Navigatie overslaan

Verlies biodiversiteit onderschat

Water Natuurlijk geeft prioriteit aan herstel van biodiversiteit en stemde dus voor een amendement van de Partij voor de Dieren om dit beter te verankeren in de watervisie.

Helaas stemde een meerderheid in het bestuur van het waterschap Hollandse Delta tegen. Velen zien het probleem niet. Dit terwijl de biodiversiteit achteruit holt.

Watervisie

Het bestuur van het waterschap stelde recent de watervisie vast. Een gemeente heeft een omgevingsvisie. En het waterschap nu, na een discussie van jaren, een watervisie. Een stip op de horizon. Belangrijk voor de koers van ons waterschap. Ondanks het feit dat alle waterschappen in ons land een handtekening gezet hebben onder het zogenoemde “position paper biodiversiteit” komt dat niet sterk naar voren in watervisie. Reden voor de Partij voor de Dieren om een amendement in te dienen.

Een meerderheid in het bestuur stemde tegen en uit de discussie kwam naar voren dat velen het probleem niet zien en de zorg voor biodiversiteit wordt ook wel als nadelig voor de landbouw gezien. Dit terwijl uiteraard het tegenovergestelde het geval is. Sommigen stellen zelfs dat het goed gaat met de biodiversiteit, terwijl onderzoeken die het tegendeel bewijzen steeds indringer wijzen op een dramatische achteruitgang van de natuur.

Veldleeuwerik

Boerenlandvogels verdwijnen

Ieder jaar zijn er 20.000.000 vogels minder in de Europese Unie. Onderzoek in 28 landen naar 170 vogelsoorten over een periode van bijna 40 jaar wijst dat uit. Insecteneters en boerenlandvogels staan het sterkst onderdruk, maar ook stadsvogels en bosvogels lopen terug. Gemiddeld over de Europese Unie voor stadsvogels een teruggang van 28 % en voor bosvogels 18 %. Van boerenlandvogels zijn we de afgelopen 40 jaar 57 % kwijtgeraakt.

Zoals gezegd de cijfers geven een gemiddelde voor de EU. In Nederland is het nog veel dramatischer. Hier zijn soorten van het boerenland aan het uitsterven. Hier gelden cijfers als 96 % teruggang voor de Veldleeuwerik, 94 % voor de Patrijs en 93 % voor de Ringmus. Om maar enkele boerenlandvogels te noemen.

Joost Kievit: “In mijn jeugd moest ik na schooltijd vaak op het land werken. Het gezang van Veldleeuweriken was er bij. In het voorjaar en in de zomer was het er altijd. Het ziet er naar uit dat deze mooie dieren tijdens mijn leven uitsterven in ons land.”

Waterschap aan de lat

Het waterschap is samen met de landbouw de bepalende factor voor biodiversiteit op het platteland. De nationale afspraak is ook dat de waterschappen vol inzetten op herstel van biodiversiteit. Water Natuurlijk roept andere partijen in het waterschapsbestuur op om onze zorgplicht serieus te nemen en samen te werken aan herstel van biodiversiteit.

Joost Kievit MSc

Vriend worden!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring