Navigatie overslaan

Water Natuurlijk in Algemeen Bestuur van Waterschap Rijn en IJssel: november 2023

De belangrijkste onderwerpen waren de Bestuursrapportage en de begroting. Leuk was de installatie van de nieuwe jeugdbestuurder: Hannah de Boer!

Uit de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 november 2023.


Bestuursrapportage 2023-2

Het Algemeen Bestuur stemt in met de tweede rapportage over de voortgang op het beleid en de begroting. De bestuursrapportage wordt drie keer per jaar aan het bestuur voorgelegd.

Een aantal posten vallen hoger uit dan voorzien. Dat komt onder andere door hogere energiekosten en een lekkage in een leiding bij rioolwaterzuivering Nieuwgraaf. Daarover is besloten dat de hele leiding vervangen moet worden om calamiteiten te voorkomen. Ook de baten stijgen, onder andere vanwege een meevaller in de verkoop van biogas en de actuele WOZ-waarden.

Begroting 2024

Water Natuurlijk kan instemmen met de begroting voor 2024 en de voorgestelde tarieven. Er is voldoende aandacht om te zorgen voor een klimaat robuust en veilig gebied. Het halen van de Kader Richtlijn Water-doelen (KRW) wordt nog een hele opgave, maar de inspanningen staan geprogrammeerd in deze begroting.

Beekherstel Beurzerbeek benedenloop

Het bestuur stemt in met het investeringsvoorstel voor het herinrichten van de Beurzerbeek bij Winterswijk. Door de beek ondieper te maken, stuwen te verwijderen en meer ruimte te geven, kunnen vissen stroomopwaarts zwemmen en KRW-doelen worden behaald. Water Natuurlijk is blij met de voornemens om de oevers in te planten en bij te dragen aan het natuurlijke bosbeek-karakter. Ook positief is het dat bewoners enthousiast zijn dat de verdroging wordt aangepakt.

Ruimte voor Levende Rivieren

Water Natuurlijk vraagt aandacht voor het Manifest Ruimte voor Levende Rivieren, opgezet door het Wereld Natuur Fonds en ARK Rewilding Nederland. Er wordt veel gedaan voor het veilig houden van het gebied. Vaak gebeurt dat met technische oplossingen en stevige dijken. Water Natuurlijk roept het waterschap op om royaal te kiezen voor meer natuur en recreatiemogelijkheden in het rivierengebied. Zo maken we het rivierengebied klimaatrobuust met een plus voor alle soorten, van rivierprik, zwarte populier, cipreswolfsmelk en zeearend tot mens.

Verdieping:

Luister hier de volledige vergadering van 7 november 2023 terug: https://wrij.waterschapsinformatie.nl/vergadering/1067079

Bekijk hier de complete agenda en alle stukken zoals de begroting: https://wrij.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/0f81c3af-ea07-4f86-8bf6-1e816e2bfa01

Ontmoet Hannah de Boer, de nieuwe jeugdbestuurder: https://www.wrij.nl/actueel/nieuwsoverzicht/hannah-boer-nieuwe-jeugdbestuurder

Ruimte voor Levende Rivieren krijg je zo: https://www.levenderivieren.nl/

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring