Navigatie overslaan

Water Natuurlijk is dé onafhankelijke, groene waterschapspartij, landelijk én in waterschap Aa en Maas

In het bestuur van het waterschap maakt onze fractie zich hard voor natuur, milieu en landschap bij de uitvoering van de waterschapstaken: veilige dijken, schone rivieren en sloten, een goed grondwaterpeil. We maken ons sterk voor iedereen die wil wandelen, fietsen, vissen of op een andere manier op of rond het water recreëren.

Nieuws
Landelijk

Europese verkiezingen: stem groen en waterbewust

Morgen zijn de Europese verkiezingen. Dit is jouw kans om invloed uit te oefenen op de toekomst van ons water, klimaat en milieu. Europese regelgeving speelt een cruciale rol in het beheer van waterkwaliteit, biodiversiteit en klimaatverandering. Het werk van onze waterschappen is sterk afhankelijk van Europese richtlijnen. Daarom is het belangrijk om groen te stemmen en bij te dragen aan een duurzame toekomst.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk verwelkomt nieuwe kansen door Wet op de politieke partijen

Water Natuurlijk reageert positief op de recente ontwikkelingen omtrent de Wet op de politieke partijen, die voor advies naar de Raad van State is gestuurd. Deze wet, gericht op het versterken van democratische processen door middel van financiering en transparantie voor politieke partijen, biedt nieuwe mogelijkheden voor lokale en regionale partijen ook in het waterbeheer.

Nieuws
Aa en Maas

Water Natuurlijk Aa en Maas zoekt nieuw, jong talent

Grave / Uden - De fractie van Water Natuurlijk Aa en Maas, die met 8 zetels vorig jaar als grootste uit de bus kwam bij de waterschapsverkiezingen, zoekt mannen en vrouwen die geïnteresseerd zijn in hoogwaterbescherming, waterbeheer, waterzuivering en vooral water-natuur, landschap en recreatie.

Nieuws
Aa en Maas

Besef van wateroverlast en beversporen

Het streekpanel Beneden Aa kwam op vrijdag 8 maart 2024 bijeen in Loosbroek en Middelrode. Dit orgaan van waterschap Aa en Maas is bedoeld om informatie uit te wisselen tussen het district Beneden Aa en mensen die actief zijn in dat werkgebied.

Nieuws
Aa en Maas

Pleidooi voor vasthouden extra water

Water Natuurlijk Aa en Maas luidt nu al de noodklok voor het vasthouden van extra water in Oost-Brabant. Op delen van de hoge zandgronden is de waterwinst van deze winter al meer dan gehalveerd. Woordvoerder waterbeheer Klaas van der Laan: “Na een kletsnat najaar staat de helft van de grondwaterputten op de Peelhorst alweer in het groen. Dat zou in deze tijd van het jaar na zo’n extreem nat najaar minstens lichtblauw moeten zijn."

Nieuws
Aa en Maas

Presentatie natuurherstel Deurnsche Peel

De bestuurders en vrijwilligers van Water Natuurlijk zijn vaak van harte bereid om toelichting te geven en in gesprek te gaan over water, natuur en recreatie. Soms worden ze daarvoor uitgenodigd door een lokale vereniging, en soms vindt in de eigen kring van WN een presentatie of gesprek plaats. Dit was bijvoorbeeld zo tijdens de regionale ledenvergadering van Water Natuurlijk, op 14 november 2023 in Tilburg. Daar gaf Ernest de Groot een presentatie over het herstel van het hoogveen en daarmee de natuur in de Peel. Waterschap Aa en Maas werkte daarvoor enkele jaren in de Deurnsche Peel.

Nieuws
Landelijk

Saskia Borgers voorgedragen als nieuwe dijkgraaf voor Waterschap Limburg

Water Natuurlijk is verheugd om aan te kondigen dat Saskia Borgers is voorgedragen als de nieuwe dijkgraaf van Waterschap Limburg. Saskia Borgers is momenteel lid van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en heeft tot voor kort deel uitgemaakt van het Dagelijks Bestuur.

Nieuws
Aa en Maas

Begrotingsbehandeling Aa en Maas en algemene beschouwing Water Natuurlijk

Vrijdag 17 november 2023 stond de begroting 2024 op de agenda voor het algemeen bestuur van Aa en Maas. Bij die begroting zat onder andere het projectenboek van het waterschap. De begroting die het dagelijks bestuur voorstelde, telt op tot meer dan 177 miljoen euro aan lasten, gedekt door meer dan 167 miljoen aan baten en meer dan 10 miljoen onttrekkingen aan reserves.

Nieuws
Landelijk

Officieel Statement van Water Natuurlijk

Water Natuurlijk heeft met aandacht de gebeurtenissen tijdens de recente klimaatmars in Amsterdam gevolgd. Wij begrijpen en delen de bezorgdheid over de klimaatcrisis, die een essentieel onderdeel is van onze missie voor schoon, gezond en voldoende water.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk belicht beleidsverschillen met WaterRad voor 2e kamerverkiezingen

Op het kritieke moment vlak voor de 2e Kamerverkiezingen introduceert Water Natuurlijk, de grootste waterschapspartij van Nederland, het WaterRad voor de tweede keer. Dit innovatieve instrument, dat voor het eerst werd gebruikt tijdens de vorige 2e Kamerverkiezingen, belicht opnieuw de grote verschillen in waterbeleid tussen 15 Nederlandse politieke partijen. Het benadrukt de dringende noodzaak van een duurzaam en verantwoord waterbeheer.

Nieuws
Aa en Maas

Doorstart met streekpanels van het waterschap

Waterschap Aa en Maas kende in de voorgaande bestuursperioden regiocommissies; één per district van de werkorganisatie. Voor de huidige bestuursperiode is ervoor gekozen om een meer open vorm te kiezen. Daarvoor zijn er streekpanels ingericht; opnieuw één per district. Op 3 november kreeg het streekpanel Raam al een presentatie over wat het waterschap onderneemt in dat district. Denk aan dijkverbetering langs de Maas, wijstherstel, realisatie van natte ecologische verbindingszones en aanleg van natuurvriendelijke oevers.

Nieuws
Landelijk

Nationale Actie Verspil geen Pil voor Duurzaam Medicijngebruik van Start

Op 10 oktober wordt door Walter Schrader (huisarts en milieu activist) in het gebouw van de Tweede Kamer een krachtig symbool van medicijnverspilling onthuld: een reusachtige vis, samengesteld uit pillen en vaccins die anders vernietigd zouden worden. Dit kunstwerk wordt aangeboden aan de vertegenwoordigers van de Partij voor de Dieren en GroenLinks/PvdA, de partijen die de recent aangenomen motie tegen medicijnverspilling hebben ingediend. Hiermee start de landelijke actie Verspil geen Pil, een gezamenlijke inspanning om bewuster en duurzamer medicijngebruik te bevorderen.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring