Navigatie overslaan

Kansen voor knotwilgen Korteweg

Water Natuurlijk pleitte in de discussie over de aanleg van een fietspad langs de Korteweg bij Zuid-Beijerland voor een natuurvriendelijke oever en behoud van knotwilgen.

De oever van de nieuw te graven sloot wordt natuurvriendelijk en er zijn kansen voor de knotwilgen. Dankzij een ingediende motie van de fractie Natuur.

Aanleg fietspad

Eindeloos is er gepraat over de aanleg van een fietspad langs de Korteweg bij Zuid-Beijerland. De huidige verbinding is niet veilig voor fietsers. Tal van varianten passeerden de revue en afgelopen week moest het algemeen bestuur van het waterschap Hollandse Delta beslissen over de uitvoering. Het collegevoorstel ging uit van de aanleg van een natuurvriendelijke oever en de kap van de ongeveer 100 knotwilgen aan de zuidkant van de weg.

Deze wilgen staan in de weg en verplanten zou veel kosten en weinig kans bieden op een goed resultaat. Reden voor de fractie Natuur om gesteund door Water Natuurlijk een motie in te dienen voor het verplanten van de bomen. Frans Zijderveld van de fractie Natuur bij de toelichting van zijn motie: “De aanleg van nieuwe infrastructuur zoals dit fietspad gaat traditioneel ten koste van de biodiversiteit. Dat kan niet meer. We moeten via behoud naar herstel van biodiversiteit.” Ook nuanceerde hij de kosten. Als je gaat meerekenen hoeveel jaar onderhoud nodig is om weer dergelijke knotwilgen te krijgen, ben je duurder uit. En er zijn mooie voorbeelden van het met succes verplanten van oude knotwilgen.

Korteweg

Goed voorbeeld

Een boer bij ’s-Gravendeel gaf het goede voorbeeld. Voor de aanleg van de hoge snelheidslijn moest hij grond inleveren. Daar stonden mooie oude knotwilgen. Zonde om ze weg te zagen. Met een kraan liet hij ze verhuizen naar een ander perceel en daar staan nu alweer zo’n 20 jaar in volle glorie een mooie bijdrage te leveren aan het landschap, de biodiversiteit en het klimaat. En er zijn meer voorbeelden van een geslaagde her-plant.

Tijdens de discussie over de motie kwam naar voren dat het waterschap ervan uit ging dat de bomen na het ontgraven tijdelijk in depot gezet moesten worden om pas na een jaar of langer op de nieuwe plek gezet te worden. Dat geeft uiteraard hogere kosten en minder kans op succes. De bomen moeten rechtstreeks naar hun nieuwe standplaats. De motie kreeg een ruime meerderheid en heemraad Henk van der Drift liet ook zijn groene hart spreken.

Verplaatste knotwilgen

Er komt een gefaseerde benadering. De aannemer die het fietspad gaat aanleggen wordt uitgedaagd om met een oplossing te komen voor het rechtstreeks verplanten van de wilgen. Mocht dat niet lukken, dan laat het waterschap de knotwilgen uitgraven en klaar zetten voor transport. Ze worden dan ter beschikking gesteld aan de streek. Iedereen die een plek heeft voor een of meer bomen kan zich dan melden. Tijdens de Verenigde Vergadering kwam de eerste aanmelding al binnen. Boeren, burgers en bedrijven in de Hoeksche Waard moeten toch in staat zijn deze mooie bomen een nieuw leven te bezorgen.

Joost Kievit MSc

Vriend worden!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring