Navigatie overslaan
Nieuws
Rivierenland

Gaat compensatiegeul Meinerswijk de Veluwe droogtrekken?

Water Natuurlijk maakt zich al lang zorgen over de geplande woningbouw in de uiterwaarden van Arnhem. De algemene besturen van de waterschappen Vallei en Veluwe en Rivierenland namen jaren geleden al beide een motie van Water Natuurlijk aan waarin de besturen van deze waterschappen werden opgeroepen om deze zorgen kenbaar te maken.

Nieuws
Rivierenland

Veel meer dijken moeten versterkt

Er zullen aanzienlijk meer kilometers aan primaire keringen versterkt moeten worden dan tot nu toe werd aangenomen. Het gaat om in totaal zo’n 2.000 kilometer, 500 kilometer meer dan de huidige opgave.

Nieuws
Rivierenland

Hele prettige feestdagen!

Water Natuurlijk Midden Nederland wil je bedanken voor je steun het afgelopen jaar. We zijn dankbaar voor jouw be-trokkenheid en bijdrage aan onze missie. We hopen dat we ook aankomend jaar op jouw steun mogen rekenen en dat we samen verder kunnen werken aan een mooie duurzame toekomst. Hele prettige feestdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar!

Nieuws
Rivierenland

Meer stappen richting energieneutraal

Brede steun voor motie Water Natuurlijk tegen loslaten ambitie 85% energieneutraal in 2027.

Nieuws
Rivierenland

Oproep Stop Fossiele subsidies

De fracties van Water Natuurlijk en Partij voor de Dieren riepen tijdens de algemeen bestuursvergadering van Waterschap Rivierenland het dagelijks bestuur op om zich in te zetten om de Rijksoverheid te vragen om rijksubsidies voor de fossiele industrie stop te zetten.

Nieuws
Rivierenland

Motie om huidige verdeling van profijt en kosten van het watersysteembeheer in kaart te brengen haalt het niet

Tijdens de recente vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland hebben de fracties van Water Natuurlijk en Partij voor de Dieren samen een motie ingediend. Hierin werd het college verzocht in kaart te gaan brengen of de huidige kostentoedelingsverordening nog strookt met het profijt dat verschillende groepen van belastingbetalers hebben van het watersysteembeheer.

Nieuws
Landelijk

Saskia Borgers voorgedragen als nieuwe dijkgraaf voor Waterschap Limburg

Water Natuurlijk is verheugd om aan te kondigen dat Saskia Borgers is voorgedragen als de nieuwe dijkgraaf van Waterschap Limburg. Saskia Borgers is momenteel lid van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en heeft tot voor kort deel uitgemaakt van het Dagelijks Bestuur.

Nieuws
Rivierenland

De Rijn Verbindt

In het project ‘De Rijn Verbindt/Der Rhein Verbindet’ werken tien Duitse en Nederlandse organisaties samen aan een gezonde, groene en levende Rijn. Samen met anderen werken zij aan klimaatadaptatie en biodiversiteit. De uitvoering van het project gebeurt tussen 2023-2026.

Nieuws
Rivierenland

Waterkwaliteit nog steeds onder de maat

Maar zo’n 22 procent van de kleine wateren in Nederland heeft een goede waterkwaliteit. Dat blijkt uit de nieuwste resultaten van het burgeronderzoek ‘Vang de watermonsters’ van 2023.

Nieuws
Rivierenland

Rekenkamer: te nauwe focus op het versterken van dijken alleen

De Algemene Rekenkamer heeft forse kritiek op het Hoog-waterbeschermingsprogramma

Nieuws
Rivierenland

Manifest Ruimte voor Levende Rivieren

Begin november hebben 13 partijen - waaronder het Wereld-natuurfonds - een dringende oproep aan de politiek gedaan, om meer natuur en ruimte voor recreatie leidend te laten zijn bij de het beheer en inrichting van ons rivierengebied.

Nieuws
Landelijk

Officieel Statement van Water Natuurlijk

Water Natuurlijk heeft met aandacht de gebeurtenissen tijdens de recente klimaatmars in Amsterdam gevolgd. Wij begrijpen en delen de bezorgdheid over de klimaatcrisis, die een essentieel onderdeel is van onze missie voor schoon, gezond en voldoende water.

Agenda

De volgende activiteiten worden georganiseerd door Water Natuurlijk. Kom jij ook?

Bekijk de gehele agenda

Waar wij voor staan

Natuur

Water Natuurlijk gaat uit van het natuurlijk bodem-water systeem. Daarmee kunnen we extreme neerslag opvangen, droogte voorkomen, soortenrijkdom vergroten en waterkwaliteit verbeteren.

Klimaat

Water Natuurlijk zorgt voor natuurlijke waterveiligheid met bloemrijke dijken zodat bloemen, kruiden en insecten alle ruimte krijgen. Daarnaast zet Water Natuurlijk in op 100% lokale duurzame energieopwekking en gebruik. Niet alleen voor het waterschap maar onze hele maatschappij.

Eerlijk

Water Natuurlijk zorgt voor een betaalbaar en sociaal bekostiging systeem, waarbij de vervuiler betaalt en de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Het belastingstelsel moet transparant en uitlegbaar zijn waarbij eerlijkheid en solidariteit voorop staat.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring