Navigatie overslaan

Water Natuurlijk. Jouw groene stem in het waterschap

Water Natuurlijk wil de groene en sociale stem in het bestuur van Vallei en Veluwe natuurlijk ook in de komende periode weer luid en duidelijk laten horen.

Wij vinden dat kostbaar water zoveel mogelijk vastgehouden moet worden. Wij gaan voor schone, stromende en drinkbare beken en groene wijken!

Onze fractievoorzitter Astrid Meier en de andere (steun) fractieleden zetten zich elke dag keihard in voor natuur-inclusief waterbeheer.

Agenda

Activiteiten en evenementen, landelijk en regionaal.

Bekijk de gehele agenda
Nieuws
Landelijk

Saskia Borgers voorgedragen als nieuwe dijkgraaf voor Waterschap Limburg

Water Natuurlijk is verheugd om aan te kondigen dat Saskia Borgers is voorgedragen als de nieuwe dijkgraaf van Waterschap Limburg. Saskia Borgers is momenteel lid van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en heeft tot voor kort deel uitgemaakt van het Dagelijks Bestuur.

Nieuws
Vallei en Veluwe

Fractiebericht WN V&V november 2024

Terwijl de landelijke verkiezingscampagnes op volle toeren draaiden werd door medewerkers en bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe volop gewerkt aan de voorbereiding en vaststelling van de begroting voor 2024. Naast een evenwichtige kostentoedeling is er vanaf 2024 ook een maximale verruiming van kwijtschelding. Fractievoorzitter Astrid Meier is positief over de begroting met daadkracht. Lees ook over verarmde en verslempte landbouwbodems. Kijk in de link voor het volledige fractiebericht.

Nieuws
Vallei en Veluwe

Vragen over thermische energie uit water in Heerde

Water Natuurlijk heeft samen met AWP en CDA vragen gesteld over thermische energie uit water in Heerde. Lees hieronder voor meer informatie.

Nieuws
Vallei en Veluwe

Nieuwsbrief oktober 2023

Lees hier de nieuwsbrief van oktober 2023 met o.a. hoe toekomstbestendig is het waterbeleid in de verkiezingsprogramma’s? Vinden politieke partijen dat water een belangrijk aandachtspunt is bij de herinrichting van Nederland, ‘water en bodem sturend’ Het manifest levende rivieren, begin november hebben 13 partijen waaronder het Wereldnatuurfonds- een dringende oproep aan de politiek gedaan, om meer natuur en ruimte voor recreatie leidend te laten zijn bij de het beheer en inrichting van ons rivierengebied. De Algemene Rekenkamer heeft forse kritiek op het Hoogwaterbeschermingsprogramma? Er is een te nauwe focus op het versterken van dijken alleen.

Nieuws
Landelijk

Officieel Statement van Water Natuurlijk

Water Natuurlijk heeft met aandacht de gebeurtenissen tijdens de recente klimaatmars in Amsterdam gevolgd. Wij begrijpen en delen de bezorgdheid over de klimaatcrisis, die een essentieel onderdeel is van onze missie voor schoon, gezond en voldoende water.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk belicht beleidsverschillen met WaterRad voor 2e kamerverkiezingen

Op het kritieke moment vlak voor de 2e Kamerverkiezingen introduceert Water Natuurlijk, de grootste waterschapspartij van Nederland, het WaterRad voor de tweede keer. Dit innovatieve instrument, dat voor het eerst werd gebruikt tijdens de vorige 2e Kamerverkiezingen, belicht opnieuw de grote verschillen in waterbeleid tussen 15 Nederlandse politieke partijen. Het benadrukt de dringende noodzaak van een duurzaam en verantwoord waterbeheer.

Nieuws
Vallei en Veluwe

WN stelt schriftelijke vragen over bouwen in Arnhemse uiterwaarden!

De fracties van Water Natuurlijk en Natuurterreinen in Waterschap Vallei en Veluwe hebben schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke gevolgen van bouwplannen in de Arnhemse uiterwaarden. Kondor Wessels Projecten gaat eind 2024 van start met woningbouw in het uiterwaardengebied Stadsblokken Meinerswijk. Onderdeel van deze plannen is de realisatie van een nevengeul in Meinerswijk. Water Natuurlijk en Natuurterreinen willen weten wat de invloed van die nevengeul zal zijn op de situatie van het grondwater van de (Zuid-) Veluwe en hebben daarover vragen gesteld aan het dagelijks bestuur van het waterschap.

Nieuws
Vallei en Veluwe

Algemeen Bestuur Vallei en Veluwe 02-oktober

Afgelopen 02-oktober is er weer een vergadering van het Algemeen Bestuur Valei en Veluwe geweest met o.a. de volgende onderwerpen: Hoe verdelen we de waterschapslasten in de samenleving? Water Natuurlijk positief over meer gelijkwaardige kostentoedeling! Geld voor ontvlechten waterstromen helaas overgeheveld naar reserve tariefsegalisatie!

Nieuws
Vallei en Veluwe

Bestuurderscongres Elspeet

Op 30 september namen leden van onze fractie in Elspeet deel aan het eerste bestuurderscongres van Water Natuurlijk. Tijdens een inspirerende en dag was er alle ruimte voor uit uitwisselen van kennis en ervaring. Het ochtendprogramma werd onder de noemer 'Werken aan een groene koers" gevuld met maar liefst zeven uitvoeringsgerichte workshops. Tijdens het middagprogramma kon gekozen worden uit twee trainingen: 'Bevorderen van de zichtbaarheid van Water Natuurlijk' en 'Effectief opereren in coalitie of oppositie'. De perfect georganiseerde dag werd afgesloten met een borrel en een door de koks van conferentiehotel Mennorode voortreffelijk bereide vega(n)barbecue.

Nieuws
Vallei en Veluwe

Gebiedsschouw Algemeen Bestuur

Op 14 september namen we als fractie deel aan een uiterst interessante gebiedsschouw (excursie) die door het waterschap voor de AB- en commissieleden was georganiseerd.

Nieuws
Vallei en Veluwe

Hardere landelijk aanpak voor schoon water noodzakelijk

Nederland ligt nog lang niet op schema om in 2027 aan de Europese doelen voor waterkwaliteit te voldoen. Het gaat dan om de Kaderrichtlijn Water (KRW). De vier in Noord-Brabant actieve waterschappen (Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel en Rivierenland) hebben daarom demissionair minister Harbers (infrastructuur en waterstaat) in een brandbrief gevraagd om meer verantwoordelijkheid te nemen. Zelfs als de waterschappen alles doen wat binnen hun eigen mogelijkheden ligt, blijven de KRW-doelen buiten bereik. Scherper landelijk beleid is daarom nodig. Het verzoek aan de minister van de vier waterschappen in gebaseerd op onderzoek van Universiteit Utrecht. Die bracht in opdracht van de vier waterschappen in kaart hoe zij ervoor staan als het om de KRW gaat, en welke risico's zij lopen. Ook waterschappen kunnen met rechtszaken te maken krijgen als de KRW-doelen buiten bereik blijven. Terwijl zij maar ten dele zelf in de hand hebben of die doelen daadwerkelijk worden gehaald. Omdat onze fractie de noodkreet van de Brabantse Waterschappen volledig onderschrijft hebben we tijdens de AB-vergadering op 2 oktober het DB van Vallei en Veluwe opgeroepen om de oproep aan de minister te ondersteunen. Namens het DB liet heemraad Den Hertog weten hier aandacht aan te zullen schenken. Ook verwees hij naar een bijeenkomst van het AB in november waar de KRW aan de orde zal zijn. Wij vinden dat er niet zo lang gewacht moet worden en zullen de noodzaak van het ondersteunen van de oproep uit Brabant opnieuw bij het DB aankaarten.

Nieuws
Vallei en Veluwe

Afscheid van Greet, Theo en Frans

In Barneveld hebben we op 4 oktober samen met de leden van de fractie Natuurterreinen afscheid genomen van Greet Eijkelenboom (commissielid), Theo van Es (AB-lid) en Frans ter Maten (heemraad). Tijdens de vorige bestuursperiode waren zij voor Water Natuurlijk actief in het bestuur van Vallei en Veluwe. Onder het genot van een door restaurant Gribus goed verzorgde maaltijd werden oude herinneringen opgehaald en kregen de leden van de huidige fracties natuurlijk ook de nodige adviezen en tips voor hun waterschapswerk!

Vergaderingen via YouTube

De vergaderingen van het waterschap op YouTube

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur van ons waterschap vinden als regel plaats op maandagavonden en zijn live te volgen (of terug te zien) via het YouTubekanaal van het waterschap. Dat geldt ook voor de oordeelsvormende commissievergaderingen.

Lees meer

Data en vergadermomenten

Hier vind je de actuele data en vergadermomenten van het waterschap

Lees meer

Waar staan we voor

Groen

Klimaatverandering heeft grote gevolgen op natuur, ons en onze leefomgeving. Wij vinden dat de natuur centraal moet staan in het waterbeheer om zo de uitputting van de leefomgeving van mens en dier tegen te gaan.

Lees meer

Gezond

Het is hoog tijd dat de waterkwaliteit in Nederland wordt verbeterd. Beken en sloten mogen geen afvoerputje zijn voor chemicaliën en afval. Wij zetten ons in om waterverontreiniging bij de bron aan te pakken.

Lees meer

Gezamenlijk

Een toekomstbestendig waterbeheer kunnen we alleen bereiken door te investeren in nieuwe technologieën én in samenwerking. We bereiken meer als we beter en intensiever samenwerken met andere partijen en gebruik maken van hun kennis.

Lees meer

Genieten

Iedereen moet van water en natuur kunnen genieten. Water kom je immers overal tegen, binnen èn buiten de stad. Veel recreatie vindt op en rondom water plaats, waar ook veel cultuurhistorisch erfgoed te vinden is.

Lees meer

Hardere landelijk aanpak voor schoon water noodzakelijk

Nederland ligt nog lang niet op schema om in 2027 aan de Europese doelen voor waterkwaliteit te voldoen. Het gaat dan om de Kaderrichtlijn Water (KRW).

De vier in Noord-Brabant actieve waterschappen (Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel en Rivierenland) hebben daarom demissionair minister Harbers (infrastructuur en waterstaat) in een brandbrief gevraagd om meer verantwoordelijkheid te nemen. Zelfs als de waterschappen alles doen wat binnen hun eigen mogelijkheden ligt, blijven de KRW-doelen buiten bereik. Scherper landelijk beleid is daarom nodig.

Het verzoek aan de minister van de vier waterschappen in gebaseerd op onderzoek van Universiteit Utrecht. Die bracht in opdracht van de vier waterschappen in kaart hoe zij ervoor staan als het om de KRW gaat, en welke risico's zij lopen. Ook waterschappen kunnen met rechtszaken te maken krijgen als de KRW-doelen buiten bereik blijven. Terwijl zij maar ten dele zelf in de hand hebben of die doelen daadwerkelijk worden gehaald.

Omdat onze fractie de noodkreet van de Brabantse Waterschappen volledig onderschrijft hebben we tijdens de AB-vergadering op 2 oktober het DB van Vallei en Veluwe opgeroepen om de oproep aan de minister te ondersteunen. Namens het DB liet heemraad Den Hertog weten hier aandacht aan te zullen schenken. Ook verwees hij naar een bijeenkomst van het AB in november waar de KRW aan de orde zal zijn. Wij vinden dat er niet zo lang gewacht moet worden en zullen de noodzaak van het ondersteunen van de oproep uit Brabant opnieuw bij het DB aankaarten.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring