Navigatie overslaan
Nieuws
Landelijk

Nederland Waterland - 2 februari - World Wetlands Day

Op 2 februari 1971 werd in Ramsar, de Iraanse stad aan de Kaspische Zee, de zogenaamde Ramsar-conventie ondertekend; het UNESCO Wetlands verdrag over het behoud van drassige gebieden. Die moerassige gebieden zijn belangrijk onder meer voor de instandhouding van biodiversiteit.

Nieuws
Landelijk

De weg van watersnood naar natuur-inclusief waterbeheer

Op 1 februari 1953 leidde een stormvloed tot de watersnoodramp in de Zeeuwse, Zuid-Hollandse en Brabantse Delta. De zware storm met windkracht 10 veroorzaakte bij hoogwater 96 dijkdoorbraken en kostte 1836 slachtoffers het leven.

Nieuws
Rivierenland

Klimaatadaptie op natuurlijke wijze: goed voor de huizenmarkt

De gevolgen van klimaatverandering, in het bijzonder de kans op overstromingen, oefenen steeds meer invloed uit op de prijzen van vastgoed. Onderzoek van TU Delft en UvA wijst uit: natuurlijke oplossingen voor klimaatadaptatie werken waardebevorderend.

Nieuws
Rivierenland

Houd de veerponten in de vaart!

Water Natuurlijk steunt van harte te actie om de Gelderse veren in de vaart te houden. We roepen iedereen op om de petitie ‘Ik houd van veren’ tekenen waarin de provincie Gelderland wordt opgeroepen de veren te blijven ondersteunen.

Nieuws
Rivierenland

Hoge opkomst bij Watercafé over biodiversiteit

Water Natuurlijk Rivierenland organiseerde 11 januari een watercafé over biodiversiteit. Een thema dat leeft, gezien de hoge opkomst in Nijmegen.

Nieuws
Rivierenland

Wageningen World: Een dikke onvoldoende voor waterkwaliteit

Onderzoekers van de WUR constateren dat de waterkwaliteit in Nederland de slechtste is van alle EU-lidstaten; maar 1 procent van onze wateren verdient het predicaat ‘goed’. De kans is dan ook klein dat we tijdig voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. ‘We zullen in dit waterland zowel boeren, burgers als industrie minder vrijblijvend tegemoet moeten treden.’ Vanaf de jaren tachtig was er in Nederland een flinke daling van de watervervuiling bereikt. Inmiddels heeft Nederland nog maar vijf jaar om in alle wateren een 'goede toestand' voor elkaar te krijgen. Een uitdaging, mede door een complexe Europese richtlijn en tekortschietende handhaving. Toch zijn er ook lichtpuntjes, aldus Peter Schipper, onderzoeker bij Wageningen Environmental Research: 'Het waterbewustzijn in Nederland is niet hoog. Positief is wel dat de waterkwaliteit inmiddels duidelijk hoger op de politieke agenda staat.'

Nieuws
Rivierenland

De eeuwenlange geschiedenis van waterschap Rivierenland

Het Regionaal Archief rivierenland heeft een indrukwekkende stamboom gemaakt van waterschap Rivierenland en als zijn voorgangers. Deze stamboom geeft een overzicht van de 474 waterschappen die, na vele samenvoegingen, sinds 2005 het huidige waterschap vormen. Op de site zie je de 8 organisaties, 6 waterschapsorganisaties en 2 zuiveringsschappen die in 2002 en 2005 zijn opgegaan in het Waterschap Rivierenland. Als je met je muis over de namen gaat, lichten de contouren op van het bijbehorende gebied op. Je kunt per regio doorklikken naar een pagina met meer informatie over de geschiedenis en de inliggende waterstaatorganisaties. Hier kun je ook verder klikken naar de archieven.

Nieuws
Rivierenland

Naar 15 procent biologische landbouwgrond

Het kabinet wil met het Actieplan ‘Groei van biologische productie en consumptie’ naar 15 procent biologisch landbouwareaal in 2030. Ofwel een groei van 80.000 naar zo’n 300.000 hectare biologisch landbouwareaal. Om dat te realiseren gaat LNV samenwerken met de sector en ketenpartijen zodat de biologische productie en consumptie zal toenemen. De groei van biologisch is onderdeel van een versnelling naar een duurzamere voedselproductie. Haalbaar, volgens Bionext, echter alleen als iedereen - overheid, keten én consument - voor biologisch gaat. Voor de opstart van het actieplan is in 2023 en in 2024 € 26 miljoen beschikbaar uit het transitiefonds. Het actieplan is niet alleen gericht op groei van het biologisch landbouwareaal, maar op de hele keten. Naast boeren, spelen ook handel, toeleveranciers en supermarkten en kennisinstellingen een grote rol.

Nieuws
Rivierenland

Natuurinclusieve landbouw in Gelderland

Water Natuurlijk vindt het belangrijk om met boeren samen te werken aan agrarisch natuurbeheer. Waterschappen moeten samen met inwoners, gemeenten, boeren en natuurorganisaties komen tot een gebiedsgerichte aanpak.

Nieuws
Rivierenland

Werken aan een klimaatbestendige stad

Water Natuurlijk vindt dat steden sterk moeten vergroenen, zodat hittestress en wateroverlast verminderen en de groenblauwe verbindingen versterkt worden. Een stevig partnerschap tussen gemeente en waterschap is hiervoor nodig. Klimaatverandering zorgt namelijk voor langdurige perioden van droogte en hitte, afgewisseld met vaak extreme neerslag. Het stedelijk gebied is daar op dit ogenblik niet goed op ingericht.

Nieuws
Rivierenland

Aanpak verdroging landgoed ’t Medler

Provincie, waterschap en gemeente besloten tot herstel van het natuurlijke watersysteem. Natuur, boer én landgoedeigenaar profiteren. Op landgoed ’t Medler is het plan nu in uitvoering. In een halve eeuw tijd was het grondwaterpeil van de land-goederenzone Vorden-Ruurlo (Achterhoek) wel een halve meter gezakt. Zeker hier in de landgoederenzone is de droogte een hoofdpijndossier. 80 Jaar oude beuken sterven en de grachten staan bijna leeg.

Nieuws
Rivierenland

Een biodivers 2023!

Prettige feestdagen toegewenst, en dat we er een heel mooi verkiezingsjaar van maken voor Water Natuurlijk in 2023!

Agenda

De volgende activiteiten worden georganiseerd door Water Natuurlijk. Kom jij ook?

Bekijk de gehele agenda
zaterdag 04 februari 2023 - 11:00

Politieke Verplantdag zaterdag 4 februari!

Rivierenland

Zaterdag 4 februari om 11 uur planten Hendrik van Prooije en Antoinet Looman namens Water Natuurlijk samen met wethouder Gosse Visser van Winterswijk, een winterlinde op het terrein van de ijsbaan aan de Bataafseweg 2 in Winterswijk. Deze actie is onderdeel van de Politieke Verplantdag voor biodiversiteit en klimaat.

Lees meer
dinsdag 07 maart 2023 - 12:30 - 13:15

Kiezen voor water | Actualiteitencollege met ecoloog Hans de Kroon en planoloog Sander Meijerink

Rivierenland

Droogte of juist overstromende rivieren, en een gebrek aan schoon drinkwater. Door de klimaatverandering en het extremer worden van het weer, wordt het waterbeheer steeds belangrijker. De Waterschappen bestaan al sinds de Middeleeuwen, maar hun bestaansrecht wordt vaak in twijfel getrokken. Kom luisteren naar ecoloog Hans de Kroon en planoloog Sander Meijerink die vertellen waarom de Waterschappen nu nog steeds van belang zijn, en misschien wel belangrijker dan ooit en waarom je moet gaan stemmen.

Lees meer
donderdag 09 maart 2023 - 09:30 - 17:30

Nationaal Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie

Rivierenland

Het is nodig om de uitvoering van de Nationale klimaatadap-tatiestrategie (NAS) te versnellen. Dat heeft te maken met de snelheid waarmee het klimaat verandert én met de snelheid waarmee de klimaatrisico’s worden beïnvloed door andere ontwikkelingen en transities. Ben jij professional op het gebied van klimaatadaptatie? Heb je ideeën over wat er nodig is om klimaatadaptatie in Nederland verder te brengen? Zie jij de hiaten in de aanpak tot nu toe? Heb je oog voor de kansen die klimaatadaptatie kan opleveren? Kom dan naar Utrecht, op donderdag 9 maart 2023 en doe mee aan de werksessies voor het nieuwe Nationaal Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie.

Lees meer

Waar wij voor staan

Natuur

Water Natuurlijk gaat uit van het natuurlijk bodem-water systeem. Daarmee kunnen we extreme neerslag opvangen, droogte voorkomen, soortenrijkdom vergroten en waterkwaliteit verbeteren.

Klimaat

Water Natuurlijk zorgt voor natuurlijke waterveiligheid met bloemrijke dijken zodat bloemen, kruiden en insecten alle ruimte krijgen. Daarnaast zet Water Natuurlijk in op 100% lokale duurzame energieopwekking en gebruik. Niet alleen voor het waterschap maar onze hele maatschappij.

Eerlijk

Water Natuurlijk zorgt voor een betaalbaar en sociaal bekostiging systeem, waarbij de vervuiler betaalt en de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Het belastingstelsel moet transparant en uitlegbaar zijn waarbij eerlijkheid en solidariteit voorop staat.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring