Navigatie overslaan
Nieuws
Delfland

Excursie Zuidpolder

Op 6 april organiseerde WaterNatuurlijk samen met de PvdA -fractie van Delfland en de lokale partij Progressief Pijnacker-Nootdorp een excursie in het weidevogelkerngebied van de Zuidpolder. 25 enthousiaste natuurliefhebbers op de fiets spotten de weidevogels in dit gebied. onder leiding van Richard Smokers, voorzitter van de Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker. Zo konden we met eigen ogen zien hoe waterbeheer en waterkwaliteit belangrijk zijn voor het succes van dit weidevogelproject. Met het verhogen van het waterpeil, wordt het gebied beter geschikt gemaakt voor vogels die hier voedsel zoeken. Zorgen zijn er over de waterverbinding vanuit het oostelijke glastuinbouwgebied. Zo loopt water met bestrijdingsmiddelen dwars door de Zuidpolder. Als er bij droogte water wordt ingelaten, komt dit ook in het weidevogelgebied terecht.

Nieuws
Delfland

Regionale ledenvergadering

In Delfland hebben we in november een eerste discussieronde gehouden over de strategische koers van WaterNatuurlijk. De tweede discussieronde staat op de agenda van de RLV op 16 mei. Het is niet nodig dat je er in november bij was: kom vooral en laat je stem horen! Eind dit jaar doet WaterNatuurlijk landelijk haar leden een voorstel voor de nieuwe koers.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk verwelkomt nieuwe kansen door Wet op de politieke partijen

Water Natuurlijk reageert positief op de recente ontwikkelingen omtrent de Wet op de politieke partijen, die voor advies naar de Raad van State is gestuurd. Deze wet, gericht op het versterken van democratische processen door middel van financiering en transparantie voor politieke partijen, biedt nieuwe mogelijkheden voor lokale en regionale partijen ook in het waterbeheer.

Nieuws
Delfland

Nieuwjaarswens

Onze wensen voor 2024

Nieuws
Delfland

Heffen naar verbruik

Door heffen naar verbruik kunnen bewoners invloed krijgen op de hoogte van hun heffing en kan het waterbewustzijn en zuiniger verbruik worden gestimuleerd. De urgentie van waterbesparing en de sterk stijgende tarieven vragen om het zo snel mogelijk uitwerken hoe de zuiveringsheffing naar verbruik kan worden ingevoerd. WN vraagt het College om te onderzoeken hoe dat het beste kan.

Nieuws
Delfland

Water Natuurlijk over de begroting 2024

Water Natuurlijk ziet niet genoeg urgentie terug in de begroting voor 2024 als het gaat om de waterkwaliteit. We vragen ons wel af of het voldoende zal zijn. De stand van zaken rond de KRW staat er niet goed voor en er moet een tandje bij. We willen niet bij de pakken neer gaan zitten. Er moet echt meer gebeuren! Gaan we door op de oude voet of zijn er meer toegespitste maatregelen nodig en welke zijn dat dan? Hetzelfde geldt voor klimaatverandering, duurzaamheid, biodiversiteit en natuur. Scherp aan de wind zeilen , moet het devies zijn, want anders komen we er niet.

Nieuws
Landelijk

Saskia Borgers voorgedragen als nieuwe dijkgraaf voor Waterschap Limburg

Water Natuurlijk is verheugd om aan te kondigen dat Saskia Borgers is voorgedragen als de nieuwe dijkgraaf van Waterschap Limburg. Saskia Borgers is momenteel lid van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en heeft tot voor kort deel uitgemaakt van het Dagelijks Bestuur.

Nieuws
Delfland

Water Natuurlijk Delfland in 2027

We zijn begonnen met vooruitkijken naar de volgende verkiezingen in 2027. Dat lijkt vroeg, maar we zitten nu in de oppositie en willen de volgende keer weer meebesturen.

Nieuws
Landelijk

Officieel Statement van Water Natuurlijk

Water Natuurlijk heeft met aandacht de gebeurtenissen tijdens de recente klimaatmars in Amsterdam gevolgd. Wij begrijpen en delen de bezorgdheid over de klimaatcrisis, die een essentieel onderdeel is van onze missie voor schoon, gezond en voldoende water.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk belicht beleidsverschillen met WaterRad voor 2e kamerverkiezingen

Op het kritieke moment vlak voor de 2e Kamerverkiezingen introduceert Water Natuurlijk, de grootste waterschapspartij van Nederland, het WaterRad voor de tweede keer. Dit innovatieve instrument, dat voor het eerst werd gebruikt tijdens de vorige 2e Kamerverkiezingen, belicht opnieuw de grote verschillen in waterbeleid tussen 15 Nederlandse politieke partijen. Het benadrukt de dringende noodzaak van een duurzaam en verantwoord waterbeheer.

Nieuws
Landelijk

Nationale Actie Verspil geen Pil voor Duurzaam Medicijngebruik van Start

Op 10 oktober wordt door Walter Schrader (huisarts en milieu activist) in het gebouw van de Tweede Kamer een krachtig symbool van medicijnverspilling onthuld: een reusachtige vis, samengesteld uit pillen en vaccins die anders vernietigd zouden worden. Dit kunstwerk wordt aangeboden aan de vertegenwoordigers van de Partij voor de Dieren en GroenLinks/PvdA, de partijen die de recent aangenomen motie tegen medicijnverspilling hebben ingediend. Hiermee start de landelijke actie Verspil geen Pil, een gezamenlijke inspanning om bewuster en duurzamer medicijngebruik te bevorderen.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk roept op tot Nationaal Klimaat- en Crisisplan na KNMI'23 Rapport

De bevindingen van het recent uitgebrachte KNMI'23-rapport wekken geen verbazing bij Water Natuurlijk. Als de grootste waterschapspartij in Nederland, onderkennen we de alarmerende signalen van klimaatverandering en de impact ervan op ons land al jarenlang. In reactie op het rapport, versterkt door onze langdurige ervaring en observaties, slaan we nu alarm en roepen de nationale overheid op om per direct een omvangrijk Nationaal Klimaat- en Crisisplan te ontwikkelen en uit te voeren.

Agenda

Onze mensen maken het verschil binnen Water Natuurlijk. Water Natuurlijk bestaat uit een mix van vrouwen en mannen en verschillende generaties.

Bekijk de gehele agenda

Waar wij voor staan

Groen

Klimaatverandering heeft grote gevolgen op natuur, ons en onze leefomgeving. Wij vinden dat de natuur centraal moet staan in het waterbeheer om zo de uitputting van de leefomgeving van mens en dier tegen te gaan.

Gezond

Ons water raakt vervuild met allerlei schadelijke afvalstoffen van landbouw en industrie, met medicijnresten en met plastic afval. Dit heeft grote gevolgen voor mens, plant en dier. Het is hoog tijd dat de waterkwaliteit in Nederland wordt verbeterd.

Gezamenlijk

Een toekomstbestendig waterbeheer kunnen we alleen bereiken door te investeren in nieuwe technologieën én in samenwerking. We bereiken meer als we beter en intensiever samenwerken met andere partijen en gebruik maken van hun kennis.

Genieten

Iedereen moet van water en natuur kunnen genieten. Water kom je immers overal tegen, binnen èn buiten de stad. Veel recreatie vindt op en rondom water plaats, waar ook veel cultuurhistorisch erfgoed te vinden is.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring