Navigatie overslaan
Nieuws
Landelijk

Nederland Waterland - 2 februari - World Wetlands Day

Op 2 februari 1971 werd in Ramsar, de Iraanse stad aan de Kaspische Zee, de zogenaamde Ramsar-conventie ondertekend; het UNESCO Wetlands verdrag over het behoud van drassige gebieden. Die moerassige gebieden zijn belangrijk onder meer voor de instandhouding van biodiversiteit.

Nieuws
Landelijk

De weg van watersnood naar natuur-inclusief waterbeheer

Op 1 februari 1953 leidde een stormvloed tot de watersnoodramp in de Zeeuwse, Zuid-Hollandse en Brabantse Delta. De zware storm met windkracht 10 veroorzaakte bij hoogwater 96 dijkdoorbraken en kostte 1836 slachtoffers het leven.

Nieuws
De Stichtse Rijnlanden

'Water en bodem sturend' en de funderingsproblematek

Uit meldingen blijkt dat door bodemdaling er ook in het gebied van HDSR funderingsproblemen voorkomen. In het kader van het landelijk beleid om water en bodem sturend te maken in de ruimtelijke ordening, wil Water Natuurlijk graag weten of er van deze meldingen door HDSR en de provincie Utrecht lering wordt getrokken en stelde schriftelijke vragen hierover.

Nieuws
De Stichtse Rijnlanden

Nieuwjaarstoast in teken campagne

Een gezellige nieuwjaarstoast op een unieke locatie, met mooie speeches en een uitdagend onderzoek voor een theaterstuk over waterschappen.

Nieuws
De Stichtse Rijnlanden

Ontmoet onze kandidaten op de nieuwjaarsbijeenkomst 22 januari

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Water Natuurlijk HDSR op 22 januari vanaf 14.00 uur in De Vrijstaat in Utrecht, kun je alle kandidaten voor de verkiezingen van 2023 treffen, aanspreken en bevragen. Het is de start van de campagne, dus komt allen!

Nieuws
De Stichtse Rijnlanden

Producenten meer verantwoordelijk voor vervuiling stedelijk afvalwater?

Nog steeds zien we te veel meststoffen en bestrijdingsmiddelen in het grond- en oppervlaktewater. En ook andere chemische stoffen als medicijn- en drugsresten, microplastics en PFAS. Water Natuurlijk wil zoveel mogelijk voorkomen dat deze in het (afval)water terecht komen. Gelukkig is er nu een herziening van de Europese Richtlijn hiervoor, die op 19 januari in de Tweede Kamer wordt besproken.

Nieuws
De Stichtse Rijnlanden

Stem voor een betere waterkwaliteit, stem Water Natuurlijk!

Een goede waterkwaliteit is een voorwaarde voor een goede leefomgeving, onze gezondheid en de natuur. In alle wateren in Nederland moet ons water schoon, gezond en levend zijn. Dat is ook de essentie van de Europese Kader Richtlijn Water (KRW) waar Nederland in 2027 aan moeten voldoen. Daar houdt Water Natuurlijk stevig aan vast!

Nieuws
De Stichtse Rijnlanden

Help mee met de Water Natuurlijk campagne!

De waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 worden belangrijker dan ooit! Help mee om zoveel mogelijk mensen naar de stembus te krijgen en de idealen van Water Natuurlijk onder de aandacht te brengen van kiezers.

Nieuws
De Stichtse Rijnlanden

Kandidatenlijst voor waterschapsverkiezingen 2023

De definitieve lijst met kandidaten voor de verkiezingen voor het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden namens Water Natuurlijk!

Nieuws
De Stichtse Rijnlanden

Water Natuurlijk wenst iedereen fijne feestdagen en een gezond 2023!

en hoopt op uw stem bij de waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023!

Nieuws
De Stichtse Rijnlanden

Naar één Hollandse IJsseldijk

De prachtige en cultuurhistorisch zeer belangrijke Hollandse IJssel die zo heet sinds de afdamming bij het huidige Lopikerkapel (Hoppenesse, of Klaphek) in 1285 en die in ons gebied gekanaliseerd is in de eerste helft van de 19e eeuw, moet opgeknapt worden.

Nieuws
De Stichtse Rijnlanden

Wijziging kwijtscheldingsbeleid waterschapsbelasting

Gemeenten en waterschappen heffen belasting om daarmee hun taken te kunnen uitvoeren. Voor mensen met een lager inkomen is de belastingaanslag vaak echter een hoog bedrag. Om hen tegemoet te komen is er een kwijtscheldingsregeling. Water Natuurlijk vindt het belangrijk dat we een ruimhartige regeling hebben voor mensen die financieel krap bij kas zitten en voor wie de belastingaanslag te hoog is.

Waar wij voor staan

WATER en bodem sturend NATUURLIJK!

De natuur is de basis voor een goed functionerend en gezond watersysteem en andersom. Herstel van de natuur, vasthouden van water, toekomstbestendig waterbeheer is harder nodig dan ooit!

Lees meer

Schoon, gezond en levend water,

Water Natuurlijk vindt schoon water cruciaal voor onze leefomgeving, gezondheid en de biodiversiteit. We stellen eisen aan waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid. We creëren ruimte voor water en natuur.

Lees meer

Dichtbij inwoners

Water Natuurlijk is er voor bewoners, bedrijven en de natuur in het gebied. Voor stedelingen, agrariërs en studenten. Iedereen moet volop kunnen genieten van ons water, onze oevers en onze dijken. Want water is leuk, bijvoorbeeld om langs te wandelen, op te varen, in te zwemmen en om in te spelen.

Lees meer

Toekomstbestendig

Water Natuurlijk wil een forse bijdrage leveren aan energieneutraliteit en een circulaire economie. We creëren win-win situaties bij energie- en landbouwtransitie, wonen en werken. In ons handelen staan de duurzame ontwikkelingsdoelen voor de toekomst, de Sustainable Development Goals (SDG’s) centraal.

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring