Navigatie overslaan

Wereld Water Dag - 22 maart

Op 'Wereld Water Dag' 22 maart staat water wereldwijd in de aandacht. Water is nodig voor al het leven. Toch hebben miljoenen mensen niet voldoende schoon water en sterven miljoenen kinderen aan ziektes die via water worden overgebracht. Mede door klimaatverandering leiden velen in de armste landen steeds vaker zwaar onder droogte. Maar door regen, rivieren die buiten hun oevers treden en zeespiegelstijging treden ook vaker overstromingen op. Velen gaven op 15 maart hun stem aan Water Natuurlijk. Water Natuurlijk geeft komende vier jaar een stem aan de natuur.

Mondiale duurzame waterdoelen

Wereldwijd zou iedereen toegang moeten hebben tot voldoende, schoon en veilig water. In Nederland en wereldwijd kunnen politieke en burgerinitiatieven inspireren tot het voorkomen en verminderen van water gerelateerde rampen, om levens, bezittingen én de natuur te beschermen. Door te zorgen voor toegang en duurzaam beheer van water en zuivering voor iedereen. Door acties om klimaatverandering én de gevolgen daarvan tegen te gaan. Door duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en marine hulpbronnen en behoud van leven in water. Iedereen kan zo op Wereld Water Dag bijdragen aan het verminderen van armoede en het bouwen aan duurzame ontwikkeling.

Water is onmisbaar voor de gezondheid en welvaart van mens en planeet. We boeken echter nog (te) weinig vooruitgang met de doelen en taakstellingen voor water, waardoor de duurzame ontwikkeling in gevaar komt. Daarom wordt tijdens de VN 2023 Water Conference in Ney York opgeroepen mee de Water Actie Agenda en kansen voor innovatie en investeringen te versnellen voor het bouwen van waterveilige steden en een veerkrachtige, inclusieve en duurzame stedelijke toekomst.

Water Natuurlijk geeft de natuur jouw stem!

Water Natuurlijk zet zich voor én na de waterschapsverkiezingen in heel Nederland in voor het bewustzijn en kennisuitwisseling over de oorzaken van waterrisico’s en -schade, en de noodzaak van en mogelijkheden voor klimaatadaptatie. Water Natuurlijk wil dat water en bodem leidend zijn bij inrichting, beheer en gebruik van stedelijk en landelijk gebied. Door integraal en natuur-inclusief te denken en te werken met de natuur, zorgen we nu en in de toekomst voor: schoon, gezond en voldoende water, water en natuur dichtbij, samen werken aan meer biodiversiteit, veilig wonen aan het water, en we verdelen kosten samen eerlijk. Zo geeft Water Natuurlijk de natuur een stem.

Iedereen kan ook zelf water besparen, en (de gevolgen van) droogte en wateroverlast beperken:

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring