Navigatie overslaan
Nieuws
De Stichtse Rijnlanden

Grondwatervisie: kwantificeer doelen en laat de gebruiker betalen

In ons verkiezingsprogramma hebben we opgenomen om zo snel als mogelijk een grondwatervisie te laten opstellen. Het grondwater was tot dusver in Nederland van vele instanties en overheden, maar onder meer vanwege de verdroging van de zandgronden dient grondwater nu onder gebracht te worden bij de waterschappen. Maar dat betekent nogal wat!

Nieuws
De Stichtse Rijnlanden

Natuurvriendelijke oevers als landschapselementen

Kleine' landschapselementen als poelen, lanen en knotwilgen zijn een bron van leven voor insecten, vogels en zoogdieren. Landschapselementen zorgen voor afwisseling en variatie in het landschap. Ze geven het landschap in de provincie letterlijk kleur en karakter. De eerste in een serie van excursies vond plaats in Tienhoven, de volgende, in september, op de Utrechtse Heuvelrug.

Nieuws
De Stichtse Rijnlanden

Een vitaal en duurzaam veengebied

Ons commissielid Klaas Werkhorst bezocht kortgeleden het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) in De Meije, Zegveld en zijn nieuwe directeur Tim Selders. Hierbij zijn verslag.

Nieuws
De Stichtse Rijnlanden

Kaders voor nieuwbouwplannen op basis van water en bodem sturend zijn startpunt gesprek met waterschappen

Water en bodem sturend bij nieuwplannen: plekken om te bouwen, ook gelet op waterveiligheid, wateroverlast, bodemdaling en drinkwaterbeschikbaarheid, zodat huizen, werklocaties en industrieterreinen ook op langere termijn geen problemen ervaren. Minister Harbers heeft hierover nu een kaart gestuurd naar de Tweede Kamer wat dit concreet betekent.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk verwelkomt nieuwe kansen door Wet op de politieke partijen

Water Natuurlijk reageert positief op de recente ontwikkelingen omtrent de Wet op de politieke partijen, die voor advies naar de Raad van State is gestuurd. Deze wet, gericht op het versterken van democratische processen door middel van financiering en transparantie voor politieke partijen, biedt nieuwe mogelijkheden voor lokale en regionale partijen ook in het waterbeheer.

Nieuws
De Stichtse Rijnlanden

Wie profiteert het meest van ons watersysteem?

In ons verkiezingsprogramma ‘water en bodem sturend’ en ook in het coalitieprogramma “waterverbinding – in vertrouwen kan veel” staat dat Water Natuurlijk voorstander is van het profijtbeginsel bij de belastingtarieven. Diegenen die het meest profiteren van het watersysteem zouden meer moeten gaan betalen bij de watersysteemheffing. Diegenen die de meeste kosten veroorzaken (denk aan zuivering van schadelijke stoffen) zouden dat eveneens moeten doen bij de zuiveringsheffing.

Nieuws
De Stichtse Rijnlanden

Download de BouwApp met informatie over de Sterke Lekdijk

De deeltrajecten Salmsteke en Wijk bij Duurstede-Amerongen zijn door het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden opgenomen in de BouwApp. Dat is een superhandige app met informatie over alle werkzaamheden in je buurt, en nu dus ook met informatie van de werkzaamheden ter versterking van de Lekdijk.

Nieuws
De Stichtse Rijnlanden

BNR podcasts over actuele wateronderwerpen

De afgelopen week was er op BNR nieuwsradio elke dag een interview met een deskundige of bestuurder in het waterbeheer zoals Deltacommisaaris Co Verdaas of hoogleraar van de UvA Annemarie van Wezel. Het leverde 5 uur zeer interessante gesprekken op. Je kunt ze terugluisteren via onderstaande link naar de podcasts.

Nieuws
De Stichtse Rijnlanden

Water heeft strenge regels en aanpak vervuiling nodig

De Unie van Waterschappen en de Vereniging van drinkWaterbedrijven in Nederland (Vewin) roepen het (demissionaire en nieuwe) kabinet op om vergaande regie op schoon en voldoende drinkwater te nemen in het pamflet "Water in Actie".

Nieuws
De Stichtse Rijnlanden

Hoopvolle resultaten na 5 jaar klimaatslim boeren op veen

Tijdens een zeer goed bezochte bijeenkomst in Zegveld werd het project 'Klimaatslim Boeren op Veen' na 5 jaar afgesloten met deels hoopvolle, maar prille resultaten. De vraag is hoe nu verder?

Nieuws
De Stichtse Rijnlanden

Door met de versterking van de Lekdijk

Water Natuurlijk heeft ingestemd met het vrijgeven van de 2e tranche van het moederkrediet in het project Sterke Lekdijk. Wel verzochten we samen met de PvdA en de fractie Natuur & Landbouw om het nog meer in de kracht zetten van het Omgevingsmanagement.

Nieuws
De Stichtse Rijnlanden

Peilverhoging rond Zeist

Op 6 maart heeft het AB het Peilbesluit Zeist vastgesteld. De vastgestelde peilen worden hoger gesteld dan in het vorige Peilbesluit. Dat is goed nieuws voor de natuur en de grondwatervoorraad op de Utrechtse Heuvelrug.

zaterdag 08 juni 2024 - 14:00 - 16:30

Excursie voor leden van Water Natuurlijk

De Stichtse Rijnlanden

Leden van Water Natuurlijk in de waterschappen De Stichtse Rijnlanden en Amstel, Gooi en Vecht en provinciale statenleden van Volt, D66 en GroenLinks zijn zeer welkom bij de excursie over de uitdagingen voor het waterbeheer in het veenweidegebied. De excursie vindt plaats op zo ongeveer de grens van De Stichtse Rijnlanden en Amstel, Gooi en Vecht in de Paviljoen Toren de Grote Sniep in Wilnis.

Lees meer
maandag 10 juni 2024 - 13:30 - 16:30

Water en bodem sturend, hoe dan?

De Stichtse Rijnlanden

De Unie van Waterschappen organiseert in de Pulchri Studio, Lange Voorhout 15 in Den Haag een bijeenkomst met als titel ‘water en bodem sturend, hoe dan?’ Hoe ontwikkelen we nieuwe woningbouwlocaties op basis van water en bodem sturend in een tijd van klimaatverandering?

Lees meer
maandag 10 juni 2024 - 19:45 - 22:00

Fractievergadering

De Stichtse Rijnlanden

Je bent welkom om de fractievergadering bij te wonen.

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring