Navigatie overslaan

Programma

Lijsttrekker Ernest de Groot: “Hou van mens en natuur en stem op 15 maart voor meer dan voldoende, schoon en gezond, natuurlijk en recreatief water op Water Natuurlijk.”

Onze richting voor de toekomst

Water Natuurlijk bereidt voor verkiezingen landelijk een algemeen programma voor. Dat algemene programma wordt verfijnd op het niveau eerst van de regio (Brabant) en dan op het niveau van het waterschap (Aa en Maas). Als de fractie van Water Natuurlijk in het waterschap deelneemt aan de coalitie, wordt er ook een coalitieprogramma of bestuursakkoord opgesteld.

Voor het waterschap geeft niet alleen het coalitieprogramma of bestuursakkoord richting aan het werk van die bestuursperiode, maar ook het waterbeheerprogramma. Dat waterbeheerprogramma beschrijft minder in politiek-bestuurlijke termen, maar meer in termen van de waterschapstaken hoe dat waterschap zijn werk wil verrichten.

De programma's bij waterschap Aa en Maas

Programmapunten Water Natuurlijk 2019-2023 bij Aa en Maas

Veilig water
Een waterschap dat wateroverlast én verdroging voorkomt. Water ruimte geven waar dat kan, zo lang mogelijk vasthouden, opslaan en voorkomen dat laaggelegen woongebieden overstromen. Vasthouden, bergen en dan pas doorgeven!

Gezond water
We staan voor gezond water voor mens, plant en dier. Bron voor prima voedsel en een aantrekkelijke leefomgeving. Water doet leven!

Mooi water
Genieten van water in stad en veld, van kronkelende beken met een gezonde visstand en natuurlijke vriendelijke oevers met bloemen en vogels. Ruimte, rust en afkoeling. Water is cool!

Betaalbaar water
Efficiënt en effectief waterbeheer. Bewust investeren in de toekomst. Daar betaalt iedereen waterschapsbelasting voor. Goede dingen doen tegen laagst mogelijke kosten. Duurzaam waterbeheer loont!

Helder water
Een betrokken bestuur en heldere communicatie. Inspraak voor duurzame inrichting, beheer en onderhoud van het watersysteem. Betrekken, luisteren en praten maakt transparant!

Kortom: Water Natuurlijk biedt veiliger water, gezonder water, mooier water, innovatief water, verbindend water en tevens helder en betaalbaar water ofwel meer waar(de) voor je geld!

Coalitieakkoord WN, Geborgd, VVD en PvdA 2023-2027 voor Aa en Maas

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring