Navigatie overslaan

Water Natuurlijk onderschrijft het Maatschappelijk Manifest Bestrijdingsmiddelen

In het Maatschappelijk Manifest Bestrijdingsmiddelen roepen Natuur&Milieu, de Parkinson Vereniging en Parkinsonalliantie Nederland, de FNV en veel andere maatschappelijke organisaties de overheid op te zorgen voor natuurherstel en een gezonde omgeving waar alle Nederlanders veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Water Natuurlijk onderschrijft dit Manifest.

In de grootschalige industriële land- en tuinbouw staat een efficiënte voedselproductie voorop. Daarbij worden veel zogenaamde ‘gewasbeschermingsmiddelen’ gebruikt om ‘ziekten’ en plagen te voorkomen en te bestrijden. Er zijn echter steeds meer aanwijzingen dat de blootstelling aan cocktails van chemische bestrijdingsmiddelen de gezondheid van mens, dier en milieu aantast. In landbouwgebieden is de biodiversiteit de afgelopen dertig jaar met wel 50% afgenomen. In de helft van onze sloten en kanalen worden de toegestane concentraties aan bestrijdingsmiddelen overschreden. Hierdoor worden waterorganismen ziek of gaan dood en raken ecosystemen verzwakt.

Ook gewaswerkers en spuiters lopen risico op gezondheidsklachten. Boeren en tuinders die met bestrijdingsmiddelen werken hebben een verhoogd risico om Parkinson te krijgen. En er zijn steeds meer aanwijzingen voor een relatie tussen blootstelling aan bestrijdingsmiddelen en verschillende kankersoorten, longaandoeningen, voortplantingsproblemen en immuniteitsproblemen. De huidige toelatingsregels van bestrijdingsmiddelen zijn chronische gezondheidseffecten niet in beeld, omdat deze zich vaak pas op latere leeftijd manifesteren en onderzoek zich op de korte termijn richt.

Vanwege toenemende zorgen over effecten en risico’s van bestrijdingsmiddelengebruik in de land- en tuinbouw, roept ook Water Natuurlijk politici en beleidsmakers op om:

  1. Het voorzorgsbeginsel toe te passen en bij twijfel of onduidelijkheid over de mogelijke schadelijke gevolgen van bestrijdingsmiddelen voor gezondheid of het ecosysteem deze te verbieden.

  2. Te zorgen voor een gezonde, veilige leefomgeving door aanscherping van de toelatingsregels voor bestrijdingsmiddelen, en brede spuitvrije zones tussen landbouwpercelen en woongebieden.

  3. Te zorgen voor een veilige werkomgeving door beter toezicht door de Arbeidsinspectie op de Risico-Inventarisatie & Evaluatie, en registratie van werkers die worden blootgesteld aan stoffen die verdacht zijn van kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische eigenschappen (CMR).

  4. De waterkwaliteit en biodiversiteit te beschermen door af- en uitspoeling van (niet-toetsbare) bestrijdingsmiddelen naar (drink)water(gebieden) te voorkomen en gebruik in beschermde natuurgebieden te verbieden.

  5. De transitie naar natuurinclusieve en biologische landbouw te versnellen door gebruik te maken van kennis en oplossingen, en o.a. te investeren in opleidingen, uit deze landbouwprincipes.

  6. Het Europese doel van 50% minder bestrijdingsmiddelen in 2030 te ondersteunen, tegen de verlenging van glyfosaat te stemmen, en stoffen van zeer ernstige zorg van de Europese “lijst met Kandidaten voor Vervanging” niet meer toe te laten en vanaf 2030 te verbieden.

Iedereen: boer, bedrijf, burger heeft de verantwoordelijkheid om het water schoon te houden. Water Natuurlijk wil dat Waterschappen optreden om bronvervuiling te voorkomen. We werken samen met anderen aan (innovatieve) oplossingen om de bron van de verontreiniging aan te pakken, zowel bij de industrie, agrariërs als de inwoners. Een goede waterkwaliteit is een voorwaarde voor een goede leefomgeving, onze gezondheid en de natuur. In alle wateren in Nederland moet ons water schoon, gezond en levend zijn. Dat is ook de essentie van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) waar Nederland in 2027 aan moet voldoen. Ook daar houdt Water Natuurlijk aan vast!

Bekijk het Manifest

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring