Navigatie overslaan
Nieuws
Landelijk

Saskia Borgers voorgedragen als nieuwe dijkgraaf voor Waterschap Limburg

Water Natuurlijk is verheugd om aan te kondigen dat Saskia Borgers is voorgedragen als de nieuwe dijkgraaf van Waterschap Limburg. Saskia Borgers is momenteel lid van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en heeft tot voor kort deel uitgemaakt van het Dagelijks Bestuur.

Nieuws
Delfland

Water Natuurlijk Delfland in 2027

We zijn begonnen met vooruitkijken naar de volgende verkiezingen in 2027. Dat lijkt vroeg, maar we zitten nu in de oppositie en willen de volgende keer weer meebesturen.

Nieuws
Landelijk

Officieel Statement van Water Natuurlijk

Water Natuurlijk heeft met aandacht de gebeurtenissen tijdens de recente klimaatmars in Amsterdam gevolgd. Wij begrijpen en delen de bezorgdheid over de klimaatcrisis, die een essentieel onderdeel is van onze missie voor schoon, gezond en voldoende water.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk belicht beleidsverschillen met WaterRad voor 2e kamerverkiezingen

Op het kritieke moment vlak voor de 2e Kamerverkiezingen introduceert Water Natuurlijk, de grootste waterschapspartij van Nederland, het WaterRad voor de tweede keer. Dit innovatieve instrument, dat voor het eerst werd gebruikt tijdens de vorige 2e Kamerverkiezingen, belicht opnieuw de grote verschillen in waterbeleid tussen 15 Nederlandse politieke partijen. Het benadrukt de dringende noodzaak van een duurzaam en verantwoord waterbeheer.

Nieuws
Landelijk

Nationale Actie Verspil geen Pil voor Duurzaam Medicijngebruik van Start

Op 10 oktober wordt door Walter Schrader (huisarts en milieu activist) in het gebouw van de Tweede Kamer een krachtig symbool van medicijnverspilling onthuld: een reusachtige vis, samengesteld uit pillen en vaccins die anders vernietigd zouden worden. Dit kunstwerk wordt aangeboden aan de vertegenwoordigers van de Partij voor de Dieren en GroenLinks/PvdA, de partijen die de recent aangenomen motie tegen medicijnverspilling hebben ingediend. Hiermee start de landelijke actie Verspil geen Pil, een gezamenlijke inspanning om bewuster en duurzamer medicijngebruik te bevorderen.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk roept op tot Nationaal Klimaat- en Crisisplan na KNMI'23 Rapport

De bevindingen van het recent uitgebrachte KNMI'23-rapport wekken geen verbazing bij Water Natuurlijk. Als de grootste waterschapspartij in Nederland, onderkennen we de alarmerende signalen van klimaatverandering en de impact ervan op ons land al jarenlang. In reactie op het rapport, versterkt door onze langdurige ervaring en observaties, slaan we nu alarm en roepen de nationale overheid op om per direct een omvangrijk Nationaal Klimaat- en Crisisplan te ontwikkelen en uit te voeren.

Nieuws
Delfland

Regionale ledenvergadering

Binnen Water Natuurlijk gaan we een politiek strategische discussie voeren naar aanleiding van de laatste verkiezingen en de ontwikkelingen in de politiek. Het gaat om de vraag naar de positie van Water Natuurlijk in dit krachtenveld en de toekomst van Water Natuurlijk. We nodigen iedereen voor deze RLV graag uit om in een eerste discussieronde met ons van gedachten te wisselen over dit onderwerp. Er komt nog een uitgebreide en informatieve nota.

Nieuws
Delfland

Geen salarisverhoging hoogheemraden!

Forse verhoging vergunningaanvragen door particulieren?NEE! Salarisverhoging hoogheemraden? NEE!

Nieuws
Delfland

Exorbitante loonsverhoging!

De hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Delfland willen zichzelf een salarisverhoging geven van 33%. De oppositiepartijen AWP, WN en PvdA zijn ronduit verbaasd.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk is sterk vertegenwoordigd in waterschappen en houdt focus op groene doelstellingen ondanks politieke verschuivingen

Ondanks de dynamiek van de recente Waterschapsverkiezingen van 15 maart jl., behoudt Water Natuurlijk, de grootste landelijke waterschapspartij, haar sterke en stabiele aanwezigheid in alle 21 waterschappen van Nederland. Ze is vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur van 13 waterschappen, waarvan in acht samen met de Boer Burger Beweging (BBB).

Nieuws
Delfland

Naar een toekomst met schoon water

De fracties van WN, AWP, PvdA en PvdD vinden het coalitie-akkoord niet inspirerend en ambitieloos. De focus ligt op een technische aanpak, terwijl die moet liggen op klimaatverandering, natuur, biodiversiteit, hergebruik van stoffen en water en de energietransitie. Juist nu! De motie van deze partijen voor de verbetering van de waterkwailteit en waternatuur is met algemene stemmen aangenomen. Een stap in de goede richting!

Nieuws
Delfland

Motie van afkeuring nieuw College van Delfland

Vandaag, 1 juni 2023, hebben de vier progressieve partijen: WaterNatuurlijk, PvdA, PvdD en AWP voor water, klimaat en natuur een motie van afkeuring ingediend in de eerste vergadering met het nieuwe college van het waterschap Delfland. De vier progressieve partijen zijn absoluut niet te spreken over het formatieproces. Daarbij zijn de progressieve partijen vanaf het begin buitengesloten. Dat heeft geleid tot een college dat absoluut geen afspiegeling is van de Verenigde Vergadering. Het coalitieakkoord van dit college toont erg weinig ambitie. Het heeft een beperkte, technische focus op het takenpakket van het waterschap terwijl maatschappelijke thema’s als klimaatverandering, waternatuur en biodiversiteit juist veel meer aandacht nodig hebben. Ook blinkt het coalitieakkoord uit in vaagtaal over de resultaten die ze wil bereiken, en vooral hoe deze resultaten moeten worden betaald.

Agenda

Onze mensen maken het verschil binnen Water Natuurlijk. Water Natuurlijk bestaat uit een mix van vrouwen en mannen en verschillende generaties.

Bekijk de gehele agenda

Waar wij voor staan

Groen

Klimaatverandering heeft grote gevolgen op natuur, ons en onze leefomgeving. Wij vinden dat de natuur centraal moet staan in het waterbeheer om zo de uitputting van de leefomgeving van mens en dier tegen te gaan.

Gezond

Ons water raakt vervuild met allerlei schadelijke afvalstoffen van landbouw en industrie, met medicijnresten en met plastic afval. Dit heeft grote gevolgen voor mens, plant en dier. Het is hoog tijd dat de waterkwaliteit in Nederland wordt verbeterd.

Gezamenlijk

Een toekomstbestendig waterbeheer kunnen we alleen bereiken door te investeren in nieuwe technologieën én in samenwerking. We bereiken meer als we beter en intensiever samenwerken met andere partijen en gebruik maken van hun kennis.

Genieten

Iedereen moet van water en natuur kunnen genieten. Water kom je immers overal tegen, binnen èn buiten de stad. Veel recreatie vindt op en rondom water plaats, waar ook veel cultuurhistorisch erfgoed te vinden is.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring