Navigatie overslaan

Nederland Waterland - 2 februari - World Wetlands Day

Op 2 februari 1971 werd in Ramsar, de Iraanse stad aan de Kaspische Zee, de zogenaamde Ramsar-conventie ondertekend; het UNESCO Wetlands verdrag over het behoud van drassige gebieden. Die moerassige gebieden zijn belangrijk onder meer voor de instandhouding van biodiversiteit.

Nederland - Waterland
Nederland is een waterland bij uitstek. De ligging in de delta van Schelde, Maas en Rijn. De IJssel, Vecht, Hunze, Aa’s en Eems uitmondend in IJsselmeer en Waddenzee. Een groot deel van het land, van Fryslân tot Hollandse meren en polders, ligt onder de zeespiegel. Zonder duinen en dijken zou een groot deel van Nederland onder water staan. Ondanks (en deels dankzij) alle waterwerken is Nederland nog rijk aan landschapstypen met overgangen van land naar water.

Klimaatadaptatie
Met de klimaatverandering en verwachte zeespiegelstijging breidt het “waterland” zich uit. En als de gevolgen van de stijging zich aandienen heeft ons waterland meer nodig dan een Hansje Brinker uit Haarlem. Nederland moet zich aanpassen een toekomst met een steeds dalende bodem, verzilting, klusterbuien, droogteperioden en een Rijn die zich steeds meer gedraagt als een regenrivier. Mede daarom vindt Water Natuurlijk dat opgaves gebiedsgericht en integraal moeten worden aangepakt: met oog voor klimaat, energie biodiversiteit, wonen, werken en ontspannen.

Water, bodem en natuur
De natuur is de basis voor een goed functionerend en gezond watersysteem. Voor het herstel van de biodiversiteit kiest Water Natuurlijk voor natuurlijke oplossingen, waar nodig ondersteund door technische maatregelen. Een gezonde bodem die water kan opnemen en vasthouden vormt de basis voor schone, natuurlijke watersystemen. Water Natuurlijk wil een fysisch-geografische grondslag voor de ruimtelijke ordening in ons waterland, waarin water, bodem en natuur een leidende stem hebben. Bij water tekort krijgt de natuur prioriteit.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring