Navigatie overslaan

Hoe toekomstbestendig is het waterbeleid in de verkiezingsprogramma's?

Vinden politieke partijen dat water een belangrijk aandachtspunt is bij de herinrichting van Nederland, ‘water en bodem sturend’? Hoe reageren ze op heftige regenbuien en toenemende droogte? Welke aandacht schenken partijprogramma’s aan natuur, biodiversiteit, kwaliteit van water? Moet de vervuiler van water betalen en hoe kijken zij aan tegen wet op politieke partijen en geborgde zetels?

Om een antwoord op die vragen te krijgen heeft Water Natuurlijk de verkiezingsprogramma’s van 15 politieke partijen langs een meetlat gelegd. Die meetlat verwoordt standpunten van Water Natuurlijk over onderwerpen die nationaal geregeld moeten worden voor een toekomstbestendig waterbeleid in Nederland: Het WaterRad.

De standpunten van Water Natuurlijk zijn vervat in een zevental uitgangspunten die in de zomer van 2023 aan politieke partijen is verstuurd om in hun verkiezingsprogramma op te nemen. Water Natuurlijk is de groene stem in de waterschappen en staat voor veilig, voldoende, schoon en gezond water voor mens, plant en dier; onderwerpen die in het WaterRad aan de orde komen.

Hier leest u wat het WaterRad zegt over de diverse partijen.

Ontdek het WaterRad

Nagezonden reactie Partij van de Dieren (na publicatie WaterRad)

De Partij voor de Dieren (PvdD) benadert woningbouw op een holistische manier, waarbij water en bodem als leidende factoren worden beschouwd. Wij bouwen niet in laaggelegen polders of buitendijks, gezien deze niet klimaatbestendig zijn. Ons standpunt is dat woningbouw in een gebied als de Zuidplaspolder, gelegen op veengrond en ver onder het NAP, risicovol is. Wij luisteren naar de waarschuwingen van waterschappen en streven naar veilige en duurzame woonomgevingen. Dit weerspiegelt onze visie dat je niet overal meer kunt bouwen vanwege klimaatverandering en milieu-impact.

Tegelijkertijd ziet PvdD droogte als een urgent probleem. Ons watersysteem is zodanig ingericht dat zoetwater snel wordt afgevoerd, terwijl grondwaterpeilen kunstmatig laag worden gehouden voor de landbouw. Dit leidt tot bodemverdichting, waardoor waterretentie vermindert en huizen en dijken verzakken. Wij pleiten voor dynamische waterpeilen, een eerlijke waterverdeling, en een klimaatrobuuste inrichting van het land. Zo willen we water vasthouden en overstromingen voorkomen.

Daarom zijn wij het niet eens met de beoordeling van Water Natuurlijk. PvdD zet juist in op geïntegreerde oplossingen tegen droogte.Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring