Navigatie overslaan

Wat we doen

Werkorganisatie en bestuur

Het waterschap beschikt over een werkorganisatie van een paar honderd medewerkers. Zij werken verdeeld over het hoofdkantoor in 's-Hertogenbosch en de districtskantoren met hun werkplaatsen. Aan het hoofd van het waterschap staat het algemeen bestuur. Dat algemeen bestuur benoemt uit zijn midden enkele leden in het dagelijks bestuur. Daarnaast wordt de dijkgraaf benoemd in het dagelijks bestuur. De dijkgraaf treedt op als de voorzitter van zowel het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur.

Eens in de vier jaar, tegelijk met de verkiezing voor provinciale staten, worden de leden van het algemeen bestuur gekozen. Degenen die in het algemeen bestuur zijn gekozen vanuit één kieslijst, vormen samen een fractie. De fractie van Water Natuurlijk is momenteel de grootste fractie in het algemeen bestuur van Aa en Maas. Na de verkiezing van 2019 is een coalitie gevormd waarin Water Natuurlijk één van de partners is. Daardoor is ook een lid van Water Natuurlijk benoemd in het dagelijks bestuur van het waterschap.

De werkorganisatie verricht het dagelijkse werk van het waterschap. Daarbij wordt de werkorganisatie aangestuurd door het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur beslist over grotere zaken waarvoor de medewerkers geen mandaat hebben. Het dagelijks bestuur bereidt ook de beslissingen voor die het algemeen bestuur moet nemen. De beslissingen waarvoor het algemeen bestuur nodig is, gaan over de begroting, jaarstukken en belastingen, en over de politiek-bestuurlijke keuzes.

Vergaderzaal in het waterschapshuis in 's-Hertogenbosch

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring