Navigatie overslaan

Water Natuurlijk is dé onafhankelijke, groene waterschapspartij, landelijk én in waterschap Aa en Maas

In het bestuur van het waterschap maakt onze fractie zich hard voor natuur, milieu en landschap bij de uitvoering van de waterschapstaken: veilige dijken, schone rivieren en sloten, een goed grondwaterpeil. We maken ons sterk voor iedereen die wil wandelen, fietsen, vissen of op een andere manier op of rond het water recreëren.

Nieuws
Landelijk

Reactie op de voorgestelde Wet op de Politieke Partijen

Water Natuurlijk verheugd over uitbreiding wet naar waterschappen, transparantie en financiële stabiliteit staan centraal.

Nieuws
Landelijk

Definitieve uitslag verkiezingen: 97 zetels voor Water Natuurlijk

Water Natuurlijk behaalt 97 zetels bij waterschapsverkiezingen, een stijging van 6 zetels. Coalitieonderhandelingen gaande, formaties afgerond in 6 waterschappen.

Nieuws
Aa en Maas

Aan en Maas benoemt zijn leden van het dagelijks bestuur

Op 9 mei 2023 benoemde het algemeen bestuur van Aa en Maas de leden van zijn dagelijks bestuur. Het gaat om vijf bestuurders vanuit de coalitiepartijen die zijn benoemd naast de dijkgraaf. Samen vormen zij het dagelijks bestuur. In dezelfde vergadering werd eerst gedebatteerd over het bereikte coalitieakkoord. Hiermee is de laatste vervolgstap gezet na de algemene verkiezing van maart. Twee mensen van Water Natuurlijk zijn nu benoemd in het dagelijks bestuur. Voor Ernest de Groot is het een herbenoeming. Voor Suzanne de Zoeten is het de eerste keer dat ze toetreedt tot het dagelijks bestuur. We wensen onze bestuurders en hun medebestuurders succes toe bij het realiseren van de mooie ambities voor deze bestuursperiode.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk onderschrijft het Maatschappelijk Manifest Bestrijdingsmiddelen

In het Maatschappelijk Manifest Bestrijdingsmiddelen roepen Natuur&Milieu, de Parkinson Vereniging en Parkinsonalliantie Nederland, de FNV en veel andere maatschappelijke organisaties de overheid op te zorgen voor natuurherstel en een gezonde omgeving waar alle Nederlanders veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Water Natuurlijk onderschrijft dit Manifest.

Nieuws
Aa en Maas

Coalitieakkoord voor Aa en Maas opgesteld

De fracties van Water Natuurlijk, Geborgd Landbouw en Natuur, VVD en PvdA hebben onder begeleiding van formateur Josan Meijers een coalitieakkoord bereikt. In het algemeen bestuur van Aa en Maas wordt dinsdag 9 mei dit resultaat besproken. We zijn tevreden met deze vervolgstap op de verkiezing van 15 maart en we hebben hiermee vertrouwen in een goed vervolg van het waterschapswerk gedurende 2023-2027.

Nieuws
Aa en Maas

Volgende fase coalitievorming 2023-2027

De coalitievorming in waterschap Aa en Maas is een volgende fase ingegaan. Op 14 april 2023 presenteerde informateur Josan Meijers haar advies over de weg van verkiezingsuitslag naar bestuurscoalitie. Zij adviseerde een coalitie van Water Natuurlijk, Geborgden (natuur en agrarisch), VVD en PvdA. 'Water Natuurlijk heeft kennis genomen van het advies van de informateur en heeft besloten om dit advies over te nemen,' aldus WN-leider Ernest de Groot. 'Deze week vinden de vervolggesprekken plaats.' Aan Josan Meijers is gevraagd om de gesprekken verder te begeleiden, nu als formateur. De geadviseerde coalitie zou 19 van de 30 zetels in het algemeen bestuur verenigen: een goede meerderheid en stevige gelegenheid voor oppositie. Toch leeft er bij álle fracties veel overeenstemming. Uit de gesprekken in de informatiefase bleek ondermeer dat fracties veel waarde hechten aan het nog lopende waterbeheerprogramma dat in de voorgaande bestuursperiode is vastgesteld.

Nieuws
Aa en Maas

Informatiefase voor coalitievorming 2023-2027

Na afloop van de installatievergadering van het algemeen bestuur, op 29 maart, gaven de fracties elk hun visie op de recente verkiezingsuitslag. Daarmee startte de informatiefase van de coalitievorming bij het waterschap. Als grootste fractie heeft Water Natuurlijk hierin het initiatief genomen. Tijdens de informatiefase wordt informeel afgetast welke fracties waarover afspraken kunnen maken. Dat is een breed en open verkenning. Pas wanneer een richting duidelijk is, kan de formatiefase beginnen. In die volgende fase wordt onderhandeld over een coalitieakkoord. Water Natuurlijk en de andere fracties laten de informatiefase voorzitten door Josan Meijers. Zij is gevraagd tijdelijk op te treden als informateur bij het waterschap. Mevrouw Meijers heeft in Gelderland de nodige bestuurlijke ervaring opgedaan.

Nieuws
Aa en Maas

Laatste algemeen-bestuursvergadering voor fractie 2019-2023

Maandagmiddag 27 maart 2023 vergaderde in Den Bosch een laatste keer het algemeen bestuur van Aa en Maas van de periode 2019-2023. Onze fractie Water Natuurlijk liet zich na die gelegenheid op de foto zetten in het waterschapshuis. Het algemeen bestuur besliste in deze laatste vergadering over de toelating van de verkozen en benoemde leden voor de periode 2023-2027. Dat nieuwe algemeen bestuur begint op 29 maart aan zijn werk.

Nieuws
Landelijk

Onjuiste informatie over Water Natuurlijk in verschillende media

Recentelijk is er in verschillende media aangegeven dat Water Natuurlijk een samenwerkingsverband is tussen GroenLinks, D66 en Volt. Graag willen wij benadrukken dat deze informatie onjuist is. Water Natuurlijk is in 2008 opgericht op initiatief van een aantal natuur- en recreatieorganisaties. Water Natuurlijk is een onafhankelijke waterschapspartij die niet gebonden is aan een bepaalde politieke partij.

Nieuws
Landelijk

Wereld Water Dag - 22 maart

Op 'Wereld Water Dag' 22 maart staat water wereldwijd in de aandacht. Water is nodig voor al het leven. Toch hebben miljoenen mensen niet voldoende schoon water en sterven miljoenen kinderen aan ziektes die via water worden overgebracht. Mede door klimaatverandering leiden velen in de armste landen steeds vaker zwaar onder droogte. Maar door regen, rivieren die buiten hun oevers treden en zeespiegelstijging treden ook vaker overstromingen op. Velen gaven op 15 maart hun stem aan Water Natuurlijk. Water Natuurlijk geeft komende vier jaar een stem aan de natuur.

Nieuws
Landelijk

Voorlopige uitslagen verkiezingen

Water Natuurlijk groeit!

Nieuws
Aa en Maas

Het verkiezingsresultaat bij Aa en Maas

Deze donderdag 16 maart is het voorlopige resultaat bekendgemaakt van de waterschapsverkiezing van 15 maart 2023. De definitieve verkiezingsuitslag wordt verwacht donderdag 23 maart. Op basis van de voorlopige uitslag blijft Water Natuurlijk de grootste fractie in het algemeen bestuur van Aa en Maas, wellicht met een zetel extra: van 7 naar 8 mensen. Enkele andere veranderingen in het algemeen bestuur zijn de komst van BBB (wellicht 7 zetels) en Partij voor de Dieren (wellicht 2 zetels). Het campagneteam van WN Aa en Maas, tezamen met de andere kandidaten van Water Natuurlijk, is alle kiezers dankbaar voor hun stem! We houden u hier de komende weken graag op de hoogte van de definitieve uitslag en de start van de nieuwe bestuursperiode.

zaterdag 10 juni 2023 - 10:00 - 17:00

Algemene Ledenvergadering

Landelijk

Op zaterdag 10 juni vindt de landelijke Algemene Ledenvergadering plaats bij Seets2Meet, Moreelsepark 65 te Utrecht

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring