Navigatie overslaan
Nieuws
Delfland

Naar een toekomst met schoon water

De fracties van WN, AWP, PvdA en PvdD vinden het coalitie-akkoord niet inspirerend en ambitieloos. De focus ligt een technische aanpak, terwijl die moet liggen op klimaatverandering, natuur, biodiversiteit, hergebruik van stoffen en water en de energietransitie. Juist nu! De motie van deze partijen voor de verbetering van de waterkwailteit en waternatuur is met algemene stemmen aangenomen. Een stap in de goede richting!

Nieuws
Delfland

Motie van afkeuring nieuw College van Delfland

Vandaag, 1 juni 2023, hebben de vier progressieve partijen: WaterNatuurlijk, PvdA, PvdD en AWP voor water, klimaat en natuur een motie van afkeuring ingediend in de eerste vergadering met het nieuwe college van het waterschap Delfland. De vier progressieve partijen zijn absoluut niet te spreken over het formatieproces. Daarbij zijn de progressieve partijen vanaf het begin buitengesloten. Dat heeft geleid tot een college dat absoluut geen afspiegeling is van de Verenigde Vergadering. Het coalitieakkoord van dit college toont erg weinig ambitie. Het heeft een beperkte, technische focus op het takenpakket van het waterschap terwijl maatschappelijke thema’s als klimaatverandering, waternatuur en biodiversiteit juist veel meer aandacht nodig hebben. Ook blinkt het coalitieakkoord uit in vaagtaal over de resultaten die ze wil bereiken, en vooral hoe deze resultaten moeten worden betaald.

Nieuws
Landelijk

Reactie op de voorgestelde Wet op de Politieke Partijen

Water Natuurlijk verheugd over uitbreiding wet naar waterschappen, transparantie en financiële stabiliteit staan centraal.

Nieuws
Landelijk

Definitieve uitslag verkiezingen: 97 zetels voor Water Natuurlijk

Water Natuurlijk behaalt 97 zetels bij waterschapsverkiezingen, een stijging van 6 zetels. Coalitieonderhandelingen gaande, formaties afgerond in 6 waterschappen.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk onderschrijft het Maatschappelijk Manifest Bestrijdingsmiddelen

In het Maatschappelijk Manifest Bestrijdingsmiddelen roepen Natuur&Milieu, de Parkinson Vereniging en Parkinsonalliantie Nederland, de FNV en veel andere maatschappelijke organisaties de overheid op te zorgen voor natuurherstel en een gezonde omgeving waar alle Nederlanders veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Water Natuurlijk onderschrijft dit Manifest.

Nieuws
Delfland

Rechtse coalitie in Delfland

Rechtse coalitie slecht voor Delfland en doet geen recht aan verkiezingsuitslag

Nieuws
Landelijk

Onjuiste informatie over Water Natuurlijk in verschillende media

Recentelijk is er in verschillende media aangegeven dat Water Natuurlijk een samenwerkingsverband is tussen GroenLinks, D66 en Volt. Graag willen wij benadrukken dat deze informatie onjuist is. Water Natuurlijk is in 2008 opgericht op initiatief van een aantal natuur- en recreatieorganisaties. Water Natuurlijk is een onafhankelijke waterschapspartij die niet gebonden is aan een bepaalde politieke partij.

Nieuws
Landelijk

Wereld Water Dag - 22 maart

Op 'Wereld Water Dag' 22 maart staat water wereldwijd in de aandacht. Water is nodig voor al het leven. Toch hebben miljoenen mensen niet voldoende schoon water en sterven miljoenen kinderen aan ziektes die via water worden overgebracht. Mede door klimaatverandering leiden velen in de armste landen steeds vaker zwaar onder droogte. Maar door regen, rivieren die buiten hun oevers treden en zeespiegelstijging treden ook vaker overstromingen op. Velen gaven op 15 maart hun stem aan Water Natuurlijk. Water Natuurlijk geeft komende vier jaar een stem aan de natuur.

Nieuws
Landelijk

Voorlopige uitslagen verkiezingen

Water Natuurlijk groeit!

Nieuws
Delfland

Kiezers Bedankt!

WaterNatuurlijk Delfland heeft 4 zetels behaald dankzij u!

Nieuws
Landelijk

Internationale vrouwendag: Water Natuurlijk viert meeste vrouwelijke lijstrekkers

Water Natuurlijk heeft bij de komende verkiezingen voor de waterschappen de meeste vrouwelijke lijsttrekkers van alle partijen. Van de 21 waterschappen worden er bij Water Natuurlijk 13 lijsttrekkers vervuld door vrouwen. Water Natuurlijk maakt zich naast genderdiversiteit ook hard voor leeftijdsdiversiteit. In de top 10 kandidaten van Water Natuurlijk zijn maar liefst 9 vrouwelijke kandidaten onder de 30 jaar oud.

Nieuws
Delfland

Delflandse leden voeren campagne

flyeren op de hotspots

Agenda

Onze mensen maken het verschil binnen Water Natuurlijk. Water Natuurlijk bestaat uit een mix van vrouwen en mannen en verschillende generaties.

Bekijk de gehele agenda
zaterdag 10 juni 2023 - 10:00 - 17:00

Algemene Ledenvergadering

Landelijk

Op zaterdag 10 juni vindt de landelijke Algemene Ledenvergadering plaats bij Seets2Meet, Moreelsepark 65 te Utrecht

Lees meer

Waar wij voor staan

Groen

Klimaatverandering heeft grote gevolgen op natuur, ons en onze leefomgeving. Wij vinden dat de natuur centraal moet staan in het waterbeheer om zo de uitputting van de leefomgeving van mens en dier tegen te gaan.

Gezond

Ons water raakt vervuild met allerlei schadelijke afvalstoffen van landbouw en industrie, met medicijnresten en met plastic afval. Dit heeft grote gevolgen voor mens, plant en dier. Het is hoog tijd dat de waterkwaliteit in Nederland wordt verbeterd.

Gezamenlijk

Een toekomstbestendig waterbeheer kunnen we alleen bereiken door te investeren in nieuwe technologieën én in samenwerking. We bereiken meer als we beter en intensiever samenwerken met andere partijen en gebruik maken van hun kennis.

Genieten

Iedereen moet van water en natuur kunnen genieten. Water kom je immers overal tegen, binnen èn buiten de stad. Veel recreatie vindt op en rondom water plaats, waar ook veel cultuurhistorisch erfgoed te vinden is.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring