Navigatie overslaan

Water Natuurlijk is dé onafhankelijke, groene waterschapspartij, landelijk én in waterschap Aa en Maas

In het bestuur van het waterschap maakt onze fractie zich hard voor natuur, milieu en landschap bij de uitvoering van de waterschapstaken: veilige dijken, schone rivieren en sloten, een goed grondwaterpeil. We maken ons sterk voor iedereen die wil wandelen, fietsen, vissen of op een andere manier op of rond het water recreëren.

Nieuws
Aa en Maas

Pleidooi voor vasthouden extra water

Water Natuurlijk Aa en Maas luidt nu al de noodklok voor het vasthouden van extra water in Oost-Brabant. Op delen van de hoge zandgronden is de waterwinst van deze winter al meer dan gehalveerd. Woordvoerder waterbeheer Klaas van der Laan: “Na een kletsnat najaar staat de helft van de grondwaterputten op de Peelhorst alweer in het groen. Dat zou in deze tijd van het jaar na zo’n extreem nat najaar minstens lichtblauw moeten zijn."

Nieuws
Aa en Maas

Presentatie natuurherstel Deurnsche Peel

De bestuurders en vrijwilligers van Water Natuurlijk zijn vaak van harte bereid om toelichting te geven en in gesprek te gaan over water, natuur en recreatie. Soms worden ze daarvoor uitgenodigd door een lokale vereniging, en soms vindt in de eigen kring van WN een presentatie of gesprek plaats. Dit was bijvoorbeeld zo tijdens de regionale ledenvergadering van Water Natuurlijk, op 14 november 2023 in Tilburg. Daar gaf Ernest de Groot een presentatie over het herstel van het hoogveen en daarmee de natuur in de Peel. Waterschap Aa en Maas werkte daarvoor enkele jaren in de Deurnsche Peel.

Nieuws
Landelijk

Saskia Borgers voorgedragen als nieuwe dijkgraaf voor Waterschap Limburg

Water Natuurlijk is verheugd om aan te kondigen dat Saskia Borgers is voorgedragen als de nieuwe dijkgraaf van Waterschap Limburg. Saskia Borgers is momenteel lid van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en heeft tot voor kort deel uitgemaakt van het Dagelijks Bestuur.

Nieuws
Aa en Maas

Begrotingsbehandeling Aa en Maas en algemene beschouwing Water Natuurlijk

Vrijdag 17 november 2023 stond de begroting 2024 op de agenda voor het algemeen bestuur van Aa en Maas. Bij die begroting zat onder andere het projectenboek van het waterschap. De begroting die het dagelijks bestuur voorstelde, telt op tot meer dan 177 miljoen euro aan lasten, gedekt door meer dan 167 miljoen aan baten en meer dan 10 miljoen onttrekkingen aan reserves.

Nieuws
Landelijk

Officieel Statement van Water Natuurlijk

Water Natuurlijk heeft met aandacht de gebeurtenissen tijdens de recente klimaatmars in Amsterdam gevolgd. Wij begrijpen en delen de bezorgdheid over de klimaatcrisis, die een essentieel onderdeel is van onze missie voor schoon, gezond en voldoende water.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk belicht beleidsverschillen met WaterRad voor 2e kamerverkiezingen

Op het kritieke moment vlak voor de 2e Kamerverkiezingen introduceert Water Natuurlijk, de grootste waterschapspartij van Nederland, het WaterRad voor de tweede keer. Dit innovatieve instrument, dat voor het eerst werd gebruikt tijdens de vorige 2e Kamerverkiezingen, belicht opnieuw de grote verschillen in waterbeleid tussen 15 Nederlandse politieke partijen. Het benadrukt de dringende noodzaak van een duurzaam en verantwoord waterbeheer.

Nieuws
Aa en Maas

Doorstart met streekpanels van het waterschap

Waterschap Aa en Maas kende in de voorgaande bestuursperioden regiocommissies; één per district van de werkorganisatie. Voor de huidige bestuursperiode is ervoor gekozen om een meer open vorm te kiezen. Daarvoor zijn er streekpanels ingericht; opnieuw één per district. Op 3 november kreeg het streekpanel Raam al een presentatie over wat het waterschap onderneemt in dat district. Denk aan dijkverbetering langs de Maas, wijstherstel, realisatie van natte ecologische verbindingszones en aanleg van natuurvriendelijke oevers.

Nieuws
Landelijk

Nationale Actie Verspil geen Pil voor Duurzaam Medicijngebruik van Start

Op 10 oktober wordt door Walter Schrader (huisarts en milieu activist) in het gebouw van de Tweede Kamer een krachtig symbool van medicijnverspilling onthuld: een reusachtige vis, samengesteld uit pillen en vaccins die anders vernietigd zouden worden. Dit kunstwerk wordt aangeboden aan de vertegenwoordigers van de Partij voor de Dieren en GroenLinks/PvdA, de partijen die de recent aangenomen motie tegen medicijnverspilling hebben ingediend. Hiermee start de landelijke actie Verspil geen Pil, een gezamenlijke inspanning om bewuster en duurzamer medicijngebruik te bevorderen.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk roept op tot Nationaal Klimaat- en Crisisplan na KNMI'23 Rapport

De bevindingen van het recent uitgebrachte KNMI'23-rapport wekken geen verbazing bij Water Natuurlijk. Als de grootste waterschapspartij in Nederland, onderkennen we de alarmerende signalen van klimaatverandering en de impact ervan op ons land al jarenlang. In reactie op het rapport, versterkt door onze langdurige ervaring en observaties, slaan we nu alarm en roepen de nationale overheid op om per direct een omvangrijk Nationaal Klimaat- en Crisisplan te ontwikkelen en uit te voeren.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk is sterk vertegenwoordigd in waterschappen en houdt focus op groene doelstellingen ondanks politieke verschuivingen

Ondanks de dynamiek van de recente Waterschapsverkiezingen van 15 maart jl., behoudt Water Natuurlijk, de grootste landelijke waterschapspartij, haar sterke en stabiele aanwezigheid in alle 21 waterschappen van Nederland. Ze is vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur van 13 waterschappen, waarvan in acht samen met de Boer Burger Beweging (BBB).

Nieuws
Landelijk

Reactie op de voorgestelde Wet op de Politieke Partijen

Water Natuurlijk verheugd over uitbreiding wet naar waterschappen, transparantie en financiële stabiliteit staan centraal.

Nieuws
Landelijk

Definitieve uitslag verkiezingen: 97 zetels voor Water Natuurlijk

Water Natuurlijk behaalt 97 zetels bij waterschapsverkiezingen, een stijging van 6 zetels. Coalitieonderhandelingen gaande, formaties afgerond in 6 waterschappen.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring