Navigatie overslaan
Nieuws
Schieland en de Krimpenerwaard

Wat kunnen waterbeheerders leren van een tuinder met visie?

Het is een heerlijke warme lentedag en de zon schijnt. Toch verzamelen zich deze zaterdagmiddag 13 april meer dan 10 leden van Water Natuurlijk aan de Hasseltweg in Moerkapelle om een bezoek te brengen aan het glastuinbouwbedrijf LKP Plants. We worden vrolijk ontvangen door Hans Koolhaas een van de eigenaren, die ons graag van alles verteld over het bedrijf en de hypermoderne kas. Over hoe ze op het bedrijf het water beheren en het streven om energiezuinig te zijn.

Nieuws
Schieland en de Krimpenerwaard

RLV Schieland en de Krimpenerwaard benoemt twee nieuwe bestuursleden.

Op 13 April was er een RLV van de afdeling Schieland & Krimpenerwaard. Er werd bijeengekomen in het totaal niet bekende dorp 'Moerkapelle'. Na afloop van de vergadering hebben de leden een modern en duurzaam tuinbouwbedrijf (LKP plants) bezocht, waar ze een uitgebreide rondleiding van een van de bevlogen eigenaren kregen.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk verwelkomt nieuwe kansen door Wet op de politieke partijen

Water Natuurlijk reageert positief op de recente ontwikkelingen omtrent de Wet op de politieke partijen, die voor advies naar de Raad van State is gestuurd. Deze wet, gericht op het versterken van democratische processen door middel van financiering en transparantie voor politieke partijen, biedt nieuwe mogelijkheden voor lokale en regionale partijen ook in het waterbeheer.

Nieuws
Schieland en de Krimpenerwaard

RLV MET EXCURSIE 13 april 10.30 uur in Moerkapelle.

Let op: Er is een interessant middagprogramma toegevoegd aan de Regionale Ledenvergadering. 10:30 de RLV met gezamenlijke lunch. Vanaf 13:00 Excursie bij LKP Plants II met bezichtiging van de nieuwe kas en uitleg over de ondergrondse waterberging.

Nieuws
Schieland en de Krimpenerwaard

Wisselingen in de fractie.

Op de VV op 27 maart 2024 heeft Rens de Boer (op de foto zittend rechts) zijn vertrek binnen het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap bekend gemaakt. Het lukt hem niet om werk, privé en het werk voor Water Natuurlijk binnen HHSK te combineren. Gezien de kwaliteiten van Rens had de kandidatencommissie hem op plek 4 geplaatst op onze lijst. Ook binnen de VV en zeker binnen de commissie integraal waterbeheer heeft Rens laten zien van veel waarde voor Water Natuurlijk te zijn.

Nieuws
Schieland en de Krimpenerwaard

Hoog tijd voor nota biodiversiteit

Het waterschap heeft een grote invloed op biodiversiteit in de regio - niet alleen het waterbeheer heeft effecten op flora en fauna in het watersysteem, ook in projecten, het wegenbeheer en rondom de gebouwen van het waterschap zijn bedreigingen of juist kansen voor biodiversiteit te vinden. In de afgelopen VV is voor het eerst een nota biodiversiteit gepresenteerd: een overzicht van kansen om biodiversiteit te bevorderen met aanpassingen in beheer, meekoppelkansen in projecten en het vergroenen van de waterschapsterreinen, zoals de gemalen en het terrein daaromheen.

Nieuws
Schieland en de Krimpenerwaard

Waterkwaliteitsrapportage 2023

Tijdens de Verenigde Vergadering van 27 maart j.l. is de waterkwaliteitsrapportage over 2023 aan bod geweest . Als fractie zijn we blij dat deze weer gepubliceerd is, maar maken we ons ook zorgen over de waterkwaliteit. Eind 2027 moet immers de kwaliteit van het oppervlaktewater voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Alom wordt betwijfeld of Nederland dit wel gaat halen. Men spreekt al over de volgende stikstofcrisis. De Vewin en de UvW riepen daarom het nieuw te vormen kabinet op om in actie te komen.

Nieuws
Schieland en de Krimpenerwaard

Hoe beperken we de veenoxidatie. Eén van onze bijdragen aan het klimaatakkoord van Parijs.

Een van de belangrijkste opgave voor Water Natuurlijk is de zorg voor de aarde. Het voorkomen en beperken van de klimaatveranderingen. Het is voor ons dan ook vanzelfsprekend dat we er alles aan doen om het klimaatakkoord van Parijs te halen. Zo zetten we als waterschap in om onze eigen uitstoot enorm te beperken, door het terugdringen van ons energieverbruik en het opwekken van duurzame energie. Daarnaast besteden we onze projecten groen aan. Maar daar blijft het niet bij, samen met onze partners zetten we ons ook in om de uitstoot door veenoxidatie sterk terug te dringen.

Nieuws
Schieland en de Krimpenerwaard

Motie noodhulp Gaza

Middels een motie heeft Water Natuurlijk het college er toe willen bewegen om actief hulpvragen gerelateerd aan water en sanitatie op te halen uit Gaza.

Nieuws
Landelijk

Saskia Borgers voorgedragen als nieuwe dijkgraaf voor Waterschap Limburg

Water Natuurlijk is verheugd om aan te kondigen dat Saskia Borgers is voorgedragen als de nieuwe dijkgraaf van Waterschap Limburg. Saskia Borgers is momenteel lid van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en heeft tot voor kort deel uitgemaakt van het Dagelijks Bestuur.

Nieuws
Landelijk

Officieel Statement van Water Natuurlijk

Water Natuurlijk heeft met aandacht de gebeurtenissen tijdens de recente klimaatmars in Amsterdam gevolgd. Wij begrijpen en delen de bezorgdheid over de klimaatcrisis, die een essentieel onderdeel is van onze missie voor schoon, gezond en voldoende water.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk belicht beleidsverschillen met WaterRad voor 2e kamerverkiezingen

Op het kritieke moment vlak voor de 2e Kamerverkiezingen introduceert Water Natuurlijk, de grootste waterschapspartij van Nederland, het WaterRad voor de tweede keer. Dit innovatieve instrument, dat voor het eerst werd gebruikt tijdens de vorige 2e Kamerverkiezingen, belicht opnieuw de grote verschillen in waterbeleid tussen 15 Nederlandse politieke partijen. Het benadrukt de dringende noodzaak van een duurzaam en verantwoord waterbeheer.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring