Navigatie overslaan

Motie groenblauwe diensten grondgebruikers

Water Natuurlijk heeft in haar partijprogramma opgenomen dat grondgebruikers die acties ondernemen om het watersysteem (waterkwaliteit en waterkwantiteit) te verbeteren financieel moeten worden ondersteund door het waterschap.

Dit is een heel belangrijk speerpunt voor onze partij. Om hiervoor de eerste stap te zetten hebben wij een motie opgesteld: motie ‘Groenblauwe diensten grondgebruikers’. Deze motie vraagt het waterschap een regeling te ontwikkelen om de financiële ondersteuning vorm te geven.

Waarom deze motie?

Het op orde brengen van het watersysteem heeft grote prioriteit. De klimaatveranderingen veroorzaken waterschaarste maar ook hevige regenbuien en dit vraagt om een flexibel watersysteem. Het watersysteem verbeteren kan het waterschap niet alleen, we moeten het als inwoners van ons gebied echt samen doen.

Hierbij spelen de bodem en de wijze waarop gronden worden gebruikt een grote rol, denk aan de bodem als spons: een goede bodem houdt water langer vast. Ook het verbeteren van de waterkwaliteit is van groot belang. Dit kan op veel manieren en ook hier is de bodem belangrijk, als voorbeeld: voorkomen van uitspoelen van verontreinigingen vanuit de bodem naar het water.

Een belangrijke groep grondgebruikers is de agrarische sector, ze bezitten veel gronden in de Hollandse Delta. Acties en intenties die deze sector wil nemen om het watersysteem te verbeteren hebben grote potentie en verdienen een tegenprestatie van het waterschap. Ook kan een financiële ondersteuning stimulerend werken: dat is hard nodig.

Water Natuurlijk vindt het belangrijk bij het ontwikkelen van deze regeling ervaringen van andere waterschappen te gebruiken en de agrarische sector te vragen om inbreng. We willen een eenvoudige en werkbare regeling om het gebruik ervan zoveel mogelijk te stimuleren.

Het proces

Water Natuurlijk heeft de motie voorgelegd aan het bestuur van het waterschap in de laatste verenigde vergadering. Met een grote meerderheid heeft het Algemeen bestuur de motie aangenomen. Wij zien dit als een signaal dat onze collega bestuurders ook het belang inzien van maatregelen om ons watersysteem te verbeteren, een heel goede start van onze nieuwe bestuursperiode!

Het vervolg…

De komende tijd gaan de ambtenaren aan de slag met het uitwerken van de regeling, deze wordt dan in concept voorgelegd aan het bestuur. Water Natuurlijk gaat in de tussentijd input verzamelen van de grondgebruikers en deze inbrengen. Samen werken aan een beter watersysteem: dat is waar we voor staan en gaan.

De ingediende motie vind je als download onderaan deze pagina.

Mocht je vragen hebben, of goede ideeën over deze regeling: zeer welkom, neem contact met ons op!

Konnie Wilkens – fractievoorzitter Water Natuurlijk Hollandse Delta

konniewilkens@gmail.com

06 – 28 155 927

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring