Navigatie overslaan

Water Natuurlijk steunt petitie tegen vernietiging van bruikbare medicijnen

In Nederland wordt jaarlijks voor ca. 100 miljoen euro aan medicijnen weggegooid, verbrand of door het riool gespoeld. Het RIVM schat dat er jaarlijks 1382 ton aan medicijnresten in het Nederlandse afvalwater terechtkomt. Een derde daarvan wordt niet verwijderd door de rioolwaterzuivering. Water Natuurlijk steunt de petitie om heruitgave van niet gebruikte medicijnen mogelijk te maken. Om mensenlevens te redden en het bewustzijn te vergroten om verspilling tegen te gaan, en zo ook vervuiling van oppervlaktewater te beperken.

Petitie

Op 7 maart wordt een petitie aan de regering aangeboden. Deze bepleit concrete stappen om duurzamer met medicijnen om te gaan. Enerzijds door inzameling, vervoer en donatie van medicijnen aan mensen die het hard nodig hebben toe te staan. Anderzijds door wetswijzigingen door te voeren, zodat ook in de toekomst deze medicatie nuttig en legaal kan worden gebruikt, en de grondstoffen zo mogelijk kunnen worden hergebruikt. De petitie wordt ondersteund door een groot aantal apothekers, huisartsen, journalisten, opiniemakers, kunstenaars, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Ook Water Natuurlijk schaart zich achter deze petitie die al door 16.000 Nederlanders is ondertekend. Bij meer dan 20.000 ondertekenaars kan dit burgerinitiatief van (huisarts en rampenarts) Walter Schrader naar Europees niveau getild worden.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Als patiënten of zorginstellingen niet gebruikte geneesmiddelen terugbrengen naar de apotheek, worden deze standaard vernietigd. De huidige regelgeving bepaalt dat deze medicijnen niet opnieuw uitgegeven kunnen worden, ook niet in de onaangebroken originele verpakking. Dit strookt niet met de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG) van de VN. Het is zonde van de kostbare geneesmiddelen en grondstoffen, én ethisch niet uit te leggen. Deze medicatie kan immers bijdragen aan het bestrijden van ongemak, ziektes en sterfte bij een humanitaire crisis, zoals nu in Oekraïne, Turkije en Syrië en de talloze vluchtelingencentra.

Goede waterkwaliteit

De Nederlandse bevolking gebruikt steeds meer medicijnen. Medicijnresten belanden via urine en ontlasting in het riool en worden (maar voor een zeer klein deel) ook direct in het riool gespoeld. Voor het milieu heeft deze praktijk echter belangrijke gevolgen. Het wordt steeds moeilijker en kostbaarder medicijnresten uit het water te filteren om de Nederlandse bevolking van veilig drinkwater te kunnen voorzien en het oppervlaktewater schoon te houden. Water- en bodemleven worden bedreigd door medicijnresten, vissen vertonen afwijkend gedrag en kunnen zelfs onder invloed van hormonen in het oppervlakte water spontaan van geslacht veranderen.

Een goede waterkwaliteit is een voorwaarde voor een goede leefomgeving, onze gezondheid en de natuur. In alle wateren in Nederland moet ons water schoon, gezond en levend zijn. Dat is ook de essentie van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) waar Nederland in 2027 aan moet voldoen. Naast te veel voedingsstoffen vanuit land- en tuinbouw, gewasbestrijdingsmiddelen, biociden, Zeer Zorgwekkende Stoffen (zoals PFAS) en microplastics, dragen drugs- en ook medicijnresten bij aan de slechte waterkwaliteit in Nederland.

Oproep

Iedereen: boer, bedrijf, burger heeft de verantwoordelijkheid om het water schoon te houden. Met anderen werkt Water Natuurlijk samen aan (innovatieve) oplossingen om de bronnen van verontreiniging aan te pakken en kringlopen waar mogelijk te sluiten, zowel met de industrie, agrariërs als inwoners. De overheid streeft er met ketenpartners al naar om overgebleven medicijnen via het restafval of inleveren bij de apotheek af te voeren. De petitie roept op om uit medemenselijkheid bruikbare medicijnen niet te vernietigen, maar opnieuw te kunnen aan bieden. Help mee dit burgerinitiatief, dat 7 maart aan de regering wordt aangeboden, krachtiger te maken: Teken en deel “vernietig geen bruikbare medicijnen”

Teken de petitie

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring