Navigatie overslaan

Internationale vrouwendag: Water Natuurlijk viert meeste vrouwelijke lijstrekkers

Water Natuurlijk heeft bij de komende verkiezingen voor de waterschappen de meeste vrouwelijke lijsttrekkers van alle partijen. Van de 21 waterschappen worden er bij Water Natuurlijk 13 lijsttrekkers vervuld door vrouwen. Water Natuurlijk maakt zich naast genderdiversiteit ook hard voor leeftijdsdiversiteit. In de top 10 kandidaten van Water Natuurlijk zijn maar liefst 9 vrouwelijke kandidaten onder de 30 jaar oud.

De perspectieven vanuit jongere generaties worden momenteel belemmerd door de oververtegenwoordiging van mannelijke 60-plussers in de huidige waterschapsbesturen. Volgens Iris Erkens, nummer 3 op de kandidatenlijst in Limburg stelt dat “van de bestuursleden in ons Limburgs Waterschap de gemiddelde leeftijd boven de 60 jaar ligt en slechts 17% is vrouw. Dat is geen representatieve vertegenwoordiging van de inwoners van ons waterschap. Ik als 28-jarige vrouw kan daar verandering in brengen."

Om een meer divers en inclusief bestuur te garanderen, biedt Water Natuurlijk meer kansen voor vrouwen en andere ondervertegenwoordigde groepen om deel te nemen aan de besluitvorming die de toekomst van de leefomgeving zal bepalen. Dit doen ze onder andere door het schrappen van geborgde zetels voor bedrijven bij de verkiezingen van de waterschappen.

Anieke Kranenburg, 29 jaar oud en al 3 jaar actief bij Waterschap Vechtstromen, werd tijdens de vorige verkiezingen met bijna 9000 stemmen verkozen tot bestuurder. Ze besloot zich verkiesbaar te stellen omdat ze vond dat jongeren ook een stem moesten hebben in het waterschap. Nu is ze zelf lijsttrekker voor Water Natuurlijk in hetzelfde waterschap en wil ze andere jongeren inspireren om haar voorbeeld te volgen en zich verkiesbaar te stellen.

Nanja van Rijsse, nummer 2 van Water Natuurlijk van Amstel, Gooi en Vecht, is trots op haar kandidatuur voor het waterschapsbestuur. De 28-jarige skateboardster en verbinder, weet hoe belangrijk het is om mensen samen te brengen. Ze wil de komende jaren jongeren en andere minder-gerepresenteerde doelgroepen informeren en enthousiasmeren om te stemmen bij de waterschapsverkiezingen.

Internationale Vrouwendag

Water Natuurlijk is de landelijke waterschapspartij die zich inzet voor natuur, landschap en recreatie. Het doel van de partij is het bevorderen van een duurzaam ingericht en beheerd watersysteem in een aantrekkelijke omgeving, waarin het voor mensen, dieren en planten nu en in de toekomst goed toeven is. Een divers en inclusief bestuur is cruciaal is voor het realiseren van een duurzame en rechtvaardige samenleving.

Op Internationale Vrouwendag op 8 maart vraagt Water Natuurlijk aandacht voor het belang van diversiteit en inclusiviteit in het bestuur van waterschappen. We nodigen alle vrouwen uit om zich aan te sluiten en samen te werken aan een groene, gezonde en klimaatbestendige toekomst voor iedereen.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring