Navigatie overslaan

De weg van watersnood naar natuur-inclusief waterbeheer

Op 1 februari 1953 leidde een stormvloed tot de watersnoodramp in de Zeeuwse, Zuid-Hollandse en Brabantse Delta. De zware storm met windkracht 10 veroorzaakte bij hoogwater 96 dijkdoorbraken en kostte 1836 slachtoffers het leven.

Waterwetten
Uitvoering van achtereenvolgens de Deltawet, Wet op de Waterkering en Waterwet moet het risico op overstromingen beperken en zorgen voor voldoende waterveiligheid. Bij de uitvoering is steeds meer rekening gehouden met het belang, de waarde en kracht van natuur; zoals bij de (halfopen) Oosterscheldedam, het kierbesluit, de Zandmotor en Ruimte voor de rivier.

Hoogwaterbeschermingsprogramma
Om het hoofd te bieden aan de klimaatverandering en weersextremen wordt nu met het Hoogwaterbeschermingsprogramma nog 1500 kilometer aan primaire dijken versterkt. Slimme innovaties kunnen gelijktijdig ambities met duurzaamheid, klimaat, circulariteit, ruimtelijke kwaliteit, mobiliteit en biodiversiteit dienen. Gezonde en bodem- en watersystemen dragen bij aan wat leeft op land en in water.

Kracht en pracht van Natuurlijk Waterbeheer
Met de ervaring uit het verleden en groeiend inzicht in ecologische basisprincipes wil Water Natuurlijk naar een toekomstbestendig waterbeheer. Water Natuurlijk wil daarom meer aandacht voor natuur-inclusief werken; met biodiversiteit als bondgenoot bij aanleg, beheer en onderhoud van mooie en robuuste waterwerken.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring