Navigatie overslaan

Zwemmen met je hond zonder blauwalg (Persbericht)

“Bij gezondheid en water gaat het om gezonde publieke ruimten, om een gezonde leefomgeving. In die omgeving hoort schoon, veilig water. Water waarin geen gevaarlijk blauwalg zit, maar jij. Misschien zwem je wel met je hond. In water waarin je niet hoeft uit te wijken voor plastics en andere rotzooi.”

Aan het woord is Mado Ruijs. Op 15 maart zijn er weer waterschapverkiezingen; in onze regio voor ‘Waterschap De Dommel’. Mado is lijsttrekker van ‘Water Natuurlijk’, de grootste fractie in het bestuur van het waterschap. Deze partij is ongebonden en neemt - over het hele land verspreid - deel aan de waterschapsverkiezingen.

Samenleving

Het water is van ons allemaal. Iedereen kan blijven genieten van de Brabantse natuur met stromende riviertjes, beken met vissen, vogels en alles wat er leeft.

Inwoners zijn belangrijk bij uitvoering van beleid. Veel mensen hebben goede ideeën over duurzame initiatieven en hebben kennis en ervaring met water in hun omgeving. ‘Water Natuurlijk’ stimuleert iedereen zuinig te zijn met water, het water schoon te houden en zoveel mogelijk te hergebruiken. Mado Ruijs: “Het gaat er ons om dat we groen en natuur nodig hebben voor onze gezondheid. Ook onze mentale gezondheid. Als ik het simpel mag samenvatten: we willen dat iedereen weer in onze beken en rivieren kan poedelen, zwemmen. Natuurlijk zonder verstoring van de natuur”.

Zuiveren

Voor een goede gezondheid is het zuiveren van water van belang. In het rioolwater zitten onder meer medicijnresten en hormoonstoffen. Deze stoffen zijn gevaarlijk voor planten en dieren en uiteindelijk ook op de mens. ‘Water Natuurlijk’ zet zich in op verbetering van de kwaliteit van het afvalwater. Zo kunnen we genieten van een rijke plant- en diervriendelijke leefomgeving. En dat is belangrijk. Voor onze gezondheid is ontspanning en recreatie in de natuur essentieel. Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen. Water Natuurlijk vindt dat wat schoon is schoon moet blijven. Wie toch vervuilt wat schoon is moet betalen voor die vervuiling van het gemeenschappelijke openbare water.

Water Natuurlijk

Als de grootste waterschapspartij richt ‘Water Natuurlijk’ zich op herstel van het watersysteem en de waterbalans. Deze partij ziet een gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze groene leefomgeving beter weerbaar te maken tegen klimaatverandering. Daarmee wil deze partij bijdragen aan versterking van de Brabantse natuur en biodiversiteit en een toekomstbestendige landbouw.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring