Navigatie overslaan

Ons werkgebied

Kenmerken van het gebied


Delfland bestaat uit de volgende 14 gemeenten: Delft, Den Haag, Midden-Delfland, Maassluis, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Schiedam, Vlaardingen, Westland en een deel van Leidschendam-Voorburg, Lansingerland, Rotterdam, Wassenaar en Zoetermeer.

In Delfland wonen 1,2 miljoen inwoners, het gebied is dicht bevolkt en intens bebouwd. Er is meer asfalt en beton, dan bos en groen. De meeste mensen wonen in grote steden. De Noordzee begrenst de westkant van Delfland met een strook van strand en duinen, waar ook drinkwater wordt gewonnen en gezuiverd. In het gebied wordt veel glastuinbouw bedreven: in het Westland zijn er ca 1100 glastuinbouwbedrijven en in Oostland een kleine 400. Daarnaast zijn er ca 43.000 bedrijven en circa 50 melkveehouderijen met name in Midden-Delfland Er is weinig natuur en het gebied ligt voor 50% onder de zeespiegel. Er is 743 kilometer dijken en duinen en 4325 kilometer watergangen.

Delfland is gezien de grote mate van verstedelijking en de lage ligging uitermate kwetsbaar voor klimaatverandering.

In dit drukke gebied acht Water Natuurlijk Delfland het voor het welzijn, de veiligheid en de gezondheid voor mens, plant en dier cruciaal dat er:

  • meer ruimte is voor water en natuur en de belangen van de natuur nadrukkelijk worden meegenomen
  • samenwerking is tussen alle partijen op het verbeteren van de leefomgeving
  • er tegelijkertijd duidelijke spelregels en toezicht en handhaving is om spelbrekers te voorkomen

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring