19:45 - 21:45

Fractievergadering

De Stichtse Rijnlanden

Je bent welkom, wel aub aanmelden!

Lees meer
woensdag 20 december 2023 - 10:00 - 11:30

NOVEX Groene Hart: landbouw (online)

De Stichtse Rijnlanden

Webinar in de serie over het ontwikkelperspectief Groene Hart.

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring