Navigatie overslaan

Europese verkiezingen: stem groen en waterbewust

Morgen zijn de Europese verkiezingen. Dit is jouw kans om invloed uit te oefenen op de toekomst van ons water, klimaat en milieu. Europese regelgeving speelt een cruciale rol in het beheer van waterkwaliteit, biodiversiteit en klimaatverandering. Het werk van onze waterschappen is sterk afhankelijk van Europese richtlijnen. Daarom is het belangrijk om groen te stemmen en bij te dragen aan een duurzame toekomst.

Waarom Europa belangrijk is voor water en klimaat

Veel beslissingen over waterbeheer en milieubescherming worden op Europees niveau genomen. Richtlijnen zoals de Kaderrichtlijn Water (KRW), Natura 2000 en de Green Deal zijn essentieel voor schoon water en bescherming van onze natuurlijke omgeving. Samenwerking binnen de EU helpt ons deze doelen te bereiken en zorgt voor een betere toekomst voor iedereen.

Schoon water en biodiversiteit: onmisbaar voor ons leven

De Kaderrichtlijn Water is Europese wetgeving die zich richt op het verbeteren van de kwaliteit van zowel oppervlaktewater als grondwater. Dit betekent schoon drinkwater, gezonde rivieren en meren, en een schone zee. De KRW zorgt ervoor dat we strenge normen hanteren voor waterkwaliteit, dat essentieel is voor de gezondheid van mensen en ecosystemen. Deze richtlijn dwingt lidstaten om actie te ondernemen tegen vervuiling en overmatige wateronttrekking, en om de biodiversiteit van wateren te verbeteren.

Samenwerken voor een groen Europa: Natura 2000 en de Green Deal

Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden waarvan we de biodiversiteit willen behouden en herstellen. Het beschermt waardevolle habitats en bedreigde soorten door heel Europa. Dankzij Natura 2000 wordt de natuurrijkdom beschermd tegen te veel menselijke invloeden. Water Natuurlijk wil dat Natura 2000 gebieden behouden blijven om bij te kunnen dragen aan een goede waterkwaliteit en het vasthouden van water.

Daarnaast streeft de Green Deal naar een klimaatneutraal Europa in 2050. Dit ambitieuze plan omvat maatregelen voor energiebesparing, hernieuwbare energie en het verminderen van emissies. De EU wil hiermee te extreem weer en een te extreem klimaat voorkomen. Ook voor Water Natuurlijk is dit een kernpunt.

Overstromingsbescherming: alleen samen zijn we weerbaar

Overstromingen stoppen niet bij grenzen. De Hoogwaterrichtlijn vereist dat Europese landen samenwerken om overstromingsrisico’s te beperken. Deze samenwerking beschermt miljoenen mensen en voorkomt miljarden euro’s aan schade. Zonder deze richtlijn zouden we kwetsbaarder zijn voor de verwoestende gevolgen van extreme weersomstandigheden.

Tips voor een groene en water bewuste stem

Bij het kiezen van een partij of kandidaat die groen en waterbewust is, zijn er een aantal belangrijke punten om op te letten:

  • Waterbeheer en milieu: Partijen die prioriteit geven aan waterbeheer, milieubescherming en biodiversiteit dragen bij aan een gezonde en duurzame leefomgeving.
  • Klimaatambities: Partijen met concrete plannen voor hernieuwbare energie en emissiereductie zijn essentieel voor het behalen van klimaatdoelen.
  • Internationale samenwerking op watergebied: Partijen die grensoverschrijdende samenwerking bevorderen zijn in staat om watergerelateerde problemen effectief aan te pakken.
  • Bescherming van natuurgebieden: Partijen die zich inzetten voor de bescherming en het herstel van natuurgebieden ondersteunen de biodiversiteit en dragen bij aan de veerkracht van ecosystemen.

Jouw stem is cruciaal

Peter Snoeren, voorzitter van Water Natuurlijk, benadrukt: “Een groen en duurzaam Europa begint bij een bewuste stem. Kies voor water, klimaat en de toekomst.”

Deze Europese verkiezingen bepalen de toekomst van ons water, ons klimaat en onze natuur. Water Natuurlijk roept je op om bewust te stemmen voor een groen en duurzaam Europa. Jouw stem kan het verschil maken voor een schoon, veilig en duurzaam milieu.

In het Waterrad legde Water Natuurlijk de verkiezingsprogramma’s van 15 politieke partijen langs een meetlat over standpunten die nationaal geregeld moeten worden voor een toekomstbestendig waterbeleid in Nederland.

WaterRad 2023

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring