Navigatie overslaan

Water Natuurlijk blij met vermindering geborgde zetels.

Water Natuurlijk is blij dat het aantal geborgde zetels vermindert. Wat Water Natuurlijk betreft mogen alle geborgd zetels verdwijnen. Door vertragingstactieken lijken de inwoners van Nederland in 2023 opnieuw maar beperkte invloed te hebben op de samenstelling van de waterschappen. Daarover is Water Natuurlijk, de grootste waterschapspartij van Nederland, furieus. Het ministerie heeft ruim tijd gehad om alles tijdig voor te bereiden. Voor Water Natuurlijk is er maar een route: 15 maart 2023 is de wet geheel geldend.

Oproep aan minister Harbers NU tempo maken!


Waar gaat het over?
Op dinsdag 29 november stemde de Eerste Kamer in meerderheid voor het initiatief wetsvoorstel “geborgde zetels” van de Tweede Kamerleden Laura Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66). Tijdens de behandeling op 22 november en de latere stemmingen maakten diverse senatoren zich zorgen over de tijdige invoering van de nieuwe wet. Minister Harbers van ‘tegenpartij’ VVD hield de eerste Kamer doodleuk voor dat het tijdpad niet realistisch is. Om de wet voor de verkiezingen van maart 2023 ingevoerd te hebben moet die op 1 december in het Staatsblad staan. Dit tijdpad is echter al lang en breed bij alle betrokkenen bekend. Water Natuurlijk ziet opnieuw een vertragingstactiek. Als doekje voor het bloeden kan het schrappen van de geborgde zetels in het dagelijks bestuur wel in werking treden, aldus Harbers.

Afschaffing geborgde zetels
Iedereen in de waterwereld kent de discussies over de afschaffing of reductie van de geborgde zetels en volgt deze met grote belangstelling. GroenLinks en D66, de indieners van de wet, vinden met Water Natuurlijk het systeem van geborgde zetels ondemocratisch. Een derde van de zetels in het waterschapsbestuur wordt nu via achterkamertjes benoemd. Daar hebben de inwoners van Nederland geen enkele invloed op. En uit onderzoek blijkt ook nog eens dat belangen van bedrijven en agrariërs oververtegenwoordigd zijn in het waterschapsbestuur.

Opnieuw vertraging niet acceptabel
Alle huidige waterpartijen weten heel goed dat er wetswijzigingen aan zaten te komen. Ook de provincies en waterschappen staan al langer klaar om de wetswijziging door te voeren. Minister Harbers had al maanden geleden de publicatie in het Staatsblad kunnen voorbereiden, maar lijkt het willens en wetens niet gedaan te hebben. Onder het mom: ‘regeren is vooruitzien’ zit Nederland opnieuw vier jaar vast aan een gedeeltelijk ondemocratische waterschappen. Dat vindt Water Natuurlijk niet acceptabel.

Uitvoering komt nu aan op politieke wil en politieke voortvarendheid!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring